بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را خیلی کوچیک می بینم که بخوام بگم یه دنیا دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام دنیـــا ... فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..، وقتے که در شفافیتش ........ بازتاب عکس خـــودم را میبینم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای بعدازتورا هرگز نخواهم شمرد.... تاهمیشه بگویم: ......همین دیروز بود......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و غم انگیز ترین لحظه ی عمر من ،  چند سال بغض سنگین گلویم بود که صادقانه ،  خنده ی احمقانه ی تو سنگین ترش می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب ِ جهان و جنگ دنیا به کنار بحران ندیدن تو را من چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغ گل پژمرده کردی ، رو ز کس در هم نکش من هم از غیرت گذشتم گو تماشایت کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اتفاقی ردبشی  ازکوچه های دلخوری  ب روم نیارم ک چقد  میخوام ک ازپیشم نری  هربار با شنیدنِ  صدای تو آروم شدم  حتی واسه ی رفتنت  پیش همه،محکوم شدم.... "تمومِ دلخوشیم تویی نفسِ زندگیم،دوست دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خورشید میدونست زندگی ادمابه اون بستگی داره اگه نباشه ماهم نیستیم بازم غروب میکرد . . . ادما اگه بدونن بهشون نیاز داریم قاطی میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــیچی تو دنیـــــــا .. به اندازه بغل محکم و عاشقانه.. کـــسی کــه دوســــتش داری .. به آدم آرامــــش و امنـــیت نمیــده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنه آن هايى که بودنشان را با عشق ميخواهم زمين را برايم زيباتر ميکند...... هميشه باش "عشق من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بعضی وقتا سراغتو گرفتم کوچیک نشدم... من معمولا نامردا رو تو احساساتم چال نمیکنم.. گفتم که بدونی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشــی می خواهم... خلوتــی می خواهم... تــو باشی و من در کنار هـــــم … تو … سکوت کنــی… و مــن گوش کنم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه دل بریدن مگه میشه "دلکند" صد سالم که بگذره وقتی دوباره ببینیش تازه تازه است، انگاری روز اوله بیهوده است فرار کردن از عشق *نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد نمیشود که تو باشی و من عاشق تو نباشم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش مــــــــــیشوند..... ولی "همدردها" هرگــــــــــــز.... من بودن آنهایی را مبخواهم کــــه حتــــــــــی "یـــــــــــــادشان هم... زنــــــــــــــدگی را زیباتر میـــکند...♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیس های مناسبی دارم ... اما به دلم نمیشینه ... فقط خودشو میخوام ... عاشقا میفهمن چی میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که میپرسی عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را خیلی کوچیک می بینم که بخوام بگم یه دنیا دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام دنیـــا ... فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..، وقتے که در شفافیتش ........ بازتاب عکس خـــودم را میبینم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای بعدازتورا هرگز نخواهم شمرد.... تاهمیشه بگویم: ......همین دیروز بود......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و غم انگیز ترین لحظه ی عمر من ،  چند سال بغض سنگین گلویم بود که صادقانه ،  خنده ی احمقانه ی تو سنگین ترش می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب ِ جهان و جنگ دنیا به کنار بحران ندیدن تو را من چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغ گل پژمرده کردی ، رو ز کس در هم نکش من هم از غیرت گذشتم گو تماشایت کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اتفاقی ردبشی  ازکوچه های دلخوری  ب روم نیارم ک چقد  میخوام ک ازپیشم نری  هربار با شنیدنِ  صدای تو آروم شدم  حتی واسه ی رفتنت  پیش همه،محکوم شدم.... "تمومِ دلخوشیم تویی نفسِ زندگیم،دوست دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خورشید میدونست زندگی ادمابه اون بستگی داره اگه نباشه ماهم نیستیم بازم غروب میکرد . . . ادما اگه بدونن بهشون نیاز داریم قاطی میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــیچی تو دنیـــــــا .. به اندازه بغل محکم و عاشقانه.. کـــسی کــه دوســــتش داری .. به آدم آرامــــش و امنـــیت نمیــده !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنه آن هايى که بودنشان را با عشق ميخواهم زمين را برايم زيباتر ميکند...... هميشه باش "عشق من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بعضی وقتا سراغتو گرفتم کوچیک نشدم... من معمولا نامردا رو تو احساساتم چال نمیکنم.. گفتم که بدونی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشــی می خواهم... خلوتــی می خواهم... تــو باشی و من در کنار هـــــم … تو … سکوت کنــی… و مــن گوش کنم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه میشه دل بریدن مگه میشه "دلکند" صد سالم که بگذره وقتی دوباره ببینیش تازه تازه است، انگاری روز اوله بیهوده است فرار کردن از عشق *نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد نمیشود که تو باشی و من عاشق تو نباشم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش مــــــــــیشوند..... ولی "همدردها" هرگــــــــــــز.... من بودن آنهایی را مبخواهم کــــه حتــــــــــی "یـــــــــــــادشان هم... زنــــــــــــــدگی را زیباتر میـــکند...♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیس های مناسبی دارم ... اما به دلم نمیشینه ... فقط خودشو میخوام ... عاشقا میفهمن چی میگم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که میپرسی عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست