بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رخ یار بر من زار مگیر / بر خسته دلات رند خمار مگیر صوفی چو تو رسم رهروان می دانی / بر مردم رند نکته بسیار مگیر . . . (حافظ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سه چیزه : گریه که پاک میشه خنده که محو میشه و یاد تو که فراموش نمیشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ابرهایی است با نام وفا / میریزد به جویی به نام صفا میرود به رودی به نام عشق / میرسد به دریایی به نام وداع . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهایی، شاخه‌ی درختی‌ست پشتِ پنجره‌اَم گاهی لباسِ برگ می‌پوشد گاهی لباسِ برف اما؛ همیشه هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز را تو آورده‌ای مرا، عاشقانه‌هام حالا بیا سرِ سُفره‌ی ماه وُ دوباره بگو: بسم الله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می‌آید و قارچ‌ها مثلِ قارچ سر و کلّه‌شان پیدا می‌شود! امّا تو…؛ تو چند بارانِ دیگر دوباره سر از خاک برمی‌داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقَ‌ت می‌شوم –  بادبان‌َم باش بگذار هرچه حرفْ پَشتِ‌مان می‌زنند مردم بادِ هوا شود دوورتَرِمان کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آینه‌اَت خودم را می‌بینم ای ماه میان این‌همه ستاره‌ای وُ باز تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا امشب کمی برگ‌ها را قدم بزنیم نگران نباش کسی ما را با هم نخواهد دید اگر هم دید؛ خیالی نیست بگو داشتم با خودم قدم می‌زدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصدقِ چشم‌هات، کمی بخند این‌طور که می‌باری خورشید هم، می‌ماند از رفتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌کس از آسمانِ گرفته توقعِ آفتاب نمی‌کند. با دلتنگی‌اَت کنار بیا مرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه احترامِ هر قطاری که از راه می‌رسد کلاه برمی‌دارد از سر مردی که سال‌هاست قطاری دل‌اَش را بُرده‌ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بروی دیگر بهانه‌ای ندارم برای زنده‌گی، مثلِ ماهیگیر فقیری که با تورِ خالی رویِ بازگشت به خانه ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه این ابرها اعتباری نیست باران اگر می‌خواهی سراغِ من بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم‌هایت سرنوشت را رقم می‌زنند مثل گلوله‌ای بی‌هدف که مرگ و زنده‌گی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سقفِ اتاق‌َت مهتابی نقره‌ای آویخته‌اَم که اگر آمدی پایت به گلدان نگیرد بیفتد، بشکند،… از خواب بپرم ببینم خواب دیده‌اَم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق رخ یار بر من زار مگیر / بر خسته دلات رند خمار مگیر صوفی چو تو رسم رهروان می دانی / بر مردم رند نکته بسیار مگیر . . . (حافظ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سه چیزه : گریه که پاک میشه خنده که محو میشه و یاد تو که فراموش نمیشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ابرهایی است با نام وفا / میریزد به جویی به نام صفا میرود به رودی به نام عشق / میرسد به دریایی به نام وداع . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهایی، شاخه‌ی درختی‌ست پشتِ پنجره‌اَم گاهی لباسِ برگ می‌پوشد گاهی لباسِ برف اما؛ همیشه هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز را تو آورده‌ای مرا، عاشقانه‌هام حالا بیا سرِ سُفره‌ی ماه وُ دوباره بگو: بسم الله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می‌آید و قارچ‌ها مثلِ قارچ سر و کلّه‌شان پیدا می‌شود! امّا تو…؛ تو چند بارانِ دیگر دوباره سر از خاک برمی‌داری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقَ‌ت می‌شوم –  بادبان‌َم باش بگذار هرچه حرفْ پَشتِ‌مان می‌زنند مردم بادِ هوا شود دوورتَرِمان کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آینه‌اَت خودم را می‌بینم ای ماه میان این‌همه ستاره‌ای وُ باز تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا امشب کمی برگ‌ها را قدم بزنیم نگران نباش کسی ما را با هم نخواهد دید اگر هم دید؛ خیالی نیست بگو داشتم با خودم قدم می‌زدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصدقِ چشم‌هات، کمی بخند این‌طور که می‌باری خورشید هم، می‌ماند از رفتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌کس از آسمانِ گرفته توقعِ آفتاب نمی‌کند. با دلتنگی‌اَت کنار بیا مرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه احترامِ هر قطاری که از راه می‌رسد کلاه برمی‌دارد از سر مردی که سال‌هاست قطاری دل‌اَش را بُرده‌ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بروی دیگر بهانه‌ای ندارم برای زنده‌گی، مثلِ ماهیگیر فقیری که با تورِ خالی رویِ بازگشت به خانه ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ه این ابرها اعتباری نیست باران اگر می‌خواهی سراغِ من بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم‌هایت سرنوشت را رقم می‌زنند مثل گلوله‌ای بی‌هدف که مرگ و زنده‌گی را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سقفِ اتاق‌َت مهتابی نقره‌ای آویخته‌اَم که اگر آمدی پایت به گلدان نگیرد بیفتد، بشکند،… از خواب بپرم ببینم خواب دیده‌اَم!