بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت به جان من رفته ست همچو نخی در سوزنی هر چه می کنم دوختی به رنگ تو دارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست زمانی که سخت به تو محتاجم بیا … آن موقع زندگی هم باشی بیا … مرگ هم شده باشی باز هم بیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر با من مهربان بودی که بعد از تو ، یک لحظه حس کردم که صد سال است ! تنهایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮﺩﻡ ! ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ: ” ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻣﺎﻥ ﺑﮕﻮ ﭘﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید چترت را ببندی ؛ بگذاری باران آتشی را که در قلبت روشن است نم نم خاموش کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که آمد گلی در خانه ام رویید آفتاب که تابید آیینه ای تمام قد به خانه ام داد درخت توی ایوان شانه ای به موهایم بخشید عزیزکم تو که آمدی گل و آینه و شانه را بردی و شعری به من سپردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرزنی شوم آلزایمر بگیرم زنگ بزنم انگار پسرم هستی بگویم چقدر دلم برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت و با خود غریبگی کردم ذهن آیینه هم مرا نشناخت وقت رفتن بجای دلداری بغضها را بجان من انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن بارانی تو ابتدای امید من است و انتهای اندوه من تن بارانی تو که چون آب مرا تشنه می کند و چون خاک مرا می پوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها شناسنامه ندارند شناسنامه ی گلها را به نام دخترها زده اند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر من گم شده است من با تاب ، من با تب خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام من در این خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسردگی بهایی است که انسان برای شناخت خود می پردازد. هرچه عمیق تر به زندگی بنگری؛ به همان مقدار هم عمیق تر رنج میکشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند گفتتد:‌ دوست بدار و حال که دوست می دارم می گویند: فراموش کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح که چشم باز می کنم نیستی تو پای بودنت همیشه لنگ می زند و من پای رفتنم عزیز جانم برگرد من برایت دل قربانی کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پل صراط یقه ات را می گیرم نترس می خواهم آخرین لحظه هم ببوسمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی که از سرم گذشت همه چیز را برد حتی خیالت را …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت به جان من رفته ست همچو نخی در سوزنی هر چه می کنم دوختی به رنگ تو دارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست زمانی که سخت به تو محتاجم بیا … آن موقع زندگی هم باشی بیا … مرگ هم شده باشی باز هم بیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر با من مهربان بودی که بعد از تو ، یک لحظه حس کردم که صد سال است ! تنهایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺟﻨﮕﺠﻮﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮﺩﻡ ! ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ: ” ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻣﺎﻥ ﺑﮕﻮ ﭘﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید چترت را ببندی ؛ بگذاری باران آتشی را که در قلبت روشن است نم نم خاموش کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که آمد گلی در خانه ام رویید آفتاب که تابید آیینه ای تمام قد به خانه ام داد درخت توی ایوان شانه ای به موهایم بخشید عزیزکم تو که آمدی گل و آینه و شانه را بردی و شعری به من سپردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرزنی شوم آلزایمر بگیرم زنگ بزنم انگار پسرم هستی بگویم چقدر دلم برایت تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت و با خود غریبگی کردم ذهن آیینه هم مرا نشناخت وقت رفتن بجای دلداری بغضها را بجان من انداخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تن بارانی تو ابتدای امید من است و انتهای اندوه من تن بارانی تو که چون آب مرا تشنه می کند و چون خاک مرا می پوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها شناسنامه ندارند شناسنامه ی گلها را به نام دخترها زده اند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر من گم شده است من با تاب ، من با تب خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام من در این خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسردگی بهایی است که انسان برای شناخت خود می پردازد. هرچه عمیق تر به زندگی بنگری؛ به همان مقدار هم عمیق تر رنج میکشی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند گفتتد:‌ دوست بدار و حال که دوست می دارم می گویند: فراموش کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح که چشم باز می کنم نیستی تو پای بودنت همیشه لنگ می زند و من پای رفتنم عزیز جانم برگرد من برایت دل قربانی کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پل صراط یقه ات را می گیرم نترس می خواهم آخرین لحظه هم ببوسمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی که از سرم گذشت همه چیز را برد حتی خیالت را …