بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار، بی‌ حضورِ قدم‌ هات کابوسِ این خوابِ زمستانی ست دوست دارم شکوفه، بهانه‌ ی تو باشد وَ تو پیراهنِ تمامِ فصل‌ ها که در راهند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرها که یاد ما نکنی آنقدر یاد کرده ایم تو را کوه و صحرا پر است از نامت بسکه فریاد کرده ایم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت می دانی بهانه گیر می شوم زمانی که کمتر تو را می بینم کمتر با هم حرف می زنیم کمتر می گوییم دوستت دارم … بیا و بهانه های مرا از من بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت میکنم هر شب ، تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بهترین ساعتم رو شکستم ، چون لحظه های بی تو بودن را به رخم می کشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پاک بودن در فساد / آب ماندن در دمای انجماد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز … هرچه می نوشتم عاشقانه بود ! از امروز .. هرچه بنویسم صادقانه است !.. عاشقانه دوستت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمن ها بی تو زیبایی ندارد / بهار و گل دلارایی ندارد   فریب کَس نخوردم جز تو ای یار / که دیگر کَس فریبایی ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی وقتی هزار دلیل برای رفتن هست   هنوز دنبال یه بهونه‌ای که بمونی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، رازیست که ، در میان حنجره ام دق میکند وقتی که نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به ذهنت بسپار، نه به دلت   من از گم شدن در جاهای شلوغ می ترسم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقِ تمامِ کلماتی هستم   که تو با آن جمله می‌سازی   تا به دورغ بگویی دوستم داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم وقتی لبخند دنبال جایی برای نشستن می گردد   تو در آن نزدیکی باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی نه در ازدحام روز گم می شود نه در خلوت شب ، خفته یا بیدار یاد می دارمت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار، بی‌ حضورِ قدم‌ هات کابوسِ این خوابِ زمستانی ست دوست دارم شکوفه، بهانه‌ ی تو باشد وَ تو پیراهنِ تمامِ فصل‌ ها که در راهند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرها که یاد ما نکنی آنقدر یاد کرده ایم تو را کوه و صحرا پر است از نامت بسکه فریاد کرده ایم تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت می دانی بهانه گیر می شوم زمانی که کمتر تو را می بینم کمتر با هم حرف می زنیم کمتر می گوییم دوستت دارم … بیا و بهانه های مرا از من بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بخوان چون آهسته نوشتم ، بی پروا بخوان چون از خود نوشتم نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم و از دل بخوان چون با دل نوشتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت میکنم هر شب ، تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بهترین ساعتم رو شکستم ، چون لحظه های بی تو بودن را به رخم می کشید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پاک بودن در فساد / آب ماندن در دمای انجماد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیروز … هرچه می نوشتم عاشقانه بود ! از امروز .. هرچه بنویسم صادقانه است !.. عاشقانه دوستت دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمن ها بی تو زیبایی ندارد / بهار و گل دلارایی ندارد   فریب کَس نخوردم جز تو ای یار / که دیگر کَس فریبایی ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی وقتی هزار دلیل برای رفتن هست   هنوز دنبال یه بهونه‌ای که بمونی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، رازیست که ، در میان حنجره ام دق میکند وقتی که نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به ذهنت بسپار، نه به دلت   من از گم شدن در جاهای شلوغ می ترسم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقِ تمامِ کلماتی هستم   که تو با آن جمله می‌سازی   تا به دورغ بگویی دوستم داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم وقتی لبخند دنبال جایی برای نشستن می گردد   تو در آن نزدیکی باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی نه در ازدحام روز گم می شود نه در خلوت شب ، خفته یا بیدار یاد می دارمت . . .