بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت کِی شود پیش قدمهای تو اسفند شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها به ظاهر وقتی اول وارد لیست دوستانت که میشوند چیزی با خود نمیآورند ولی وقتی میروند ، همه چیز آدم را با خودشان میبرند . . . ف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل “دوست داشتن” بسیار سخت است: گذشته اش که به هیچ وجه ساده نیست حالش کاملاً اخباری ست آینده اش هم شرطی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد با تو بودن را نوشت / تا که زیبا را کشم بر هرچه زشت کاش میشد روی این رنگین کمان / می نوشتم تا ابد با من بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بهار در سبد روزگار نیست / دیگر قرار نیست ، نه دیگر قرار نیست شادم که زود می گذرد شادیم ، ولی / غم می خورم که هیچ غمی ماندگار نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به زور روزگار از زندگیت میرم کنار ، میرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه وار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میرسی و در نگاه گرم و مهربان تو ، دوباره محو میشود تمام ناتوانی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ، با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نه عاشقانه و نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه که تو را عادلانه در آغوش می کشم عدل مگر نه آن است که هر چیزی سر جای خودش باشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوای درد مرا هیچ ** نمی فهمد فقط بگو به طبیبان دعا کنند مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم خرس زیبایی ها همیشه تو غار چشمات خونه کنه •   اگهی فوری: . . به یک آغوش گرم برای فراموش کردن سرمای زندگی نیازمندیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی . اگه عروسک بودی بغلی ترین بودی. اگه شمع بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که دوست منی عزیز ترینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته که نشد برات هدیه و قلب و شکلات بخرم اما این اس ام اس رو برات بفرستادم تا بدونی همیشه دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام فعل هایی که با نون نشدن صرف میشوند میتوان کنار آمد اما فعل ندیدن خنده هایت را نمیتوان صرف کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از درد بی دردی گرفته دلم از هرچه دلسردی گرفته دلم از تو دلم از من و از ما دلم از اینهمه غوغا گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلم گریه نمی کرد برات چون شمع شکسته خم نمی گشت به پات ای کاش همان لحظه که دل دید تورا هستی خودش به تو نمی داد زکات

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت کِی شود پیش قدمهای تو اسفند شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها به ظاهر وقتی اول وارد لیست دوستانت که میشوند چیزی با خود نمیآورند ولی وقتی میروند ، همه چیز آدم را با خودشان میبرند . . . ف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صرف فعل “دوست داشتن” بسیار سخت است: گذشته اش که به هیچ وجه ساده نیست حالش کاملاً اخباری ست آینده اش هم شرطی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد با تو بودن را نوشت / تا که زیبا را کشم بر هرچه زشت کاش میشد روی این رنگین کمان / می نوشتم تا ابد با من بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بهار در سبد روزگار نیست / دیگر قرار نیست ، نه دیگر قرار نیست شادم که زود می گذرد شادیم ، ولی / غم می خورم که هیچ غمی ماندگار نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به زور روزگار از زندگیت میرم کنار ، میرم که ثابت بکنم عاشقتم دیوونه وار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میرسی و در نگاه گرم و مهربان تو ، دوباره محو میشود تمام ناتوانی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ، با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نه عاشقانه و نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه که تو را عادلانه در آغوش می کشم عدل مگر نه آن است که هر چیزی سر جای خودش باشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوای درد مرا هیچ ** نمی فهمد فقط بگو به طبیبان دعا کنند مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم خرس زیبایی ها همیشه تو غار چشمات خونه کنه •   اگهی فوری: . . به یک آغوش گرم برای فراموش کردن سرمای زندگی نیازمندیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی . اگه عروسک بودی بغلی ترین بودی. اگه شمع بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که دوست منی عزیز ترینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته که نشد برات هدیه و قلب و شکلات بخرم اما این اس ام اس رو برات بفرستادم تا بدونی همیشه دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام فعل هایی که با نون نشدن صرف میشوند میتوان کنار آمد اما فعل ندیدن خنده هایت را نمیتوان صرف کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از درد بی دردی گرفته دلم از هرچه دلسردی گرفته دلم از تو دلم از من و از ما دلم از اینهمه غوغا گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلم گریه نمی کرد برات چون شمع شکسته خم نمی گشت به پات ای کاش همان لحظه که دل دید تورا هستی خودش به تو نمی داد زکات