بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک می کنم به حضورم زمانی که نگاهت از من میگذرد و دیگری را نظاره می کند …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانم عاشقت میکرد اگر جسارت میکردی بوسیدنش را !…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت همه چیز به آخر می‌ رسد .. تو هنوز در قطاری و می‌ روی ریل اما خیلی وقت است تمام شده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقتی به دنیا آمدم که جهان آبستن بود و قابله هم بی حوصـــله روزگار هم فرامــوش کار به جای بند “نــــــــــــــاف “ دستانم را برید دیگر نمیتوانم دلی را به دست بیاورم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زدی باز کردم، سلام کردی اما صدا نداشتی، به آغوشم کشیدی اما سایه ات را دیدم که دست هایش توی جیبش بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب آنقدر خاطره بارید که سقف چکه می کرد و من از صدای چکه هایش نخوابیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است عشقم از وقتی من خیلی حسود شده ام دختران این حوالی هم خیلی زیبا شده اند ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی : “لبان” تو که بی هیچ بوسه ای عمری ست با آن خاطره دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست‌ های من جز این ثمری نیست گاهی‌ ببارم گاهی‌ بمیرم گاهی‌ اگر شد در حیرتِ واژه ی دوست داشتن تو را دوباره از نو بنویسم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‌ ی برگ و بهار در سرانگشتانِ توست. هوای گسترده در نقره‌ی انگشتانت می‌ سوزد و زلالیِ چشمه‌ ساران از باران و خورشیدِ تو سیراب می‌ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش بی تو چه می باید کرد عکس رخساره ی ماهش را داد گفتمش همدم شبهایم کو تاری از زلف سیاهش را داد وقت رفتن همه را می بوسید به من از دور نگاهش را داد یادگاری به همه داد و به من انتظار سر راهش را داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ماندم ، تلخ ، به سرم سنگ مصیبت بارید من نوشتم آتش آسمان نعره‌زنان، بانگ برآورد ببار من نوشتم باران آسمان شعله‌ کشان ریخت بخاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید برای من ساعت هفت غروب طلوع می کند آن هم از پشت میز یک کافه یعنی وقتی تو را می بینم روز من از حضور تو شروع می شود شب من از غیبت تو کاری کن روزهایم بلند باشند من از شب ها می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشت لنز به تو نزدیک ترم می شود زوم کرد روی لب هایت و نفس هایت را از نزدیک ترین حالت ممکن ثبت کرد سرت را بالا بگیر و بگو سیب زنی از پشت شیشه عاشق خنده های تو می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این مخالف آبادِ بی‌ انتها برای بغضِ خاموشت شانه‌ ای پر یقین آورده ام خاصیتِ دل همین است باران هر دو سوی پنجره‌ اش می‌‌ بارد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم های ما این قدرت را دارند که به ما یادآوری کنند گذشته واقعیت داشته.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک می کنم به حضورم زمانی که نگاهت از من میگذرد و دیگری را نظاره می کند …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانم عاشقت میکرد اگر جسارت میکردی بوسیدنش را !…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راحت همه چیز به آخر می‌ رسد .. تو هنوز در قطاری و می‌ روی ریل اما خیلی وقت است تمام شده ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وقتی به دنیا آمدم که جهان آبستن بود و قابله هم بی حوصـــله روزگار هم فرامــوش کار به جای بند “نــــــــــــــاف “ دستانم را برید دیگر نمیتوانم دلی را به دست بیاورم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زدی باز کردم، سلام کردی اما صدا نداشتی، به آغوشم کشیدی اما سایه ات را دیدم که دست هایش توی جیبش بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب آنقدر خاطره بارید که سقف چکه می کرد و من از صدای چکه هایش نخوابیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است عشقم از وقتی من خیلی حسود شده ام دختران این حوالی هم خیلی زیبا شده اند ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی : “لبان” تو که بی هیچ بوسه ای عمری ست با آن خاطره دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست‌ های من جز این ثمری نیست گاهی‌ ببارم گاهی‌ بمیرم گاهی‌ اگر شد در حیرتِ واژه ی دوست داشتن تو را دوباره از نو بنویسم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‌ ی برگ و بهار در سرانگشتانِ توست. هوای گسترده در نقره‌ی انگشتانت می‌ سوزد و زلالیِ چشمه‌ ساران از باران و خورشیدِ تو سیراب می‌ شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش بی تو چه می باید کرد عکس رخساره ی ماهش را داد گفتمش همدم شبهایم کو تاری از زلف سیاهش را داد وقت رفتن همه را می بوسید به من از دور نگاهش را داد یادگاری به همه داد و به من انتظار سر راهش را داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ماندم ، تلخ ، به سرم سنگ مصیبت بارید من نوشتم آتش آسمان نعره‌زنان، بانگ برآورد ببار من نوشتم باران آسمان شعله‌ کشان ریخت بخاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید برای من ساعت هفت غروب طلوع می کند آن هم از پشت میز یک کافه یعنی وقتی تو را می بینم روز من از حضور تو شروع می شود شب من از غیبت تو کاری کن روزهایم بلند باشند من از شب ها می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پشت لنز به تو نزدیک ترم می شود زوم کرد روی لب هایت و نفس هایت را از نزدیک ترین حالت ممکن ثبت کرد سرت را بالا بگیر و بگو سیب زنی از پشت شیشه عاشق خنده های تو می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این مخالف آبادِ بی‌ انتها برای بغضِ خاموشت شانه‌ ای پر یقین آورده ام خاصیتِ دل همین است باران هر دو سوی پنجره‌ اش می‌‌ بارد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم های ما این قدرت را دارند که به ما یادآوری کنند گذشته واقعیت داشته.