بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر همره باد … آن یکی همسفر شعر و شمیم… یک نفر خسته از این دغدغه ها ، آن یکی منتظر بوی نسیم… همه هستیم در این شهر شلوغ، این کفایت که همه یاد همیم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود / جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود فردا که قیامت آشکارا گردد / هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ندانم که کیم من فقط می دانم که تویی شاه بیت غزل زندگی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازدوستت دارمِ من تو را یک قدم به عقب کشید … ولی مهربان پشتت دیوار است… !! دیگر جایی برای قدم بعدی نیست پس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی آشیانه را شوق ماندن نیست سنگ بر زمین ننداز ، من خود پریده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد … اونو بدرقه راهت می کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پایان زندگی،خیلی از ما خواهیم گفت: کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا خوب به هم نگاه کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چند بهار در کنار هم زندگی کنیم،مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پایان داستان دستان مهربان تو نباشد بگذار قصه گو هر طور که می خواهد داستان را ادامه دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا محرم شدی چشم خیانت بازدار چه بسا محرم که با یک نقطه مجرم میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعاع درد مرا ضرب در هزار کنید مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بعضی شبا چرا زود صبح میشه؟ چون خورشید هم دلش برات تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ۳ بوسه تکمیل میشود: ۱)بوسه ی مادر که با آن پا به عرصه خاکی میگذارد ۲) بوسه ی عشق که با آن یک عمر زندگی میکند ۳)بوسه خاک که با ان پا به عرصه ابدیت میگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه هدیه ای برای تو . . . دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم به نزد طبیب ز شدت طب ? بوسه نوشت ز گوشه لب ? تا صبح ? تا ظهر و ? تا شب!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر همره باد … آن یکی همسفر شعر و شمیم… یک نفر خسته از این دغدغه ها ، آن یکی منتظر بوی نسیم… همه هستیم در این شهر شلوغ، این کفایت که همه یاد همیم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود / جوینده ی عشق بی عدد خواهد بود فردا که قیامت آشکارا گردد / هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ندانم که کیم من فقط می دانم که تویی شاه بیت غزل زندگی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازدوستت دارمِ من تو را یک قدم به عقب کشید … ولی مهربان پشتت دیوار است… !! دیگر جایی برای قدم بعدی نیست پس دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی آشیانه را شوق ماندن نیست سنگ بر زمین ننداز ، من خود پریده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد … اونو بدرقه راهت می کردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پایان زندگی،خیلی از ما خواهیم گفت: کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا خوب به هم نگاه کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چند بهار در کنار هم زندگی کنیم،مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پایان داستان دستان مهربان تو نباشد بگذار قصه گو هر طور که می خواهد داستان را ادامه دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا محرم شدی چشم خیانت بازدار چه بسا محرم که با یک نقطه مجرم میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعاع درد مرا ضرب در هزار کنید مگر مساحت رنج مرا حساب کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بعضی شبا چرا زود صبح میشه؟ چون خورشید هم دلش برات تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ۳ بوسه تکمیل میشود: ۱)بوسه ی مادر که با آن پا به عرصه خاکی میگذارد ۲) بوسه ی عشق که با آن یک عمر زندگی میکند ۳)بوسه خاک که با ان پا به عرصه ابدیت میگذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه هدیه ای برای تو . . . دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم به نزد طبیب ز شدت طب ? بوسه نوشت ز گوشه لب ? تا صبح ? تا ظهر و ? تا شب!