بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دروغی بود که در تمام این سال ها باورش داشتم و چه تاوان سنگینی داشت همین اشتباه کوچک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز باغ خاطراتم هرگز نخواهی رفت ومن هرگز نخواهم برد از یاد نگاه مهربانت را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق كسي باش كه لايق عشقت باشد نه تشنه عشقت . چون تشنه يه روز سيراب مي شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان باشد عشق متعلق به لحظه هاست و نفرين برای همه ی عمر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي بميرم سياه پوشت کنم نه آنکه بمانم و فراموشت کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بعد از دعوای مفصــــل زن پیش قدم برای اشتــــی شود چون مرد هم نیاز دارد بعد از بغض های خفه شـــده  یکی طالب آغوش او باشــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد دوباره دوام می آورد اما هرچه باشد ریسمان پاره است است شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم اما در آنجا که ترکم کردی هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر با تو بوده ام که از بودن کنار دیگران سردم میشود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بعد از کشف الکل شاعرانه ترین کشف بشری، من از سرودن تو مست می شوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیف مرا معلوم کن ! از نبودن توست که این همه می نویسم؟ یا از بودنت ؟ چقدر از تو بنویسم که تکلیف معلوم شود…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه! ای کاش، روزی از غریزه ی خرگوشیت رها شوی و بدانی شکارچیت نیستم، عاشق توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم! وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو میریزد … چیزی شبیه غرور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تنگنای سختی است! یک انسان یا باید بماند یا برود. و این هر دو، اکنون برایم از معنی تهی شده است. و در یغ که راه سومی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که می شوی لالایی خواندن هم یاد بگیر شب های باقیمانده ی عمرت به این سادگی ها صبح نخواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر بخواهی زندگی آغوشِ دوست داشتنی‌ی خواهد شد تو اگر بخواهی دست می کشم از مرگ و هر آنچه را که برایم مانده است در آغوش می کشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه! دارد پاییزمی شود پاییزمی شود آیا تو سوار بر نسیم و برگ از این درخت زخم خورده عبورخواهی کرد؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق دروغی بود که در تمام این سال ها باورش داشتم و چه تاوان سنگینی داشت همین اشتباه کوچک !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز باغ خاطراتم هرگز نخواهی رفت ومن هرگز نخواهم برد از یاد نگاه مهربانت را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق كسي باش كه لايق عشقت باشد نه تشنه عشقت . چون تشنه يه روز سيراب مي شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان باشد عشق متعلق به لحظه هاست و نفرين برای همه ی عمر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي بميرم سياه پوشت کنم نه آنکه بمانم و فراموشت کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بعد از دعوای مفصــــل زن پیش قدم برای اشتــــی شود چون مرد هم نیاز دارد بعد از بغض های خفه شـــده  یکی طالب آغوش او باشــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریسمان پاره را می توان دوباره گره زد دوباره دوام می آورد اما هرچه باشد ریسمان پاره است است شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کنیم اما در آنجا که ترکم کردی هرگز دوباره مرا نخواهی یافت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر با تو بوده ام که از بودن کنار دیگران سردم میشود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بعد از کشف الکل شاعرانه ترین کشف بشری، من از سرودن تو مست می شوم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیف مرا معلوم کن ! از نبودن توست که این همه می نویسم؟ یا از بودنت ؟ چقدر از تو بنویسم که تکلیف معلوم شود…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه! ای کاش، روزی از غریزه ی خرگوشیت رها شوی و بدانی شکارچیت نیستم، عاشق توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دلخوشی دنیای من به این است که ندانی و دوستت بدارم! وقتی میفهمی و میرانی ام چیزی درون دلم فرو میریزد … چیزی شبیه غرور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تنگنای سختی است! یک انسان یا باید بماند یا برود. و این هر دو، اکنون برایم از معنی تهی شده است. و در یغ که راه سومی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که می شوی لالایی خواندن هم یاد بگیر شب های باقیمانده ی عمرت به این سادگی ها صبح نخواهند شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اگر بخواهی زندگی آغوشِ دوست داشتنی‌ی خواهد شد تو اگر بخواهی دست می کشم از مرگ و هر آنچه را که برایم مانده است در آغوش می کشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه! دارد پاییزمی شود پاییزمی شود آیا تو سوار بر نسیم و برگ از این درخت زخم خورده عبورخواهی کرد؟!