بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه بده پنج دقیقه فقط پنج دقیقه سرم را روی شانه‌ات بگذارم چشم‌ها را ببندم و زمین از نو آرام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال می‌ کنم شهرهای دنیا نقطه‌هایی خیالی‌اند روی نقشه‌ی جغرافیا همه‌ی شهرها جز یک شهر شهری که عاشقت شدم آن‌جا شهری که خانه‌ی من شد بعد از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان ! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت عشق و مرا خراب و بدمست گذاشت تنها وسط کوچه ی بن بست گذاشت دلتنگی ات آرام سراغم آمد از پشت به روی چشم من دست گذاشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شاید آسان تر می بود اگر هرگز تو را ندیده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن مــاهــی خستــه از آبــم تــن مــی دهــم بــه تــو تــور عــروســی غمگیــن تــن مــی دهــم بــه عــلامــت ســوال بــزرگــی کــه در دهــانــم گیــر کــرده اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانی ستارگان را انکار کنی می توانی حرکت خورشید را انکار کنی می توانی حقیقت را دروغ بخوانی در عشق من اما ، تردیدی نداشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‏دانم دوباره از من چه گناهی سر زده است که به این اخم ملیح محکومم کرده‏ای اختیار دست‏هایم در خواب باور کن دست خودم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبارویان فرانسه زیبارویان انگلیس همه یک طرف تو یک طرف .. آن‌ها مرا تنها به شعر می‌رسانند اما تو مرا به خانه‌ام باز می‌گردانی به همه‌ی هستی‌ام در فکر توام  .. باران به زبان ترکی می‌ بارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامی از آب ازدستان ابری افتاد … گلی خیس شد کبوتری ترسید کودکی خندید ابر از همگی عذرخواهی کرد آسمان بوی باران می داد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقتی گونه‌ های تو را می‌ تراشید لب‌های تو را می‌بافت پاهای تو را بنا می‌کرد دست‌هایش نمی‌لرزید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی غریبه ای که به سختی به دل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست می رود اول اگرچه با سخن از عشق آمده آخر خلاف آنچه که گفته است می رود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را بنوش نگران فردا نباش از گندمزار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من فریادهای درختی‌ ست خسته از میوه‌های تکراری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن رو به توعاشقم که میدانم دوستم داری تنها به خاطر خودم و نه هیچ چیز دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه سوخته باز شاید بشود خانه یی بنا کرد دل سوخته را بگو چه کنیم ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه بده پنج دقیقه فقط پنج دقیقه سرم را روی شانه‌ات بگذارم چشم‌ها را ببندم و زمین از نو آرام شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال می‌ کنم شهرهای دنیا نقطه‌هایی خیالی‌اند روی نقشه‌ی جغرافیا همه‌ی شهرها جز یک شهر شهری که عاشقت شدم آن‌جا شهری که خانه‌ی من شد بعد از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان ! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت عشق و مرا خراب و بدمست گذاشت تنها وسط کوچه ی بن بست گذاشت دلتنگی ات آرام سراغم آمد از پشت به روی چشم من دست گذاشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شاید آسان تر می بود اگر هرگز تو را ندیده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن مــاهــی خستــه از آبــم تــن مــی دهــم بــه تــو تــور عــروســی غمگیــن تــن مــی دهــم بــه عــلامــت ســوال بــزرگــی کــه در دهــانــم گیــر کــرده اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانی ستارگان را انکار کنی می توانی حرکت خورشید را انکار کنی می توانی حقیقت را دروغ بخوانی در عشق من اما ، تردیدی نداشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‏دانم دوباره از من چه گناهی سر زده است که به این اخم ملیح محکومم کرده‏ای اختیار دست‏هایم در خواب باور کن دست خودم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبارویان فرانسه زیبارویان انگلیس همه یک طرف تو یک طرف .. آن‌ها مرا تنها به شعر می‌رسانند اما تو مرا به خانه‌ام باز می‌گردانی به همه‌ی هستی‌ام در فکر توام  .. باران به زبان ترکی می‌ بارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامی از آب ازدستان ابری افتاد … گلی خیس شد کبوتری ترسید کودکی خندید ابر از همگی عذرخواهی کرد آسمان بوی باران می داد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقتی گونه‌ های تو را می‌ تراشید لب‌های تو را می‌بافت پاهای تو را بنا می‌کرد دست‌هایش نمی‌لرزید ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی غریبه ای که به سختی به دل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست می رود اول اگرچه با سخن از عشق آمده آخر خلاف آنچه که گفته است می رود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چایت را بنوش نگران فردا نباش از گندمزار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من فریادهای درختی‌ ست خسته از میوه‌های تکراری …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن رو به توعاشقم که میدانم دوستم داری تنها به خاطر خودم و نه هیچ چیز دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خانه سوخته باز شاید بشود خانه یی بنا کرد دل سوخته را بگو چه کنیم ؟