بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پُر است پُـــرِ پُـــرِ پُـــر….. آنقــــــدر که گاهی اضافه اش، از چشمانم می چـــــکد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت … آدمها نه دروغ می گویند نه زیر حرفشان می زنند …!! اگرچیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست …!! نباید رویش حساب کرد …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت بود … فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند بعضی از عهدها را روی قلب هم می نویسیم حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد شکستنشان یک آدم را می شکند !!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهــــــــــا دویده ام با قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوا دیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده ست دلم… . . . دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان آدم ها رو دگرگون میکند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می دارد هیچ چیز دردناک تر از این تضاد میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطره ها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من شعر می‌خواهی شعری پر از تشبیه و استعاره ببخش عشق‌ام در خورجین‌ام هیچ چیز شبیه به زیبایی تو ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برمی گردی به من شبیه دریا برای به آغوش کشیدن ماهی مرده اش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نه با دست هایم بلکه با قلبم به آغوش کشیدمت دوست داشتنی ترین جای قلبم همان سمتی است که تو را دوست می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که مردم حرف های شما را فراموش می کنند کارهای شما را فراموش می کنند ولی احساسی را که در آنها ایجاد کرده اید هیچ وقت فراموش نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از گلوگاه جاده ها… ترانه ی فراق پخش می شود… من انتظار را با سر انگشت های خود هجی می کنم تا تو…بیایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است این را دانستم و می دانم که آدم به آدم است که زنده است آدم به عشق آدم زنده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ها که تنها زندگی نکرده اند نمی فهمند که سکوت چگونه آدم را می ترساند چگونه آدم با خودش حرف می زند نمی فهمند که آدم چگونه به سمت آینه ها می دود در آرزوی دیدن یک همدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی را باید در لحظه باور کرد حرف هایشان ، احساسشان و حتی باورهایشان لحظه ایست حواست باشد اگر بیش از یک لحظه باورشان کردی در طولانی مدت ، لطمات بزرگی خواهی خورد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درختی که رو به رفتنت برگ می‌ریزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نفهمیدم چرا می نویسم از خودم می گویم یا از دنیا برای خودم می نویسم یا برای دیگران اینقدر فهمیدم که پای کسی یا چیزی در میان است از من و دنیا بیشتر از من و دیگران بزرگتر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پُر است پُـــرِ پُـــرِ پُـــر….. آنقــــــدر که گاهی اضافه اش، از چشمانم می چـــــکد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت … آدمها نه دروغ می گویند نه زیر حرفشان می زنند …!! اگرچیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست …!! نباید رویش حساب کرد …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت بود … فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند بعضی از عهدها را روی قلب هم می نویسیم حواست به این عهد های غیر کاغذی باشد شکستنشان یک آدم را می شکند !!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهــــــــــا دویده ام با قلبـــــــــی معلق و پایـــی در هــــوا دیگــــر طــاقت رویاهــــایم تمــــــــــام شده ست دلم… . . . دلــــــــــم رسیدن می خواهــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان آدم ها رو دگرگون میکند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می دارد هیچ چیز دردناک تر از این تضاد میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطره ها نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من شعر می‌خواهی شعری پر از تشبیه و استعاره ببخش عشق‌ام در خورجین‌ام هیچ چیز شبیه به زیبایی تو ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برمی گردی به من شبیه دریا برای به آغوش کشیدن ماهی مرده اش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نه با دست هایم بلکه با قلبم به آغوش کشیدمت دوست داشتنی ترین جای قلبم همان سمتی است که تو را دوست می دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که مردم حرف های شما را فراموش می کنند کارهای شما را فراموش می کنند ولی احساسی را که در آنها ایجاد کرده اید هیچ وقت فراموش نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از گلوگاه جاده ها… ترانه ی فراق پخش می شود… من انتظار را با سر انگشت های خود هجی می کنم تا تو…بیایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است این را دانستم و می دانم که آدم به آدم است که زنده است آدم به عشق آدم زنده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن ها که تنها زندگی نکرده اند نمی فهمند که سکوت چگونه آدم را می ترساند چگونه آدم با خودش حرف می زند نمی فهمند که آدم چگونه به سمت آینه ها می دود در آرزوی دیدن یک همدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی را باید در لحظه باور کرد حرف هایشان ، احساسشان و حتی باورهایشان لحظه ایست حواست باشد اگر بیش از یک لحظه باورشان کردی در طولانی مدت ، لطمات بزرگی خواهی خورد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درختی که رو به رفتنت برگ می‌ریزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نفهمیدم چرا می نویسم از خودم می گویم یا از دنیا برای خودم می نویسم یا برای دیگران اینقدر فهمیدم که پای کسی یا چیزی در میان است از من و دنیا بیشتر از من و دیگران بزرگتر