بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی   صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی   شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین   بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای موندنـت “فاصله ها” حَریص می شن   واسه یه لحظه بودنت ” ثانیه ها ” عــزیز می شن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر خوب نیم خوب پرستم باری / ور باده نیم ز باده مستم باری   گر نیستم از اهل مناجات رواست / از اهل خرابات تو هستم باری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تقویم دوستی این را به ذهنت بسپار   روزی به نام فراموشی وجود ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کدامین گناه از بهشت اغوشت رانده شدم ؟   من که حتی وسوسه سیب نداشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کویر آمده‌ام   چشمم از خاطره ریگ پُر است   ابر من باش و دلم را بتکان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل “دوست داشتن” بسیار سخت است   گذشته اش که به هیچ وجه ساده نیست   حالش کاملاً اخباری ست   آینده اش هم شرطی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست   که رخت های دلتنگیم را فرصتی برای خشک شدن نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیغام دوستیمان را با دود بهم می رسانیم .   نمی دانم انسو برای تو تکه چوبی هست یا نه؟   من این سو جنگلی را به اتش کشیده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه عشق در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد   تازه قصه زندگی آغاز شده است زیرا دیگر نه می تواند پرواز کند نه بمیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کسی که هنوز هم تکه ای از آسمان در چشمانش   و جرعه ای از دریا در دستانش و تجسمی زیبا از خاطره ها و ایثارهای سرخ   در معبد ارغوانی دلش به یادگار مانده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من نرو آن سوی فردای زمانه   بی من نشو دمساز تنهای ترانه   با من بمان این روزهای بی بهانه   با من بمان با دردهای عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانی بدست آوردنت   تنها “استثناء” در   خواستن ، توانستن است . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو ” آدم ” ، من ” حوا “   سیـبی در کار باشد یا نه ، با تو ، در آغوش تو ، بهشت جاریست   بوسه هایت طعم سیب میدهند کافیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی عمیق بر پهلویم است، روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب می خورم   و همگان گمان می کنند که من مستم و می رقصم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند قدم ، مانده بود برسم به تو . . . اگر این خواب ادامه داشت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی   صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی   شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین   بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برای موندنـت “فاصله ها” حَریص می شن   واسه یه لحظه بودنت ” ثانیه ها ” عــزیز می شن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر خوب نیم خوب پرستم باری / ور باده نیم ز باده مستم باری   گر نیستم از اهل مناجات رواست / از اهل خرابات تو هستم باری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تقویم دوستی این را به ذهنت بسپار   روزی به نام فراموشی وجود ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کدامین گناه از بهشت اغوشت رانده شدم ؟   من که حتی وسوسه سیب نداشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کویر آمده‌ام   چشمم از خاطره ریگ پُر است   ابر من باش و دلم را بتکان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل “دوست داشتن” بسیار سخت است   گذشته اش که به هیچ وجه ساده نیست   حالش کاملاً اخباری ست   آینده اش هم شرطی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها آب وهوای دلم آنقدر بارانی ست   که رخت های دلتنگیم را فرصتی برای خشک شدن نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پیغام دوستیمان را با دود بهم می رسانیم .   نمی دانم انسو برای تو تکه چوبی هست یا نه؟   من این سو جنگلی را به اتش کشیده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه عشق در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد   تازه قصه زندگی آغاز شده است زیرا دیگر نه می تواند پرواز کند نه بمیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کسی که هنوز هم تکه ای از آسمان در چشمانش   و جرعه ای از دریا در دستانش و تجسمی زیبا از خاطره ها و ایثارهای سرخ   در معبد ارغوانی دلش به یادگار مانده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من نرو آن سوی فردای زمانه   بی من نشو دمساز تنهای ترانه   با من بمان این روزهای بی بهانه   با من بمان با دردهای عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانی بدست آوردنت   تنها “استثناء” در   خواستن ، توانستن است . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو ” آدم ” ، من ” حوا “   سیـبی در کار باشد یا نه ، با تو ، در آغوش تو ، بهشت جاریست   بوسه هایت طعم سیب میدهند کافیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی عمیق بر پهلویم است، روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب می خورم   و همگان گمان می کنند که من مستم و می رقصم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند قدم ، مانده بود برسم به تو . . . اگر این خواب ادامه داشت . . .