بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه ی اتاقم را با آینه ی اتاقت عوض میکنی ؟ این لعنتی که فقط من را نشان میدهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانتم یعنی: ن:نباشی گ:گلم ر:روزگار ا:ارامش ن:نداره ت:تو م:مباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی.....•°•°•نفس•°•°•میکشم ........جایی دورتر از °•°•°نفسم°•°•°

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته بي تو رفتن چه سخته بي تو موندن  نميشه اين جدايي باور من  وداع اخرينه جدايي در كمينه غروب لحظه هاي واپسينه  مرتضي پاشايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـه آبــي دريــــــا در چـشـمـانـش نشــســتـه ... نـه سـيـاهـي شــــــب ... مـعـشـــــــوق مـــن  يـك آدم مـعـمولـيـسـت  بـا يـك جـفــت چــــشـــم مـعــمــولــي  و مـــن دوســــتــــش دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه قلیون دوست دارم: ق؛قلبی ل؛لنگه نداری ی؛یک دونه ای و؛وجودمی ن؛نازنینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در اين هياهوى زندگى... آرامشى دارم از جنس ""تو""...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دنیای ریاضیست... وقتی عشق را تقسیم کردند ما فقط شدیم خارج قسمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـــــــا و معجزه باش؛ مگـــــــر بهار جز آمــدن چه کـار می‌کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یک حس مه آلود است انتهایش را کسی هرگز نمی داند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویــــاهـــایــــم را دوســـت دارم......  چون تــنــها جاییست که در آن هـمــه چــیــز رو بــه راه اســت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تومن بودی و من تو ان موقع توبودن رابه تومی اموختم.... کاش همه ی نگاهت مرامی خواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتـم بـه او بـگویم "مـن عـاشقت شـدم" را لرزیـدم از نـگاهـش ، گـفـتم عـجب هـوایـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم برایم مثل همین “بهار” می مانی آمدنت را همیشه تحویل می گیرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺒﺪﺍ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺳﺖ ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﮕﻴﺮ  ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آخــرین غـــروب دونــیــا دوست دارم نفسم.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه ی اتاقم را با آینه ی اتاقت عوض میکنی ؟ این لعنتی که فقط من را نشان میدهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانتم یعنی: ن:نباشی گ:گلم ر:روزگار ا:ارامش ن:نداره ت:تو م:مباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی.....•°•°•نفس•°•°•میکشم ........جایی دورتر از °•°•°نفسم°•°•°

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته بي تو رفتن چه سخته بي تو موندن  نميشه اين جدايي باور من  وداع اخرينه جدايي در كمينه غروب لحظه هاي واپسينه  مرتضي پاشايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـه آبــي دريــــــا در چـشـمـانـش نشــســتـه ... نـه سـيـاهـي شــــــب ... مـعـشـــــــوق مـــن  يـك آدم مـعـمولـيـسـت  بـا يـك جـفــت چــــشـــم مـعــمــولــي  و مـــن دوســــتــــش دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه قلیون دوست دارم: ق؛قلبی ل؛لنگه نداری ی؛یک دونه ای و؛وجودمی ن؛نازنینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در اين هياهوى زندگى... آرامشى دارم از جنس ""تو""...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دنیای ریاضیست... وقتی عشق را تقسیم کردند ما فقط شدیم خارج قسمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـــــــا و معجزه باش؛ مگـــــــر بهار جز آمــدن چه کـار می‌کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یک حس مه آلود است انتهایش را کسی هرگز نمی داند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویــــاهـــایــــم را دوســـت دارم......  چون تــنــها جاییست که در آن هـمــه چــیــز رو بــه راه اســت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تومن بودی و من تو ان موقع توبودن رابه تومی اموختم.... کاش همه ی نگاهت مرامی خواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتـم بـه او بـگویم "مـن عـاشقت شـدم" را لرزیـدم از نـگاهـش ، گـفـتم عـجب هـوایـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم برایم مثل همین “بهار” می مانی آمدنت را همیشه تحویل می گیرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺒﺪﺍ ﻭ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮﺳﺖ ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﮕﻴﺮ  ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آخــرین غـــروب دونــیــا دوست دارم نفسم.....