بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها پر و خالی می شوند مثل فنجان های چای در کافه های بعد ازظهر اما .. هیچ اتفاق خاصی نمی افتد اینکه مثلا تو ناگهان در آن سوی میز نشسته باشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می‌کند برای همین است که موهایم را کوتاه کرده ام ! این وصله ها به آغوش تنهای من نمی چسبد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش فقط یک دوستت دارم می‌خواهد که نمیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی بسیار خندیده‌ام مثل کودکی در مجلس عزا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت بی‌وفا ! امروز با فردا چه فرقی می‌کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته‌ ام خیلی خسته به من جایی بدهید می‌خواهم بخوابم یک تخت خالی یک دنیای خالی یک قلب خالی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قدم زدن با تو هر از گاهی از خودم بیرون می‌زنم روحم هنوز به خانه بر‌نگشته است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در اعماق عادت‌ها هیچ فرقی با مرگ ندارد تو مرده‌ای فقط معنای مرگ را نمی‌دانی! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگِ تو جز درد مگر می ماند؟ جز واژه‌ی برگرد مگر می ماند؟ این‌ ها همه کم لطفیِ دنیاست عزیز این شهر مرا با تو نمی‌خواست عزیز…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را در خانه می‌ مانم و در به روی کس نمی‌گشایم اما بی در و پیکر است خانه ذهنم! می‌آیند و می‌روند دوستان ناموافق آشنایان ناسازگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ز دستم رفت و جان هم ، بی دل و جان چون کنم سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نشانی نپرس من خودم گم شده‌ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی  که قرار گذاشته بودیم همدیگر را دیدیم نه در زمانی که قرار گذاشته بودیم من بیست سال زودتر آمده ، منتظر ماندم تو آمدی ، بیست سال دیرتر من از انتظار تو پیرم تو از منتظر گذاشتنم جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشمهایش پیداست عزمش جزم است و اراده اش آهن یکی از همین شب های بی چفت و بست شبیخون می زند به قلبی که سالهاست لق می زند در قفس سینه ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا به پا کردنش را به پای تردید او نگذار اگر چه نو بال اما پروانه ایست که می داند روی کدام گل بنشیند با سوزن ته گرد هم نمی توان صلیب وار قابش کرد و هر روز تماشایش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه‌ های اشک از چشمم بیرون می‌زنند چون قطار مورچه‌ها از چشمان مرده نکند اشک نیستند مورچه‌اند این‌ها نکند مرده‌ام در حسرت تو !؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها پر و خالی می شوند مثل فنجان های چای در کافه های بعد ازظهر اما .. هیچ اتفاق خاصی نمی افتد اینکه مثلا تو ناگهان در آن سوی میز نشسته باشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می‌کند برای همین است که موهایم را کوتاه کرده ام ! این وصله ها به آغوش تنهای من نمی چسبد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش فقط یک دوستت دارم می‌خواهد که نمیرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی بسیار خندیده‌ام مثل کودکی در مجلس عزا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت بی‌وفا ! امروز با فردا چه فرقی می‌کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته‌ ام خیلی خسته به من جایی بدهید می‌خواهم بخوابم یک تخت خالی یک دنیای خالی یک قلب خالی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قدم زدن با تو هر از گاهی از خودم بیرون می‌زنم روحم هنوز به خانه بر‌نگشته است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی در اعماق عادت‌ها هیچ فرقی با مرگ ندارد تو مرده‌ای فقط معنای مرگ را نمی‌دانی! …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگِ تو جز درد مگر می ماند؟ جز واژه‌ی برگرد مگر می ماند؟ این‌ ها همه کم لطفیِ دنیاست عزیز این شهر مرا با تو نمی‌خواست عزیز…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز را در خانه می‌ مانم و در به روی کس نمی‌گشایم اما بی در و پیکر است خانه ذهنم! می‌آیند و می‌روند دوستان ناموافق آشنایان ناسازگار …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل ز دستم رفت و جان هم ، بی دل و جان چون کنم سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نشانی نپرس من خودم گم شده‌ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی  که قرار گذاشته بودیم همدیگر را دیدیم نه در زمانی که قرار گذاشته بودیم من بیست سال زودتر آمده ، منتظر ماندم تو آمدی ، بیست سال دیرتر من از انتظار تو پیرم تو از منتظر گذاشتنم جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشمهایش پیداست عزمش جزم است و اراده اش آهن یکی از همین شب های بی چفت و بست شبیخون می زند به قلبی که سالهاست لق می زند در قفس سینه ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا به پا کردنش را به پای تردید او نگذار اگر چه نو بال اما پروانه ایست که می داند روی کدام گل بنشیند با سوزن ته گرد هم نمی توان صلیب وار قابش کرد و هر روز تماشایش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه‌ های اشک از چشمم بیرون می‌زنند چون قطار مورچه‌ها از چشمان مرده نکند اشک نیستند مورچه‌اند این‌ها نکند مرده‌ام در حسرت تو !؟