بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه… آری… این منم… اما چه سود   «او» که در من بود، دیگر، نیست، نیست   می‌خروشم زیر لب دیوانه‌وار   «او» که در من بود، آخر کیست، کیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می گذرند،   ولی من از این روزها نمی گذرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت می خواهد وفادار احساسی باشی   که می دانی شکست می دهد روزی نفسهای دلت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«او» چو در من مرد، ناگه هر چه بود   در نگاهم حالتی دیگر گرفت   گوئیا شب با دو دست سرد خویش   روح بی‌تاب مرا در بر گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی بین رفتن و ماندن شک کردی   حتما برو، بی معطلی    چون نمی بایست کار به شک می کشید که بیاندیشی یا نیاندیشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهم این بود !! عمق رابطه مان آنقدر نبود که درون آن شیرجه زدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تو را دوست دارم بدون این که علتش را بدانم   محبتی که علت داشته باشد یا احترام است، یا ریا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گذر عشق به ماتم افتاد ، ماتم زده شد به حال ما غم افتاد   زان پس بشری به چهره ام خنده ندید ، موها همه چون ریش و دندان افتاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد دوست نداشتن هایت گفتم   خیانت را تجویز کردند   گویا این آسان ترین راه عاشقی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت / زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت   دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی / دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دلبری٬ با دلبری دل از کفم دزدید و رفت   هرچه کردم ناله از دل٬ سنگدل نشنید و رفت   گفتمش: ای دلربا دلبر٬ ز دل بردن چه سود؟   از ته دل٬ بر من دیوانه دل خندید و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام فردا نگاهت را برایم پست کن / یک بغل حال و هوایت را برایم پست کن   گوشم از آواز غمگین سکوت شب پراست / لطفا آن لحن صدایت را برایم پست کن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار عشق توست پرستوى روح من ، از این مریض خسته عیادت نمیکنى !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دل و جان بر سر کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم   گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی! این من بودم که بی‌قرارت کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همدلی را قاب کرد،ساکنان شهر غم را خواب کرد   کاش می شد نور چشمان تو را،جانشین تابش مهتاب کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ هنوز اصرار دارد ، خبر خوشی در راه است!   تو کجای دنیای منی که هر چه می آیی نمی رسی . . . ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه… آری… این منم… اما چه سود   «او» که در من بود، دیگر، نیست، نیست   می‌خروشم زیر لب دیوانه‌وار   «او» که در من بود، آخر کیست، کیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می گذرند،   ولی من از این روزها نمی گذرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت می خواهد وفادار احساسی باشی   که می دانی شکست می دهد روزی نفسهای دلت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«او» چو در من مرد، ناگه هر چه بود   در نگاهم حالتی دیگر گرفت   گوئیا شب با دو دست سرد خویش   روح بی‌تاب مرا در بر گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی بین رفتن و ماندن شک کردی   حتما برو، بی معطلی    چون نمی بایست کار به شک می کشید که بیاندیشی یا نیاندیشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهم این بود !! عمق رابطه مان آنقدر نبود که درون آن شیرجه زدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تو را دوست دارم بدون این که علتش را بدانم   محبتی که علت داشته باشد یا احترام است، یا ریا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گذر عشق به ماتم افتاد ، ماتم زده شد به حال ما غم افتاد   زان پس بشری به چهره ام خنده ندید ، موها همه چون ریش و دندان افتاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد دوست نداشتن هایت گفتم   خیانت را تجویز کردند   گویا این آسان ترین راه عاشقی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت / زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت   دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی / دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دلبری٬ با دلبری دل از کفم دزدید و رفت   هرچه کردم ناله از دل٬ سنگدل نشنید و رفت   گفتمش: ای دلربا دلبر٬ ز دل بردن چه سود؟   از ته دل٬ بر من دیوانه دل خندید و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام فردا نگاهت را برایم پست کن / یک بغل حال و هوایت را برایم پست کن   گوشم از آواز غمگین سکوت شب پراست / لطفا آن لحن صدایت را برایم پست کن. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیمار عشق توست پرستوى روح من ، از این مریض خسته عیادت نمیکنى !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دل و جان بر سر کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم   گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی! این من بودم که بی‌قرارت کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همدلی را قاب کرد،ساکنان شهر غم را خواب کرد   کاش می شد نور چشمان تو را،جانشین تابش مهتاب کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظ هنوز اصرار دارد ، خبر خوشی در راه است!   تو کجای دنیای منی که هر چه می آیی نمی رسی . . . ؟