بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلِ اسراف نیستم! اما... بیش از اندازه دوستت دارم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَــلـآمَتــــي اونـــي کـــه وآس دآشتَــــنِـش، دارَم گنـد میزنمـــ بـــه, اِحســــآس خِـيــلییـــــآ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ﮕريه مي نويسم... پي انﮕشتانم ميﮕردم... پي كلمه هايي كه در هيچ دفتر عاشقانه يي نباشد..! ﮕر ميﮕيرم... نوشتن براي كسي كه دوستش داري و نيست.. چه دشوار است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین بار تو همین فورجوک خوندمش...و دیدم چقد درسته... خودمم ناخودآگاه همیشه همین کارو میکنم... هروقت کسی sms میداد ؛ خونده نخونده پاکش میکردم... میخواستم فقط حرفای تــ♡ــو توی گوشیم بمونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براے تو ᓄـیـᓄـیرᓄـ.....  ♥♥♥♥♥♥  ♥♥♥♥♥  ♥♥♥  ♥♥  ♥  ولــے تــو وانـᓄـــوכ ڪטּ ڪـــــهـ تــب ڪــرכهـ ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو اون اون و من ساخته شدیم واسه هم *** تا بکنیم زندگیو واس هم خیلی قشنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻨـــــاﺭﻡ ﮐﻪ ﻫﺴﺘـــــﯽ ﺧﯿـــــاﺑــــاﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﯿــــتـــ مــی اﻓﺘـــند ﺭﺳﯿــــﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐـــــاﺭ ﻧﯿﺴــــتــــ ﺷــــﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـــــﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼــــﺪﻡ را ﻗــــدﻡ ﻣیـــــزﻧــــمـــــ. . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﻮﺻﻠﻪ ! ﺳَـــﺮ ! عشق ! ﭘـــَر !... ﺳـــﺮ ! ﺩﺭﺩ !... ﻣﻐـﺰ ! ﻫﻨـــﮓ !... ﺩﻝ ! ﺗﻨـــﮓ !... ﭼﺸﻢ ! ﺗـــَــﺮ !... ﮔﻮﺵ ! ﮐــَـــﺮ !... ﻣــــﺦ ! ﺭَﺩ !... خسته نباشى سرنوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس …  حواس تنهایی ام را با خاطرات باتو بودن پرت کرده ام  بگو کسی حرفی نزند  بگذار لحظه ای آرام بگیرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهانم بی الف شد رفت....از اونروز که به تو دلبست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشق چیست ؟ جز آنکه زن همدمی برای مرد و مرد تکیه گاهی برای زن؟ یعنی فهم و اجرای این نیم خط آنقدر سخت است که همه تنهایند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم به او بگویم من عاشقت شدم را، لرزیدم از نگاهش ،گفتم عجب هوایی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺷﻮﯼ ! ﻫﻮﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺴﺖ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی … اما بدان چیزی عوض نمی شود پای ما تا ابد گیر است … من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بوسمت و تو ، بهار میشوی با دو گل سرخ بر گونه هات ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلط کرده باران حالا که مرا به تو بد عادت کرده بی تو می بارد روز و شب بی خستگی وقتی خودت نیستی، باران هست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهلِ اسراف نیستم! اما... بیش از اندازه دوستت دارم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَــلـآمَتــــي اونـــي کـــه وآس دآشتَــــنِـش، دارَم گنـد میزنمـــ بـــه, اِحســــآس خِـيــلییـــــآ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ﮕريه مي نويسم... پي انﮕشتانم ميﮕردم... پي كلمه هايي كه در هيچ دفتر عاشقانه يي نباشد..! ﮕر ميﮕيرم... نوشتن براي كسي كه دوستش داري و نيست.. چه دشوار است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین بار تو همین فورجوک خوندمش...و دیدم چقد درسته... خودمم ناخودآگاه همیشه همین کارو میکنم... هروقت کسی sms میداد ؛ خونده نخونده پاکش میکردم... میخواستم فقط حرفای تــ♡ــو توی گوشیم بمونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براے تو ᓄـیـᓄـیرᓄـ.....  ♥♥♥♥♥♥  ♥♥♥♥♥  ♥♥♥  ♥♥  ♥  ولــے تــو وانـᓄـــوכ ڪטּ ڪـــــهـ تــب ڪــرכهـ ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو اون اون و من ساخته شدیم واسه هم *** تا بکنیم زندگیو واس هم خیلی قشنگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻨـــــاﺭﻡ ﮐﻪ ﻫﺴﺘـــــﯽ ﺧﯿـــــاﺑــــاﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﯿــــتـــ مــی اﻓﺘـــند ﺭﺳﯿــــﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐـــــاﺭ ﻧﯿﺴــــتــــ ﺷــــﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷـــــﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼــــﺪﻡ را ﻗــــدﻡ ﻣیـــــزﻧــــمـــــ. . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﻮﺻﻠﻪ ! ﺳَـــﺮ ! عشق ! ﭘـــَر !... ﺳـــﺮ ! ﺩﺭﺩ !... ﻣﻐـﺰ ! ﻫﻨـــﮓ !... ﺩﻝ ! ﺗﻨـــﮓ !... ﭼﺸﻢ ! ﺗـــَــﺮ !... ﮔﻮﺵ ! ﮐــَـــﺮ !... ﻣــــﺦ ! ﺭَﺩ !... خسته نباشى سرنوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس …  حواس تنهایی ام را با خاطرات باتو بودن پرت کرده ام  بگو کسی حرفی نزند  بگذار لحظه ای آرام بگیرم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهانم بی الف شد رفت....از اونروز که به تو دلبست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشق چیست ؟ جز آنکه زن همدمی برای مرد و مرد تکیه گاهی برای زن؟ یعنی فهم و اجرای این نیم خط آنقدر سخت است که همه تنهایند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم به او بگویم من عاشقت شدم را، لرزیدم از نگاهش ،گفتم عجب هوایی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺷﻮﯼ ! ﻫﻮﺍ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺴﺖ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی … اما بدان چیزی عوض نمی شود پای ما تا ابد گیر است … من و تو شریک جرم یک مشت خاطره ایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بوسمت و تو ، بهار میشوی با دو گل سرخ بر گونه هات ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلط کرده باران حالا که مرا به تو بد عادت کرده بی تو می بارد روز و شب بی خستگی وقتی خودت نیستی، باران هست.