بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیدار تو یک شیشه فاصله است و من مثل ماهی میان تنگ  و تنگ میان دریا   *** آه ؛ اگر بشکند این دیوار شیشه ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که رفته ای با این که برای ابد رفته ای هنوز هوای تو دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا تو دیگر نیستی؛ اما ماه هنوز هست و خیال و زندگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک  خانه راسیاه می کشد  بی درـ بی پنجره ومن برایش در؛پنجره ویک فانوس کاغذی. بعدمی نشینیم باهم  گریه هامان راکلاف می کنیم غصه هامان راقسمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی یک قدم جلو می آیم روزی یک آجر بالا می روی ما  هیچ وقت همدیگررا نخواهیم دید. تو  همیشه فراموش می کنی برای قلعه ات پنجره بگذاری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورفته ای و من کنار ایستگاه پنج شنبه ها تا همیشه مانده ام و کنار سایه ای که باچه قدرچشم خیس به انتهای غربت راه نگاه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا این آسمان صاف و این دشت بی باداست؟ مگرنه تو رفته ای هیچ گاه باز نگردی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا،هوا سوز غریبی دارد تو با چشم های بسته نگاهم می کنی و من  چشم به آسمانی که نمی بینم فرشته ای راصدا می زنم تا با گرمای دستان حریرش بیاید و…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گس و شیرین، تو نوبرانه‌ی اناری حتا اگر میوه‌ی فصل دیگری باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترامِ هر قطاری که از راه می‌رسد کلاه برمی‌دارد از سر مردی که سال‌هاست قطاری دل‌اَش را بُرده‌ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این ابرها اعتباری نیست باران اگر می‌خواهی سراغِ من بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مثل اناری‌ست شکفته بر شاخه دستی اگر نچینَدَش چه در آسمان بماند، چه بر خاک بی‌اُفتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه سخت‌ترْ تو نرم‌ترْ من. گُلِ‌سنگ شده‌ام انگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته می‌بوسم‌َت طوری‌که لب‌هات فکر کنند خوابِ بوسه دیده‌اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه نامش زندگیست مرا کشت ، حیران مانده ام آنکه نامش مرگ است با من چه می کند ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم روزی دستش را از زندگی ات قطع می کنم.. دست  تقدیر را می گویم تا بهانه اش نکنی روز جدایی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دیدار تو یک شیشه فاصله است و من مثل ماهی میان تنگ  و تنگ میان دریا   *** آه ؛ اگر بشکند این دیوار شیشه ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این که رفته ای با این که برای ابد رفته ای هنوز هوای تو دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا تو دیگر نیستی؛ اما ماه هنوز هست و خیال و زندگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک  خانه راسیاه می کشد  بی درـ بی پنجره ومن برایش در؛پنجره ویک فانوس کاغذی. بعدمی نشینیم باهم  گریه هامان راکلاف می کنیم غصه هامان راقسمت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی یک قدم جلو می آیم روزی یک آجر بالا می روی ما  هیچ وقت همدیگررا نخواهیم دید. تو  همیشه فراموش می کنی برای قلعه ات پنجره بگذاری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورفته ای و من کنار ایستگاه پنج شنبه ها تا همیشه مانده ام و کنار سایه ای که باچه قدرچشم خیس به انتهای غربت راه نگاه می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا این آسمان صاف و این دشت بی باداست؟ مگرنه تو رفته ای هیچ گاه باز نگردی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جا،هوا سوز غریبی دارد تو با چشم های بسته نگاهم می کنی و من  چشم به آسمانی که نمی بینم فرشته ای راصدا می زنم تا با گرمای دستان حریرش بیاید و…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گس و شیرین، تو نوبرانه‌ی اناری حتا اگر میوه‌ی فصل دیگری باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترامِ هر قطاری که از راه می‌رسد کلاه برمی‌دارد از سر مردی که سال‌هاست قطاری دل‌اَش را بُرده‌ است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به این ابرها اعتباری نیست باران اگر می‌خواهی سراغِ من بیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مثل اناری‌ست شکفته بر شاخه دستی اگر نچینَدَش چه در آسمان بماند، چه بر خاک بی‌اُفتد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه سخت‌ترْ تو نرم‌ترْ من. گُلِ‌سنگ شده‌ام انگار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته می‌بوسم‌َت طوری‌که لب‌هات فکر کنند خوابِ بوسه دیده‌اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه نامش زندگیست مرا کشت ، حیران مانده ام آنکه نامش مرگ است با من چه می کند ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم روزی دستش را از زندگی ات قطع می کنم.. دست  تقدیر را می گویم تا بهانه اش نکنی روز جدایی