بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو … همان امیدی است … که دیگر هیچ امیدی به آن نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی! کلاهت را به هوا بینداز که من دیگر جان بازی کردن ندارم تو بردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید از تنها شدن در پیری می ترسم… می گویم … از پیر شدن در تنهایی بیشتر می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوش بــﮧ حـالـش خــوش بــﮧ حـال اویـے کــﮧ  ….. ســـــالـها بـعد وقتے در آغـوشـــــت آرامـ  گـرفتــه اسـت زیــرِ گــوشش   زمـزمــه  میکــنـے عشق های قبل از تو هـمـه سـوء تــفـاهم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــا یکــ زن ؛ دور اَز دوستَتــ دارَمــ ـهای ِتو جان بــه جان آفریــن ؛ تسلیــم کَرد امـّا نوشـ دارو اینبـار پَس از مرگــ ِ سهراب اثـر دارَد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو از موسی پیــــــــامبر تری! بـــــه جای اشــــــــاره با عصا … نــــــــگاه کردی بـــــه جای دریــــــــا… دل من شکافتـــــﮧ شــــــــد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ….. همین و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی ؛ کفش هم اگر تنگ باشد ؛ زخـم مـی کند ؛ وای به حالِ دِل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها…هیچ چیز… سر جایش نیست… جز تو…که بدجور…جا گرفتی… کنچ دلم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها را باید گذاشت در کوزه و آب شان را خورد! وقتی هنوز عرضه ندارند تو را عاشق کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر هم که محکم باشی یک نقطه یک لبخند یک نگاه یک عطر آشنا … یک صدا یک یاد له ات می کند هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنم در این جهان بی تو دروغ کهنه ایست که شکل زندگی به خود گرفته است اما من عاشق تو نیستم فقط تو را به بند بند بودنم اضافه کرده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها بالاخره یک روزی، یک جایی در یک لحظه تمام می شوند… نه که بمیرند نه ، جوهر احساسشان تمام می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار اینه که وقتى احساسات از هر طرف بهت فشار میارن خودتو مجبور کنى که منطقى فکر کنى …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند چه کسی عاشق تر باشد من یا تو وقتی تو آخر این بازی سهم من نیستی … سهم من از حضور تو شبانه ی تلخی ست که هنوز نسروده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش خیالت هم به سادگی رد پاهات همان روزها دل بریده بود از من…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو … همان امیدی است … که دیگر هیچ امیدی به آن نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی! کلاهت را به هوا بینداز که من دیگر جان بازی کردن ندارم تو بردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید از تنها شدن در پیری می ترسم… می گویم … از پیر شدن در تنهایی بیشتر می ترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوش بــﮧ حـالـش خــوش بــﮧ حـال اویـے کــﮧ  ….. ســـــالـها بـعد وقتے در آغـوشـــــت آرامـ  گـرفتــه اسـت زیــرِ گــوشش   زمـزمــه  میکــنـے عشق های قبل از تو هـمـه سـوء تــفـاهم بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــا یکــ زن ؛ دور اَز دوستَتــ دارَمــ ـهای ِتو جان بــه جان آفریــن ؛ تسلیــم کَرد امـّا نوشـ دارو اینبـار پَس از مرگــ ِ سهراب اثـر دارَد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــو از موسی پیــــــــامبر تری! بـــــه جای اشــــــــاره با عصا … نــــــــگاه کردی بـــــه جای دریــــــــا… دل من شکافتـــــﮧ شــــــــد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم ….. همین و این نیاز به هیچ زبان شاعرانه ای ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی ؛ کفش هم اگر تنگ باشد ؛ زخـم مـی کند ؛ وای به حالِ دِل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینروزها…هیچ چیز… سر جایش نیست… جز تو…که بدجور…جا گرفتی… کنچ دلم…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها را باید گذاشت در کوزه و آب شان را خورد! وقتی هنوز عرضه ندارند تو را عاشق کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر هم که محکم باشی یک نقطه یک لبخند یک نگاه یک عطر آشنا … یک صدا یک یاد له ات می کند هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنم در این جهان بی تو دروغ کهنه ایست که شکل زندگی به خود گرفته است اما من عاشق تو نیستم فقط تو را به بند بند بودنم اضافه کرده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها بالاخره یک روزی، یک جایی در یک لحظه تمام می شوند… نه که بمیرند نه ، جوهر احساسشان تمام می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار اینه که وقتى احساسات از هر طرف بهت فشار میارن خودتو مجبور کنى که منطقى فکر کنى …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند چه کسی عاشق تر باشد من یا تو وقتی تو آخر این بازی سهم من نیستی … سهم من از حضور تو شبانه ی تلخی ست که هنوز نسروده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش خیالت هم به سادگی رد پاهات همان روزها دل بریده بود از من…