بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چترم را روی سرم می گیرم … و از این شهر می روم … باران های اینجا … بوی دلتنگی می دهند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که سودای عشق در سر داشتم عادت به نوشتن شعر نداشتم با این حال زیباترین شعرم را روزی نوشتم که عاشق اش بودم از این رو شعرم را اولین بار برای او خواهم خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر آمدن همه نباش یک نفر هیچ وقت نمی‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار سالها طول کشید که دسته یی بوسه از دهانش بچینم و در گلدانی به رنگ سپید در قلبم بکارم اما انتظار ارزشش را داشت چون عاشق بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بر شیشه های بخار گرفته شهر حرف اول نام تو را نوشته ام دیگر مردم شهر می دانند نام زیبای تو با کدام حرف شروع می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دریاها سیاه‌اند باد زمزمه‌گر سیاه است پرنده و گیلاس‌ها سیاه‌اند دل من روشن است تو خواهی آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می‏ توانستی تاج سرم باشی که انگار من پادشاه عاشقان جهانم و تو ملکه ی رشک برانگیزِ شعرها چه فایده حالا هر دو آدم ‏هایی معمولی هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایت را هر کسی می تواند ببافد اما روزی خواهی فهمید دیگر هیچکس مثل من با موهایت شعر نخواهد بافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــعر مـرا با خـود به جـاهایی مـی برد … کـه تـا بـه حـال نـرفته ام … بــاورت مــی شود … مــن با هـمین شـــعر ها … بـه آغـــوش تـو آمـدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سالهاست برای بیداریت بیدار هر شبم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچکس به خانه اش نمی رسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مپرس حال مرا .. روزگار یارم نیست  جهنمی شده ام .. هیچ کس کنارم نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را باید به دستور زبان اضافه کنند تو ضمیر ناخودآگاه شعرهای منی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس های بی شماری دارد ماندن نماندن اما وصله وصله مرگ بر تن دوخته است بینِ ماندن و نماندن ات پوست تنت بهترین لباس ات بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا تنها گذاشته ای سهم من از تو فقط سوختن است انگار باید بسوزم و تمام شوم مرا در کافه ای جا گذاشته ای مثل سیگار نیم سوخته مثلا رفته ای که برگردی شب از نیمه گذشته اما از تو خبری نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از قفس تنهایى خویش بیرون نخواهم آمد ولى در این تنهایى جهان با من است و من بیهوده در ماوراء جهان جهانى دیگر را آرزو مى کنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چترم را روی سرم می گیرم … و از این شهر می روم … باران های اینجا … بوی دلتنگی می دهند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی که سودای عشق در سر داشتم عادت به نوشتن شعر نداشتم با این حال زیباترین شعرم را روزی نوشتم که عاشق اش بودم از این رو شعرم را اولین بار برای او خواهم خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر آمدن همه نباش یک نفر هیچ وقت نمی‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار سالها طول کشید که دسته یی بوسه از دهانش بچینم و در گلدانی به رنگ سپید در قلبم بکارم اما انتظار ارزشش را داشت چون عاشق بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بر شیشه های بخار گرفته شهر حرف اول نام تو را نوشته ام دیگر مردم شهر می دانند نام زیبای تو با کدام حرف شروع می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دریاها سیاه‌اند باد زمزمه‌گر سیاه است پرنده و گیلاس‌ها سیاه‌اند دل من روشن است تو خواهی آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می‏ توانستی تاج سرم باشی که انگار من پادشاه عاشقان جهانم و تو ملکه ی رشک برانگیزِ شعرها چه فایده حالا هر دو آدم ‏هایی معمولی هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایت را هر کسی می تواند ببافد اما روزی خواهی فهمید دیگر هیچکس مثل من با موهایت شعر نخواهد بافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــعر مـرا با خـود به جـاهایی مـی برد … کـه تـا بـه حـال نـرفته ام … بــاورت مــی شود … مــن با هـمین شـــعر ها … بـه آغـــوش تـو آمـدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سالهاست برای بیداریت بیدار هر شبم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچکس به خانه اش نمی رسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مپرس حال مرا .. روزگار یارم نیست  جهنمی شده ام .. هیچ کس کنارم نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را باید به دستور زبان اضافه کنند تو ضمیر ناخودآگاه شعرهای منی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس های بی شماری دارد ماندن نماندن اما وصله وصله مرگ بر تن دوخته است بینِ ماندن و نماندن ات پوست تنت بهترین لباس ات بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا تنها گذاشته ای سهم من از تو فقط سوختن است انگار باید بسوزم و تمام شوم مرا در کافه ای جا گذاشته ای مثل سیگار نیم سوخته مثلا رفته ای که برگردی شب از نیمه گذشته اما از تو خبری نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از قفس تنهایى خویش بیرون نخواهم آمد ولى در این تنهایى جهان با من است و من بیهوده در ماوراء جهان جهانى دیگر را آرزو مى کنم