بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا میکشم از کوچه های همجواری / یعنی دگر اینجا ندارم اعتباری   با این همه دل به دستت می سپارم / شرمنده ام جز این ندارم یادگاری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمان   برای کسی که در دوری ما   شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خداست که میداند (بهترین) در زندگی تو چگونه معنا می شود   من آن بهترین را برایت آرزو می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقایق گاهی وقتا توی شوخی پیدا میشه   خیلی احمقانه است اگر فکر میکنیم آدمها توی شوخیها دلشان نمی شکند . . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها به ساعت می نگرم   مسابقه گذاشته اند عقربه ها   هر چه غمت بیشتر باشد از سرعت خود می کاهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه یه روز پادشاه بشم بزرگترین آرزوم چیه ؟   میخوام بشی تاج سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا پر شده که   دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم   من میگم حق دارن   چون دوست داشتن های ما بودار است   بوی سو استفاده   بوی خیانت   بوی دروغ میدهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی   تو نقش جهان هر وجبت ترمه و کاشی   در هر نفس این است دعایم همه  ای ماه   در زیر و بم خاطره ، آزرده نباشی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار بود هرکسی بزرگترین غمش رو برداره و ببره تحویل بده   با دیدن غمهای دیگران آهسته غمش رو در جیبش میگذاشت و به خونه بر می گشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان من مثل گندمند   یعنی یه دنیا برکت و نعمت ، نبودنشان قحطی و گرسنگی   و من چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویم و بدانی یا نگویم و میدانی ، فاصله دورت نمیکند ،   در خوبترین جای جهان جا داری ، جایی که دست هیچکس به تو نمیرسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا من و تو جانانه باشیم / یکی شمع و یکی پروانه باشیم   به پای سایه های گل نشینیم / دعا بر هم کنیم تا زنده باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم و میگویم :   تا گل من هست زندگی باید کرد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروغ چشم پر آبم تو هستی / دلیل اینکه بیتابم تو هستی   اگرچه آدمی ناچیز هستم / خدا را شکر دنیایم تو هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در دهکده ی عشق فراوانی بود / توی بازار صداقت کمی ارزانی بود   کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست خواهی بود حتی اگر سختی راه ، چشمانت را از من دور کند   و بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا میکشم از کوچه های همجواری / یعنی دگر اینجا ندارم اعتباری   با این همه دل به دستت می سپارم / شرمنده ام جز این ندارم یادگاری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بـزرگیست ، تلخ کردن زندگیمان   برای کسی که در دوری ما   شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خداست که میداند (بهترین) در زندگی تو چگونه معنا می شود   من آن بهترین را برایت آرزو می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقایق گاهی وقتا توی شوخی پیدا میشه   خیلی احمقانه است اگر فکر میکنیم آدمها توی شوخیها دلشان نمی شکند . . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها به ساعت می نگرم   مسابقه گذاشته اند عقربه ها   هر چه غمت بیشتر باشد از سرعت خود می کاهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی اگه یه روز پادشاه بشم بزرگترین آرزوم چیه ؟   میخوام بشی تاج سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا پر شده که   دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم   من میگم حق دارن   چون دوست داشتن های ما بودار است   بوی سو استفاده   بوی خیانت   بوی دروغ میدهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشی   تو نقش جهان هر وجبت ترمه و کاشی   در هر نفس این است دعایم همه  ای ماه   در زیر و بم خاطره ، آزرده نباشی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار بود هرکسی بزرگترین غمش رو برداره و ببره تحویل بده   با دیدن غمهای دیگران آهسته غمش رو در جیبش میگذاشت و به خونه بر می گشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان من مثل گندمند   یعنی یه دنیا برکت و نعمت ، نبودنشان قحطی و گرسنگی   و من چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویم و بدانی یا نگویم و میدانی ، فاصله دورت نمیکند ،   در خوبترین جای جهان جا داری ، جایی که دست هیچکس به تو نمیرسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا تا من و تو جانانه باشیم / یکی شمع و یکی پروانه باشیم   به پای سایه های گل نشینیم / دعا بر هم کنیم تا زنده باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم و میگویم :   تا گل من هست زندگی باید کرد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروغ چشم پر آبم تو هستی / دلیل اینکه بیتابم تو هستی   اگرچه آدمی ناچیز هستم / خدا را شکر دنیایم تو هستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در دهکده ی عشق فراوانی بود / توی بازار صداقت کمی ارزانی بود   کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست خواهی بود حتی اگر سختی راه ، چشمانت را از من دور کند   و بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد . . .