بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست اگر دست تو باشد نیست دلچسب تر از چیده شدن رویایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عاشقا عشقشون رو زیبا میبینن ، ایندفعه که دیدمت خیلی زیباتر شده بودی نمیدونم ، تو هردفعه زیباتر میشی ، یا من عاشقتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم این است  ، از سفر نگویی تو  / تو هم آرزو کن ، اوج آرزویی تو آرزویم این است ، زیر سقف این دنیا / من برای تو باشم ، تو برای من تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو چه دیدی ، شاید با تو باشم / شاید با نگاهت از این غم رها شم خدا رو چه دیدی ، شاید غصه رد شد / دلم راه و رسم این عشق رو بلد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت من ، فردای بلند دوست داشتن توست ، دوست داشتن تو افسانه نیست باورش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه آفتاب میسوزونه ، بیخیال ، آخه تو سایه بونی اگه آدما وفا ندارن ، بیخیال ، آخه تو مهربونی اگه من برات میمیرم ، بیخیال ، آخه تو لایق تر از اونی که میدونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کوه صبر است ، آبش مکن ، گرفتار رنج و عذابش مکن بیا خانه قلب من مال تو ، ولی مرد باش و خرابش مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب این اس ام اس باش ، چون یه دل توشه که خیلی هواتو کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک آسمان ترانه ، صد بیت عاشقانه / تقدیم به قلب پاکت ، ای بهترین بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دشت وسیع مهربونیهات مترسک میشم ، تا هرگز غم دور و برت پیدا نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس مثل فاتحه میمونه ! واسه هرکی میفرستی روحش شاد میشه مرده اس ام اس هاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو می زنم به سلامتی همه خوبایی که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمی دونن ما مات رفاقتشون هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز به جرم بالا رفتن از قلبت دستگیر شدم بیا بهشون بگو ساکن قلبم دزد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر جا که سر زدم،سری شکسته شد:به هر جا که در زدم دری بسته شد؛نه دگر سر زنم به دری ، نه دگر در زنم به سری؟دگر روح در به درم .ازسر و در زدن خسته شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اى که مقصودش کوچ است به ویرانى لانه اش نمى اندیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپار در یادت به وقت بارش باران نگاهت گر به آن بالاست و در رقص دعا قلبت مثال بید میلرزد دعایم كن ، كه من محتاج محتاجم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست اگر دست تو باشد نیست دلچسب تر از چیده شدن رویایی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عاشقا عشقشون رو زیبا میبینن ، ایندفعه که دیدمت خیلی زیباتر شده بودی نمیدونم ، تو هردفعه زیباتر میشی ، یا من عاشقتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویم این است  ، از سفر نگویی تو  / تو هم آرزو کن ، اوج آرزویی تو آرزویم این است ، زیر سقف این دنیا / من برای تو باشم ، تو برای من تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو چه دیدی ، شاید با تو باشم / شاید با نگاهت از این غم رها شم خدا رو چه دیدی ، شاید غصه رد شد / دلم راه و رسم این عشق رو بلد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت من ، فردای بلند دوست داشتن توست ، دوست داشتن تو افسانه نیست باورش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه آفتاب میسوزونه ، بیخیال ، آخه تو سایه بونی اگه آدما وفا ندارن ، بیخیال ، آخه تو مهربونی اگه من برات میمیرم ، بیخیال ، آخه تو لایق تر از اونی که میدونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کوه صبر است ، آبش مکن ، گرفتار رنج و عذابش مکن بیا خانه قلب من مال تو ، ولی مرد باش و خرابش مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب این اس ام اس باش ، چون یه دل توشه که خیلی هواتو کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک آسمان ترانه ، صد بیت عاشقانه / تقدیم به قلب پاکت ، ای بهترین بهانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دشت وسیع مهربونیهات مترسک میشم ، تا هرگز غم دور و برت پیدا نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس مثل فاتحه میمونه ! واسه هرکی میفرستی روحش شاد میشه مرده اس ام اس هاتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس ام اس رو می زنم به سلامتی همه خوبایی که سخت مشغول شطرنج زندگی اند و نمی دونن ما مات رفاقتشون هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز به جرم بالا رفتن از قلبت دستگیر شدم بیا بهشون بگو ساکن قلبم دزد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر جا که سر زدم،سری شکسته شد:به هر جا که در زدم دری بسته شد؛نه دگر سر زنم به دری ، نه دگر در زنم به سری؟دگر روح در به درم .ازسر و در زدن خسته شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اى که مقصودش کوچ است به ویرانى لانه اش نمى اندیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بسپار در یادت به وقت بارش باران نگاهت گر به آن بالاست و در رقص دعا قلبت مثال بید میلرزد دعایم كن ، كه من محتاج محتاجم