بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مهربونی یکی از درسامون بود بی شک تو شاگرد اول دنیا بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم ، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمیشود کمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بهترین واحد پول دنیا چیه ؟ تومن ؟ آخه هم تو توشی هم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه مشق شبت 100 بار بنویس اونی که یادش نمیکنی به یادته !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار همه چیز تو دنیا خسته کننده است اما تو مثل نفسی ، تکرارت تضمین زندگی منه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا معرفت ها کم شده ؟ چون همش تو وجود تو جمع شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار با تو بودن مثل تکرار ضربان قلب منه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام اتوبوس بسازم ... اتوشو دارم اما بوس ندارم ... یه بوس میدی ؟ لازم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه یه عکس برام بفرستی آخه دارم پاسور بازی میکنم هر چی میگردم شاه دلم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کسی که جنسش کیمیاست عهدش وفاست مهرش صفاست حسابش از همه عالم جداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که تو را خدای خود میداند ... کیفرش به کنار عجب خدایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حشیش،تریاک،بنگی،گراس،کراک،کوکائین،واینا رو میشه ترک کرد ولی تو رو نمیشه ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت یک جوری نبودنت ، یک جوری تو این دنیای جور واجور دوستت دارم بدجور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی به حرفت گوش کرد براش مهمی . اگز بت فکر کزد براش عزیزی و اگر الان برات پیام داد بدون خیلی دوست داره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه نشین قلب من تکیه گه خیال توست اگر چه دورم از تو من ولی دلم بیاد توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل میس کال میمونه ، وقتی میخوای بگیریش وامیسته اما دوستی مثل پیامکه چون میاد تو اینباکست تا وقتی که خودت پاکش کنی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مهربونی یکی از درسامون بود بی شک تو شاگرد اول دنیا بودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم ، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمیشود کمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بهترین واحد پول دنیا چیه ؟ تومن ؟ آخه هم تو توشی هم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه مشق شبت 100 بار بنویس اونی که یادش نمیکنی به یادته !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار همه چیز تو دنیا خسته کننده است اما تو مثل نفسی ، تکرارت تضمین زندگی منه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا معرفت ها کم شده ؟ چون همش تو وجود تو جمع شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار با تو بودن مثل تکرار ضربان قلب منه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام اتوبوس بسازم ... اتوشو دارم اما بوس ندارم ... یه بوس میدی ؟ لازم دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه یه عکس برام بفرستی آخه دارم پاسور بازی میکنم هر چی میگردم شاه دلم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کسی که جنسش کیمیاست عهدش وفاست مهرش صفاست حسابش از همه عالم جداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن کس که تو را خدای خود میداند ... کیفرش به کنار عجب خدایی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حشیش،تریاک،بنگی،گراس،کراک،کوکائین،واینا رو میشه ترک کرد ولی تو رو نمیشه ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت یک جوری نبودنت ، یک جوری تو این دنیای جور واجور دوستت دارم بدجور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی به حرفت گوش کرد براش مهمی . اگز بت فکر کزد براش عزیزی و اگر الان برات پیام داد بدون خیلی دوست داره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاه نشین قلب من تکیه گه خیال توست اگر چه دورم از تو من ولی دلم بیاد توست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل میس کال میمونه ، وقتی میخوای بگیریش وامیسته اما دوستی مثل پیامکه چون میاد تو اینباکست تا وقتی که خودت پاکش کنی ...