بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد ،   پس به امید فرداها “محبتهایمان” را ذخیره نکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :   اندوه پنهان شده در لبخندت   عشق پنهان شده در عصبانیتت   و معنای حقیقی سکوتت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز غزل بیا همی آهسته   چون آیه بخوان مرا کمی آهسته   آهسته مرا رها بکن از سر عشق   تا در تو رها شوم دمی آهسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی “دوستت دارم”   تا نقض کنم قانونی را که هنوز دلیل می طلبد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانند پلی بودم برای عبورت ، به فکر تخریب من نباش   رسیدی دست تکان بده ، من خود فرو میریزم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از شوق تو لبریزم گل من / کجایی بی تو پاییزم گل من   ز پا افتاده ام بازآ که شاید / به دیدار تو برخیزم گل من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سوگند ، به راز گل سرخ و به پروانه که در عشق فنا می گردد   زندگی زیبا نیست ، آنچه زیباست تویی تو که آغاز منو لحظه ی پایان منی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب من پنجره ای بی فردا  / روز من قصه ی تنهایی ما   مانده بر خاک و اسیر ساحل / ماهی ام ماهی دور از دریا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت / از اهل بهشت کرد، یا دوزخ زشت   جامی و بتی و بربطی بر لب کشت / این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیبی ندارد،باز هم خودت را بزن به آن راه!   خودت را که به آن راه می زنی   میخواهم تمام راه های دنیا خراب شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عشق است دل بسته بودن به تن /به دلبستگی تار بر خود متن   همی عشق دارد به دل بستگی/که عشق است پایان دلبستگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غـــم رفتنت دیگه پاره شد بند دلم/ خونه ی نو یار جدید مبارکــــت باشه گلم   چه بی خبر بخت تو شد نگفتی که منم بیام / باشه ولی من از خدا خوشبختیتو فقط میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه این نازک دلم ، یاد رویت میکند / گاه با دیدار گل ، یاد بویت میکند   گاه با دلواپسی ، در کنار پنجره / از هزاران قاصدک پرس و جویت میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مستی که تو داری به خدا زنجیر است   هر که پا بند تو شد ، تا به قیامت گیر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم   شعر و غزل و دوبیتی آموخته ایم   در عشق که او جان و دل و دیدۀ ماست   جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند لبخند ژکوند است   در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند   امّا اگر در او دقیق شوی می گرید . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد شاید شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد ،   پس به امید فرداها “محبتهایمان” را ذخیره نکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد :   اندوه پنهان شده در لبخندت   عشق پنهان شده در عصبانیتت   و معنای حقیقی سکوتت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز غزل بیا همی آهسته   چون آیه بخوان مرا کمی آهسته   آهسته مرا رها بکن از سر عشق   تا در تو رها شوم دمی آهسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی “دوستت دارم”   تا نقض کنم قانونی را که هنوز دلیل می طلبد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانند پلی بودم برای عبورت ، به فکر تخریب من نباش   رسیدی دست تکان بده ، من خود فرو میریزم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از شوق تو لبریزم گل من / کجایی بی تو پاییزم گل من   ز پا افتاده ام بازآ که شاید / به دیدار تو برخیزم گل من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سوگند ، به راز گل سرخ و به پروانه که در عشق فنا می گردد   زندگی زیبا نیست ، آنچه زیباست تویی تو که آغاز منو لحظه ی پایان منی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب من پنجره ای بی فردا  / روز من قصه ی تنهایی ما   مانده بر خاک و اسیر ساحل / ماهی ام ماهی دور از دریا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت / از اهل بهشت کرد، یا دوزخ زشت   جامی و بتی و بربطی بر لب کشت / این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیبی ندارد،باز هم خودت را بزن به آن راه!   خودت را که به آن راه می زنی   میخواهم تمام راه های دنیا خراب شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عشق است دل بسته بودن به تن /به دلبستگی تار بر خود متن   همی عشق دارد به دل بستگی/که عشق است پایان دلبستگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غـــم رفتنت دیگه پاره شد بند دلم/ خونه ی نو یار جدید مبارکــــت باشه گلم   چه بی خبر بخت تو شد نگفتی که منم بیام / باشه ولی من از خدا خوشبختیتو فقط میخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه این نازک دلم ، یاد رویت میکند / گاه با دیدار گل ، یاد بویت میکند   گاه با دلواپسی ، در کنار پنجره / از هزاران قاصدک پرس و جویت میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مستی که تو داری به خدا زنجیر است   هر که پا بند تو شد ، تا به قیامت گیر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم   شعر و غزل و دوبیتی آموخته ایم   در عشق که او جان و دل و دیدۀ ماست   جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند لبخند ژکوند است   در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند   امّا اگر در او دقیق شوی می گرید . . .