بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پای برهنه میخوامت تا بدونی هیچ ریگی به کفشم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم داشتن بخشی از زندگیست ولی غمخوار نداشتن عذاب زندگیست غمخوارتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها سهم من از قاصدک ها تنها فقط دیدن و رقصیدنشان در باد است چرا دیگر برایم از تو خبر نمی آورند؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هم بودن اگر دیروزها لطفی نداشت ارزش دیروزها را امروز باور میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم رفتی و آمدی و کسی را خبر نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو با هر که می خواهد دلت گشت چمن کن اگر خاری بگیرد دامنت را یاد من کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یه دونه س، یکی هم مـثل ما حتما دو هزار دونه داره دیگه! که یادی از ما نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام ماجرای من برای تو سه واژه شد سه واژه جدا مــن و … شب و … هـــوای تـــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط من مانده ام آواره ای نیست، دلی دارم که او هم کاره ای نیست، نصیبم از جهان تکرار درد است، چه باید کرد؟ گویی چاره ای نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگربازکنی پنجره ای سوی دلت…میتوان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف…سخت محتاج به گرمای توام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بسیار میخواهد فراموشت کنم دیگر اگر چه میشوم تاریک… خاموشت کنم دیگر نشانت میدهم مفهوم تلخ دل شکستن را رها چون کوله باری کهنه از دوشت کنم دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه موی بلندت که شانه میخواهد دلم برای تپیدن بهانه میخواهد تمام حرف من این است قسم به لبخندت که خاک پای تو هم آشیانه میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد آن احساس ها را پس گرفت از غزل ها لفظ “ما” را پس گرفت در دلم احساس مجنون زنده است یادش آمد…ادّعا را پس گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا غروب همیشه سرخه ؟ چون هر وقت میبینه چقدر دوست دارم ، حسودیش میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین شب زمین شب پر از نگاه تو / دعای من برای تو ، خدای من پناه تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید ، سایه ی من عاشق سایتون شده ، میشه همسایه شیم ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پای برهنه میخوامت تا بدونی هیچ ریگی به کفشم نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم داشتن بخشی از زندگیست ولی غمخوار نداشتن عذاب زندگیست غمخوارتم رفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها سهم من از قاصدک ها تنها فقط دیدن و رقصیدنشان در باد است چرا دیگر برایم از تو خبر نمی آورند؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هم بودن اگر دیروزها لطفی نداشت ارزش دیروزها را امروز باور میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم رفتی و آمدی و کسی را خبر نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو با هر که می خواهد دلت گشت چمن کن اگر خاری بگیرد دامنت را یاد من کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یه دونه س، یکی هم مـثل ما حتما دو هزار دونه داره دیگه! که یادی از ما نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمـــام ماجرای من برای تو سه واژه شد سه واژه جدا مــن و … شب و … هـــوای تـــو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط من مانده ام آواره ای نیست، دلی دارم که او هم کاره ای نیست، نصیبم از جهان تکرار درد است، چه باید کرد؟ گویی چاره ای نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگربازکنی پنجره ای سوی دلت…میتوان گفت که من چلچله باغ توام مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف…سخت محتاج به گرمای توام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بسیار میخواهد فراموشت کنم دیگر اگر چه میشوم تاریک… خاموشت کنم دیگر نشانت میدهم مفهوم تلخ دل شکستن را رها چون کوله باری کهنه از دوشت کنم دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه موی بلندت که شانه میخواهد دلم برای تپیدن بهانه میخواهد تمام حرف من این است قسم به لبخندت که خاک پای تو هم آشیانه میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد آن احساس ها را پس گرفت از غزل ها لفظ “ما” را پس گرفت در دلم احساس مجنون زنده است یادش آمد…ادّعا را پس گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا غروب همیشه سرخه ؟ چون هر وقت میبینه چقدر دوست دارم ، حسودیش میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین شب زمین شب پر از نگاه تو / دعای من برای تو ، خدای من پناه تو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید ، سایه ی من عاشق سایتون شده ، میشه همسایه شیم ؟