بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو کرده دلم افسوس فرسنگ ها فاصله است میان ما باشد که روزی نابود شود این فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی های کوچک... که دل گرمی های بزرگ میدهند... مثل لبخند تو وقتی که در را برایت باز میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژرفــــــــای نجابتـــــت به پهنــــــــه ی هـــــــــوس درس  عشـــــــق می داد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇙∪❂∩سـلامَتــــــیِه∩❂∪⇘  メخــــــــــــاطِـــــــــــــــرِش メ  ⇚کِــــه هَــــمِــه چیمـــــــو دادَم⇛  ⇦✘بِــــخـــــــاطِــــــــرِشْ✘⇨

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارانی!! کسی به باران عادت نمیکند..هروقت بیاید دوست داشتنی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را به کسی نگو همه را نگه دار برای خودم من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احـتـمـال داشـتـن تـو بـه صـفـر رسـیـده ولـی ایـن شـعـرهـا نـفـهـمـنـد ! نـمـی فـهـمـنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه ی اتاقم را با آینه ی اتاقت عوض میکنی ؟ این لعنتی که فقط من را نشان میدهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیزی نمی گوییم تا بدانی در سکوت هم می شود عاشق ماند ! به همین سادگی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهایم را بشمار چون آنها را به قیمت دوست داشتنت از دست میدهم نه برای گذر عمر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قد دلم برات لک زدکه که هیچ برف پاک کنی نمیتونه اونو پاک کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی یه کابوس.... کابوسی از نبودن تو... تلخ تر از تلخ... فقط یک لحظه ست,تا که دستم را بگیری فراموش میشود...  این معجزه ی حضور توست . دوستت دارم آقای من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس.... ترسم اینه دیر بفهمی عشقِ پاکو تونگاهم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم… از تمام زمین یک خیابان را… و از تمام تو… یک دست که قفل شود در دست من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خندی فوق العاده میشی حس میکنم دلم یه جایی گیره این اولین باره که عاشق شدم حسی که دارم به تو بی نظیره) {.................عشق.................}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه خاموشی و افسردگی در دلم تیر نگاهت کار کرد جلوه ی روی خیال انگیز تو آرزوی خفته را بیدار کرد تقدیم به همسرم @}---

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو کرده دلم افسوس فرسنگ ها فاصله است میان ما باشد که روزی نابود شود این فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی های کوچک... که دل گرمی های بزرگ میدهند... مثل لبخند تو وقتی که در را برایت باز میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ژرفــــــــای نجابتـــــت به پهنــــــــه ی هـــــــــوس درس  عشـــــــق می داد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⇙∪❂∩سـلامَتــــــیِه∩❂∪⇘  メخــــــــــــاطِـــــــــــــــرِش メ  ⇚کِــــه هَــــمِــه چیمـــــــو دادَم⇛  ⇦✘بِــــخـــــــاطِــــــــرِشْ✘⇨

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارانی!! کسی به باران عادت نمیکند..هروقت بیاید دوست داشتنی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را به کسی نگو همه را نگه دار برای خودم من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احـتـمـال داشـتـن تـو بـه صـفـر رسـیـده ولـی ایـن شـعـرهـا نـفـهـمـنـد ! نـمـی فـهـمـنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینه ی اتاقم را با آینه ی اتاقت عوض میکنی ؟ این لعنتی که فقط من را نشان میدهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چیزی نمی گوییم تا بدانی در سکوت هم می شود عاشق ماند ! به همین سادگی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهایم را بشمار چون آنها را به قیمت دوست داشتنت از دست میدهم نه برای گذر عمر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قد دلم برات لک زدکه که هیچ برف پاک کنی نمیتونه اونو پاک کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی یه کابوس.... کابوسی از نبودن تو... تلخ تر از تلخ... فقط یک لحظه ست,تا که دستم را بگیری فراموش میشود...  این معجزه ی حضور توست . دوستت دارم آقای من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس.... ترسم اینه دیر بفهمی عشقِ پاکو تونگاهم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم… از تمام زمین یک خیابان را… و از تمام تو… یک دست که قفل شود در دست من…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خندی فوق العاده میشی حس میکنم دلم یه جایی گیره این اولین باره که عاشق شدم حسی که دارم به تو بی نظیره) {.................عشق.................}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همه خاموشی و افسردگی در دلم تیر نگاهت کار کرد جلوه ی روی خیال انگیز تو آرزوی خفته را بیدار کرد تقدیم به همسرم @}---