بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا رو نقاشی ها بی خودی سایه می زنی این همه حرف خوب داریم حرف گلایه می زنی اگه منو دوست نداری اینو راحت بهم بگو چرا با حرفات و نگات بهم کنایه می زنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شد از شرم ساری میان گریه هایش گفت آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خاک بخواب نازنین،تختی نیست. آواره شدن ,حکایت سختی نیست. از پاکی اشکهای خود فهمیدم . لبخند همیشه راز خوشبختی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است خندان نگه داشتن لبها در هنگام گریستن قلبها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودمان نیست كه روی حرفمان نمی مانیم ما بر زمینی ایستاده ایم که هر روز خودش را دور می زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن که زندگی رو بفهمی زندگی رو زندگی کن! تلاش نکن که عشق رو بفهمی عاشق شو... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی تا نبودنت احساس بشه نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکامو به من ببخش چاره کن بی تابیمو / نادیده نگیر منو احساسات قلبیمو تو وجوده تو دیدیم رنگ آرامشمو / خواهش میکنم بمون بپذیر خواهشمو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آواز قشنگی ست که خدا می داند / سرنوشتی که مرا با تو به خود می خواند   گرچه از خویش گریزم به تو نزدیک شوم / گوش کن قلب من از دور تو را می خواند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر لحظه ی من .. شکست بی صدا بود  این خنده ها دروغه .. بی تو شادی کجا بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که هر روز نجوشد،هر روز می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایت را درآسمان بجوی،محبوبت اورابه توخواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو این دنیا یکی تنهایی منو به خاطر تنهایی خودم میخواست نه اینکه از تنهایی من تنهایی خودشو پر بکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه سکوت بلندترین فریاد عالم است ولی گوشم دیگر طاقت فریادهای تو را ندارد ، عزیز دلم کمی با من حرف بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان از آب و نان ، وز جان خود حتی گذشت / ممکن اما نیست مجنون بود و از لیلا گذشت / عاشقان را خرقه ای پوشیدنی جز چشم نیست / یا ز خیر عشق ، یا میباید از دنیا گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر هست که از پنجره ها / نرم و آهسته مرا می خواند / گرمی لهجه ی بارانی او / تا ابد توی دلم می ماند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا رو نقاشی ها بی خودی سایه می زنی این همه حرف خوب داریم حرف گلایه می زنی اگه منو دوست نداری اینو راحت بهم بگو چرا با حرفات و نگات بهم کنایه می زنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شد از شرم ساری میان گریه هایش گفت آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر خاک بخواب نازنین،تختی نیست. آواره شدن ,حکایت سختی نیست. از پاکی اشکهای خود فهمیدم . لبخند همیشه راز خوشبختی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخت است خندان نگه داشتن لبها در هنگام گریستن قلبها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودمان نیست كه روی حرفمان نمی مانیم ما بر زمینی ایستاده ایم که هر روز خودش را دور می زند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن که زندگی رو بفهمی زندگی رو زندگی کن! تلاش نکن که عشق رو بفهمی عاشق شو... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی تا نبودنت احساس بشه نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکامو به من ببخش چاره کن بی تابیمو / نادیده نگیر منو احساسات قلبیمو تو وجوده تو دیدیم رنگ آرامشمو / خواهش میکنم بمون بپذیر خواهشمو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آواز قشنگی ست که خدا می داند / سرنوشتی که مرا با تو به خود می خواند   گرچه از خویش گریزم به تو نزدیک شوم / گوش کن قلب من از دور تو را می خواند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هر لحظه ی من .. شکست بی صدا بود  این خنده ها دروغه .. بی تو شادی کجا بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که هر روز نجوشد،هر روز می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهایت را درآسمان بجوی،محبوبت اورابه توخواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو این دنیا یکی تنهایی منو به خاطر تنهایی خودم میخواست نه اینکه از تنهایی من تنهایی خودشو پر بکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه سکوت بلندترین فریاد عالم است ولی گوشم دیگر طاقت فریادهای تو را ندارد ، عزیز دلم کمی با من حرف بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان از آب و نان ، وز جان خود حتی گذشت / ممکن اما نیست مجنون بود و از لیلا گذشت / عاشقان را خرقه ای پوشیدنی جز چشم نیست / یا ز خیر عشق ، یا میباید از دنیا گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر هست که از پنجره ها / نرم و آهسته مرا می خواند / گرمی لهجه ی بارانی او / تا ابد توی دلم می ماند