بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فقیران قلبمان بی کینه است ، دوستی با هر که کردیم جای او در سینه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی اتو.به نرمی پتو..به شیرینی لبو.دوستت دارم هلو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت ، برات دعا می کنم ، اینم رسم صداقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکي آهسته تر زير اين باران بمان ، ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه گیا طلا شدی ، گم شدی کیمیا شدی دیگه اس ام اس نمی زنی عین غریبه ها شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل بهار از ترس اينكه گياه روي گونه ام نرويد اشك نمي ريزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا که هستي بلوتوث قلبت رو روشن کن تا تمام وجودم رو برات سند کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بازي روزگار چيه؟؟ اين که تو چشم بذاري من قايم شم . بعد تو يکي ديگه رو پيدا کني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اون ماهی قرمز کوچولوهستم تو دل شیشه ای تو * * * * مراقب باش دلت نشکنه که من میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز ويرانگرتر ازاين نيست كه متوجه شويم كسي كه به آن اعتماد داشته ايم عمري فريبمان داده است يکي باش براي يک نفر ...نه تصويري مبهم در خاطره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب براي به دست آوردن نيلوفر سالها ميخوابه تا آرامش نيلوفر بهم نخوره.پس اگه کسي رو دوست داري براي داشتنش سالها صبر کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه‌ت پاره پوره شده بود، دادم دوختنش، حالا تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بوس لیمو شیرینی برات فرستادم ، زود بگیرش تلخ نشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شد از شرم ساری میان گریه هایش گفت آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی!!!! ۳ راه بیشتر نداری: ۱ با من باشی ۲ با تو باشم ۳ توافق کنیم که با هم باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام به کسی که خودش می دونه کیه بگم: دوستت دارم! با تمام نا مهربونیات با تمام....بازم دوستت دارم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فقیران قلبمان بی کینه است ، دوستی با هر که کردیم جای او در سینه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامی به گرمی اتو.به نرمی پتو..به شیرینی لبو.دوستت دارم هلو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت ، برات دعا می کنم ، اینم رسم صداقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکي آهسته تر زير اين باران بمان ، ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه گیا طلا شدی ، گم شدی کیمیا شدی دیگه اس ام اس نمی زنی عین غریبه ها شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فصل بهار از ترس اينكه گياه روي گونه ام نرويد اشك نمي ريزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا که هستي بلوتوث قلبت رو روشن کن تا تمام وجودم رو برات سند کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني بازي روزگار چيه؟؟ اين که تو چشم بذاري من قايم شم . بعد تو يکي ديگه رو پيدا کني!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اون ماهی قرمز کوچولوهستم تو دل شیشه ای تو * * * * مراقب باش دلت نشکنه که من میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز ويرانگرتر ازاين نيست كه متوجه شويم كسي كه به آن اعتماد داشته ايم عمري فريبمان داده است يکي باش براي يک نفر ...نه تصويري مبهم در خاطره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب براي به دست آوردن نيلوفر سالها ميخوابه تا آرامش نيلوفر بهم نخوره.پس اگه کسي رو دوست داري براي داشتنش سالها صبر کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه‌ت پاره پوره شده بود، دادم دوختنش، حالا تنگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بوس لیمو شیرینی برات فرستادم ، زود بگیرش تلخ نشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شد از شرم ساری میان گریه هایش گفت آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی!!!! ۳ راه بیشتر نداری: ۱ با من باشی ۲ با تو باشم ۳ توافق کنیم که با هم باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام به کسی که خودش می دونه کیه بگم: دوستت دارم! با تمام نا مهربونیات با تمام....بازم دوستت دارم !