بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامِ سرنوشتم یک درخت وُ چند لکه ابر بود در فنجانی واژگونه از قهوه ی چشم هات .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانِ دست هام به خوابِ بوییدن رفته است نارنج . کِی بیدار می شوی دوباره بیاویزی از شاخه هام ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سویم اگر دست دراز کنی شاخه هام سَر خَم می کنند برایت ، اَنارهام می شکفند لب خند می شوند. اما دست هات کوچک اَند عروسکِ پارچه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، پروانه ای بود که پشتِ دریچه ی چشم هات ، می پرید. تقصیر تو نیست اگر ندیدی اَش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بروم. بروم برای ماه بخوانم بیدار شود از شب روز کند ؛ شاید بخواهی بار دیگر از پشت ابرها پنجره ام را طلوع کنی ، خورشیدکم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها را پنجره سیاه کرده است ماه را        ابرها آسمان خانه را                  ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز بوی عاشقی می دهم اما، دیگر هیچ کجا کسی منتظرم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایست کنار پنجره ، به من نگاه کن ، بگو: س س س سیب. تیلیک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن جا همیشه آسمان گرگ و میش است. زیاد دور نشو، گُمَت می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریگی اگر به کفشَ ت نبود این همه شن زار پیش پایم چه می کند؟! این بار اگر آمدی کفش هایت را بتکان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در آغوش می گیرم، آفتاب می میرد از حسرت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا برسم روی زمین می خوابم، کولی وار. شاید از آن جا گذشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای میان چشم هات بود؛ حالا نیست. دیگر چه گونه بنویسمت؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شو و شعرهای ناتمامِ مرا تمام کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار هم دیر رسیدی. ببین! دراز کشیده ام میان تابوت و لب خندِ انتظار ماسیده است رووی لب هام. تو، همیشه دیر می رسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیابانی شلوغ پیدات کردم مثل سکه ای میان جووی. گاهی عشق، به همین ساده گی اتفاق می افتد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامِ سرنوشتم یک درخت وُ چند لکه ابر بود در فنجانی واژگونه از قهوه ی چشم هات .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانِ دست هام به خوابِ بوییدن رفته است نارنج . کِی بیدار می شوی دوباره بیاویزی از شاخه هام ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سویم اگر دست دراز کنی شاخه هام سَر خَم می کنند برایت ، اَنارهام می شکفند لب خند می شوند. اما دست هات کوچک اَند عروسکِ پارچه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ، پروانه ای بود که پشتِ دریچه ی چشم هات ، می پرید. تقصیر تو نیست اگر ندیدی اَش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بروم. بروم برای ماه بخوانم بیدار شود از شب روز کند ؛ شاید بخواهی بار دیگر از پشت ابرها پنجره ام را طلوع کنی ، خورشیدکم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها را پنجره سیاه کرده است ماه را        ابرها آسمان خانه را                  ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز بوی عاشقی می دهم اما، دیگر هیچ کجا کسی منتظرم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایست کنار پنجره ، به من نگاه کن ، بگو: س س س سیب. تیلیک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن جا همیشه آسمان گرگ و میش است. زیاد دور نشو، گُمَت می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریگی اگر به کفشَ ت نبود این همه شن زار پیش پایم چه می کند؟! این بار اگر آمدی کفش هایت را بتکان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را در آغوش می گیرم، آفتاب می میرد از حسرت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا برسم روی زمین می خوابم، کولی وار. شاید از آن جا گذشته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای میان چشم هات بود؛ حالا نیست. دیگر چه گونه بنویسمت؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شو و شعرهای ناتمامِ مرا تمام کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار هم دیر رسیدی. ببین! دراز کشیده ام میان تابوت و لب خندِ انتظار ماسیده است رووی لب هام. تو، همیشه دیر می رسی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیابانی شلوغ پیدات کردم مثل سکه ای میان جووی. گاهی عشق، به همین ساده گی اتفاق می افتد!