بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترنم باران را نصار چشمانت میکنم نازنینم ، تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار میگذارم و دست نوازشم را به موهایت هدیه میکنم ، که تا عمر داری مرا از خاطر نبری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام بیام کنار تو ، تا یه کمی لوست کنم اگه کسی اونجا نبود ، یواشکی بوست کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیمه شبی در آغوش من افتی / آنقدر بوسه بر لبهایت زنم که از نفس افتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات شب به خیر احساس من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو وسط قلبمه ، درست همینجا ، همین تو یه بوسه بده واسه مریض میخوام ، آخه بوسه هات داره حکم دارو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اقتصاد چشمان تو همه دل ها کالای پست هستند هرچه بیشتر دوستت بدارند کمتر خریدارشان میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی چیست ؟ یادگاری از آنان که دوستشان داریم و از ما دورند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آمد و شد چونم اندر رگ و پوست تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست اجزای وجودم همگی دوست گرفت نامی است ز من بر من و باقی همه اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندارم من نظر، جز بر نگاهت ندارم من طلب، جز روی ماهت ندارم من دلی، جز عاشق تو نباشم من دمی، جز در پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومی دانی که من مست تو هستم تو را از عمق جانم می پرستم نه امشب کار هرشب بود هرشب که من آوراه ات اینجا نشستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین سخنم چرا تو دل دل داری شیرین سخنی عزیز من دل داری با لب سخن از چه می زنی ، ای بابآ یکبار بگو هر آنچه بر دل داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناز کمتر کن که من اهل تمنا نیستم / زنده با عشقم ، اسیر سود و سودا نیستم عاشق دیوانه ای بودم که بر دریا زدم / رهرو گمگشته ای هستم که بینا نیستم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی از شاخه اگر می چینیم ، برگ برگش نکنیم و به بادش ندهیم لااقل لای کتاب دلمان بگذاریم و شبی چند از آن را هی بخوانیمو ببوسیم و معطر بشویم ، شاید از باغچه ی کوچک اندیشه یمان گل روید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت زمین محبت بودند و من جاذبه اش راوقتی سیب درخت دلم افتاد فهمیدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان من و تو فاصله هاست گاه می اندیشم، می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چه می دانستم، دلِ هر ک س دل نیست قلبها ، ز آهن و سنگ قلب ها ، بی خبر از عاطفه اند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترنم باران را نصار چشمانت میکنم نازنینم ، تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار میگذارم و دست نوازشم را به موهایت هدیه میکنم ، که تا عمر داری مرا از خاطر نبری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام بیام کنار تو ، تا یه کمی لوست کنم اگه کسی اونجا نبود ، یواشکی بوست کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیمه شبی در آغوش من افتی / آنقدر بوسه بر لبهایت زنم که از نفس افتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات شب به خیر احساس من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو وسط قلبمه ، درست همینجا ، همین تو یه بوسه بده واسه مریض میخوام ، آخه بوسه هات داره حکم دارو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اقتصاد چشمان تو همه دل ها کالای پست هستند هرچه بیشتر دوستت بدارند کمتر خریدارشان میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی چیست ؟ یادگاری از آنان که دوستشان داریم و از ما دورند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آمد و شد چونم اندر رگ و پوست تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست اجزای وجودم همگی دوست گرفت نامی است ز من بر من و باقی همه اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندارم من نظر، جز بر نگاهت ندارم من طلب، جز روی ماهت ندارم من دلی، جز عاشق تو نباشم من دمی، جز در پناهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومی دانی که من مست تو هستم تو را از عمق جانم می پرستم نه امشب کار هرشب بود هرشب که من آوراه ات اینجا نشستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین سخنم چرا تو دل دل داری شیرین سخنی عزیز من دل داری با لب سخن از چه می زنی ، ای بابآ یکبار بگو هر آنچه بر دل داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناز کمتر کن که من اهل تمنا نیستم / زنده با عشقم ، اسیر سود و سودا نیستم عاشق دیوانه ای بودم که بر دریا زدم / رهرو گمگشته ای هستم که بینا نیستم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی از شاخه اگر می چینیم ، برگ برگش نکنیم و به بادش ندهیم لااقل لای کتاب دلمان بگذاریم و شبی چند از آن را هی بخوانیمو ببوسیم و معطر بشویم ، شاید از باغچه ی کوچک اندیشه یمان گل روید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت زمین محبت بودند و من جاذبه اش راوقتی سیب درخت دلم افتاد فهمیدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در میان من و تو فاصله هاست گاه می اندیشم، می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چه می دانستم، دلِ هر ک س دل نیست قلبها ، ز آهن و سنگ قلب ها ، بی خبر از عاطفه اند