بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از این بگذار قلب بی قراری بشکند / گل نمی روید ، چه غم گر شاخساری بشکند   کاروان غنچه های سرخ روزی می رسد / قیمت لبهای سرخت روزگاری بشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم که تو هم یار وفادار نباشی / عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی   من از غم تو هر روز دوصد بار بمیرم / تو از دل من هیچ خبر دار نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تو که دنیا را نیازرده ست / دلی گرفته در آیینه های افسرده ست   حکایت منه در مشت روزگار دچار / پرنده ای ست که پیش از رها شدن مرده ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم عاشقت باشم ولیکن بی نشانه / از غمت تنها بسوزم همچو یاری مخفیانه   دوست دارم عاشقت باشم ننالم در فراقت / سر دهم آوای وصلت با سرودی عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد   گل هایی که شکوفه نمیدن   حداقل اس ام اس بِدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند   بعضی از عهد ها را روی قلب هم می نویسیم   حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد   شکستنشان   یک ادم را می شکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که با این که در مورد هزار تا چیز صحبت میکنه   ولی تو فکرش فقط یه چیزه   “عشقش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست / شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست   آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری / که جهنم نگزارد به تنم تاثیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد عجیبی در شکستن داری ، قلب ، غرور ، پیمان   استعداد عجیبی در نشستن دارم ، به پای تو ، به امید تو ، در انتظار تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی وجود داره به نام “ســــــــــــیم آخر”   من دقیقا همون جام!   بزنم بهش یا نه . . . !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.می آیی عاشق میکنی ، محو میشوی تا فراموشت کنم ،   دوباره می آیی تازه میکنی خاطرات را ، محو میشوی ،   به راستی که سراب از تو با ثبات تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل چینی میگه :   برنج سرد را می توان خورد ، چای سرد را می توان نوشید   اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دورترین نقطه ی عشق ، دل به پرگار خدا می بندم   شاید به تو رسیدن در یک شعاع زیاد هم محال نباشد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه از تو دور هستم اما تو را در قلب خویش حس میکنم   حتی نزدیکتر از آن دو عاشقی که در آغوش هم هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام   چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم   یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است   میله های قفسم را نشمارم چه کنم . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دل به دل راه دارد راست میگویند   دیگر نپرس چرا دوستت ندارم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از این بگذار قلب بی قراری بشکند / گل نمی روید ، چه غم گر شاخساری بشکند   کاروان غنچه های سرخ روزی می رسد / قیمت لبهای سرخت روزگاری بشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم که تو هم یار وفادار نباشی / عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی   من از غم تو هر روز دوصد بار بمیرم / تو از دل من هیچ خبر دار نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تو که دنیا را نیازرده ست / دلی گرفته در آیینه های افسرده ست   حکایت منه در مشت روزگار دچار / پرنده ای ست که پیش از رها شدن مرده ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم عاشقت باشم ولیکن بی نشانه / از غمت تنها بسوزم همچو یاری مخفیانه   دوست دارم عاشقت باشم ننالم در فراقت / سر دهم آوای وصلت با سرودی عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد   گل هایی که شکوفه نمیدن   حداقل اس ام اس بِدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند   بعضی از عهد ها را روی قلب هم می نویسیم   حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد   شکستنشان   یک ادم را می شکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که با این که در مورد هزار تا چیز صحبت میکنه   ولی تو فکرش فقط یه چیزه   “عشقش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست / شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست   آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری / که جهنم نگزارد به تنم تاثیری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استعداد عجیبی در شکستن داری ، قلب ، غرور ، پیمان   استعداد عجیبی در نشستن دارم ، به پای تو ، به امید تو ، در انتظار تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی وجود داره به نام “ســــــــــــیم آخر”   من دقیقا همون جام!   بزنم بهش یا نه . . . !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.می آیی عاشق میکنی ، محو میشوی تا فراموشت کنم ،   دوباره می آیی تازه میکنی خاطرات را ، محو میشوی ،   به راستی که سراب از تو با ثبات تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه ضرب المثل چینی میگه :   برنج سرد را می توان خورد ، چای سرد را می توان نوشید   اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دورترین نقطه ی عشق ، دل به پرگار خدا می بندم   شاید به تو رسیدن در یک شعاع زیاد هم محال نباشد  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه از تو دور هستم اما تو را در قلب خویش حس میکنم   حتی نزدیکتر از آن دو عاشقی که در آغوش هم هستند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام   چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم   یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است   میله های قفسم را نشمارم چه کنم . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دل به دل راه دارد راست میگویند   دیگر نپرس چرا دوستت ندارم . . .