بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای دیشبم را بر میدارم و در فریزر میگذارم تا روزی روزگاری که پیرمرد موخاکستری شدم، رویای قشنگ یخ زده ام را بیرون بیاورم، آبش کنم،گرمش کنم، و پاهای سرد سالخورده ام را در آن گرم کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جدایی تاریک و ابدی را من نیز چون تو می پذیرم چرا گریه می کنی؟ دستم را بگیر قول بده باز سری به رویاهایم بزنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزارم نداد و ستایشم نکرد آن گونه که دشمن می کند و دوست تنها روحش را به من سپرد و گفت : «مواظبش باش» !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاج ها برف پوش در جنگل تاریک قدم می زنم سرشار از اندوهِ اندوه، کجاست دستان تو،کجاست؟ برف به رنگ مهتاب چکمه ام سنگین ترانه ی درونم مرا به کجا می خواند ؟ کشورم ، ستاره ها ، جوانی ام ، کدام دورتر است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه چیز گفته می شود و به انجام می رسد عشق و وضعیت هوا تنها چیزهایی هستند که هرگز نمی توان از آنها مطمئن بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان شعرهایی هستند که زمین بر آسمان می نویسد و ما آنها را بریده و از آنها کاغذ می سازیم تا نادانی و تهی مغزی خویش را در آنها به نگارش درآوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قرنها معشوقه ی تاریخی ات بودم دیگر برای یک شروع تازه فرصت نیست من دوستت دارم .. بغل کن گریه هایم را لعنت به تاریخی که حتی درس عبرت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تو به عمق لیوانیست که دست گرفته ای مثل آب خوردن پر می شود تنهایی من اما مثل حبابی روی آب است که نمی داند قرار است نابود شود یا در آغوش حباب دیگری بزرگتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای و من هر شب نامت را بیرون می کشم از دهانم پنهانش می کنم زیر بالشم و آرام به خورد گوشهایم می دهم مرگ شاید عقب تر بایستد از تو اینگونه که در خود پناهت می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست ساعت دورتر شدیم حالا دلتنگی در خیابان های دلبازتری قدم میزند و با زبان دیگری تنهایی را به دست هایمان می فهماند دور شدیم تا سبک تر دور خودمان بچرخیم اینجا مرده ها آواز های شاد تری می خوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح دست هایت را می شویی از خواب هایی خونین که برایم دیده ای با لبخند کارد را سرمیز صبحانه می گذاری من پنیر می آورم و فراموشی را لقمه لقمه فرو می خوریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رفته ست کسی که درها را خوب بلد است.. و می داند آن را چطور پشت سرش ببندد که هیچ وقت برنگردد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان تازه بگیر به خانه ام بیا دریانورد خسته! می خواهم لباس های خیست را از تنت دربیاورم شیر گرم کنم برایت.. بگویی شانه هایم سکان زندگی توست و من پنجره های این شهر طوفان زده را محکم ببندم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوالی بودم در بطن مادرم شروع شدم با تردیدی بزرگ ادامه یافتم درنیستی خودم در هستی تو حالا که نیستی پایان چه خواهد شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست یاری تا بگویم راز خویش ناله پنهان کرده ام در ساز خویش چنگِ اندوهم , خدا را زخمه ای زخمه ای تا برکشم آواز خویش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهم این بود هر جا رنجیدم، خندیدم! فکر کردند درد ندارد، ضربه ها را محکم تر زدند !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای دیشبم را بر میدارم و در فریزر میگذارم تا روزی روزگاری که پیرمرد موخاکستری شدم، رویای قشنگ یخ زده ام را بیرون بیاورم، آبش کنم،گرمش کنم، و پاهای سرد سالخورده ام را در آن گرم کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جدایی تاریک و ابدی را من نیز چون تو می پذیرم چرا گریه می کنی؟ دستم را بگیر قول بده باز سری به رویاهایم بزنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزارم نداد و ستایشم نکرد آن گونه که دشمن می کند و دوست تنها روحش را به من سپرد و گفت : «مواظبش باش» !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاج ها برف پوش در جنگل تاریک قدم می زنم سرشار از اندوهِ اندوه، کجاست دستان تو،کجاست؟ برف به رنگ مهتاب چکمه ام سنگین ترانه ی درونم مرا به کجا می خواند ؟ کشورم ، ستاره ها ، جوانی ام ، کدام دورتر است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه چیز گفته می شود و به انجام می رسد عشق و وضعیت هوا تنها چیزهایی هستند که هرگز نمی توان از آنها مطمئن بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان شعرهایی هستند که زمین بر آسمان می نویسد و ما آنها را بریده و از آنها کاغذ می سازیم تا نادانی و تهی مغزی خویش را در آنها به نگارش درآوریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قرنها معشوقه ی تاریخی ات بودم دیگر برای یک شروع تازه فرصت نیست من دوستت دارم .. بغل کن گریه هایم را لعنت به تاریخی که حتی درس عبرت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی تو به عمق لیوانیست که دست گرفته ای مثل آب خوردن پر می شود تنهایی من اما مثل حبابی روی آب است که نمی داند قرار است نابود شود یا در آغوش حباب دیگری بزرگتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای و من هر شب نامت را بیرون می کشم از دهانم پنهانش می کنم زیر بالشم و آرام به خورد گوشهایم می دهم مرگ شاید عقب تر بایستد از تو اینگونه که در خود پناهت می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست ساعت دورتر شدیم حالا دلتنگی در خیابان های دلبازتری قدم میزند و با زبان دیگری تنهایی را به دست هایمان می فهماند دور شدیم تا سبک تر دور خودمان بچرخیم اینجا مرده ها آواز های شاد تری می خوانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح دست هایت را می شویی از خواب هایی خونین که برایم دیده ای با لبخند کارد را سرمیز صبحانه می گذاری من پنیر می آورم و فراموشی را لقمه لقمه فرو می خوریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی رفته ست کسی که درها را خوب بلد است.. و می داند آن را چطور پشت سرش ببندد که هیچ وقت برنگردد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان تازه بگیر به خانه ام بیا دریانورد خسته! می خواهم لباس های خیست را از تنت دربیاورم شیر گرم کنم برایت.. بگویی شانه هایم سکان زندگی توست و من پنجره های این شهر طوفان زده را محکم ببندم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوالی بودم در بطن مادرم شروع شدم با تردیدی بزرگ ادامه یافتم درنیستی خودم در هستی تو حالا که نیستی پایان چه خواهد شد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست یاری تا بگویم راز خویش ناله پنهان کرده ام در ساز خویش چنگِ اندوهم , خدا را زخمه ای زخمه ای تا برکشم آواز خویش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهم این بود هر جا رنجیدم، خندیدم! فکر کردند درد ندارد، ضربه ها را محکم تر زدند !!