بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من پیاده راه بیا دور این خیابان ها بچرخیم شاید مردم هوس کرده باشند خوشبختی را شانه به شانه ببینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همان سادگی که، کلاغ سالخورده با نخستین سوت قطار، سقف واگن متروک را ترک می گوید; دل، دیگر، در جای خود نیست... به همین سادگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روزم شده بی تابی و در دل آهی  تو خودت از غم دلتنگی من آگاهی به خیالم تو خیانت نکن و در خوابم  سر بزن پیش دلم ، روز ، شبی یا گاهی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستـت دارم نـه تـنها بـرای آنـچه کـه هـسـتی بـلکه بـرای آنـچه کـه هستم هـنگامی کـه بـا تـوام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین قرار به خاطر میمونه و اخرین قرار خاطره میشه حالمو وقتی میفهمی که هیچکس حالتو نمیفهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست مرا بگیر، همین یکبار... توی همین شعر با من قدم بزن... شاید همین الان ، سیلی، در راه آمدن باشد زلزله ای ، در شرف وقوع و من ، هنوز به < تو > نگفتم: دوستت دارم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم  امید فردایم . . . کاش میدانستی عاشقی عجب لذتی دارد وقتی عشقم تو باشی و بازهم کاش میدانستی عاشقی عجب رنجی دارد وقتی به فکرم نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی.... همیشه دلم قرصه که آقامون منتظرمه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از فلسفه کلامی می دانم و نه منطق می گنجد در کلامم بی استدلال دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا خنده هایت را دلم تفسیر کرده  یا که گلیویم پیش چشمت گیر کرده  در هر شرایط حال من جامانده در تو  عشقت زده آتش، مرا تسخیر کرده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو این روزاها چقد آرومم تو هم این حالو کنار من داری؟! تو میتونی غمو از چهره ی من.. با تموم خوبیات برداری! به عشقت تا ته دنیا به جنگ هر کسی میرم چه تقدیری از این بهتر که از عشق تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی دختر واقعی کیه؟دختر واقعی اونیه که وقتی عشقشو نبینه ریمل و خط چشم دختره پاک میشه نه رژ لبش بلایک به افتخارشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت آرامشے ست که تزریق مے شود  درون رگ هایم با حس نفس هایت تکثیرمے شود درون من مبتلاے تو شده ام اے دلیل هر تپش قلب من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـــتر:مــن حسودیم میشه مـوقعی کـه دخـترا بـهت نـگاه میکنن پـسر:حـسودی نـکن عـزیــزم دخـتر:چــرا؟ پـسر: چـون تـو چـیزی داری کـه اونـا نـدارن! دخـتر: چـــی؟ پـسر: قـــلبم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر عشٖق تو در روح وتنم ریشه زده  تار مویی ز ســرت ڪم بشود ، میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بار سنگینی است کسی به دوش میگیرد که به اندازه طول یک عمر (وفادار) باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من پیاده راه بیا دور این خیابان ها بچرخیم شاید مردم هوس کرده باشند خوشبختی را شانه به شانه ببینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همان سادگی که، کلاغ سالخورده با نخستین سوت قطار، سقف واگن متروک را ترک می گوید; دل، دیگر، در جای خود نیست... به همین سادگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب و روزم شده بی تابی و در دل آهی  تو خودت از غم دلتنگی من آگاهی به خیالم تو خیانت نکن و در خوابم  سر بزن پیش دلم ، روز ، شبی یا گاهی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستـت دارم نـه تـنها بـرای آنـچه کـه هـسـتی بـلکه بـرای آنـچه کـه هستم هـنگامی کـه بـا تـوام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین قرار به خاطر میمونه و اخرین قرار خاطره میشه حالمو وقتی میفهمی که هیچکس حالتو نمیفهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست مرا بگیر، همین یکبار... توی همین شعر با من قدم بزن... شاید همین الان ، سیلی، در راه آمدن باشد زلزله ای ، در شرف وقوع و من ، هنوز به < تو > نگفتم: دوستت دارم..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم  امید فردایم . . . کاش میدانستی عاشقی عجب لذتی دارد وقتی عشقم تو باشی و بازهم کاش میدانستی عاشقی عجب رنجی دارد وقتی به فکرم نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی.... همیشه دلم قرصه که آقامون منتظرمه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از فلسفه کلامی می دانم و نه منطق می گنجد در کلامم بی استدلال دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا خنده هایت را دلم تفسیر کرده  یا که گلیویم پیش چشمت گیر کرده  در هر شرایط حال من جامانده در تو  عشقت زده آتش، مرا تسخیر کرده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو این روزاها چقد آرومم تو هم این حالو کنار من داری؟! تو میتونی غمو از چهره ی من.. با تموم خوبیات برداری! به عشقت تا ته دنیا به جنگ هر کسی میرم چه تقدیری از این بهتر که از عشق تو میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی دختر واقعی کیه؟دختر واقعی اونیه که وقتی عشقشو نبینه ریمل و خط چشم دختره پاک میشه نه رژ لبش بلایک به افتخارشون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت آرامشے ست که تزریق مے شود  درون رگ هایم با حس نفس هایت تکثیرمے شود درون من مبتلاے تو شده ام اے دلیل هر تپش قلب من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخـــتر:مــن حسودیم میشه مـوقعی کـه دخـترا بـهت نـگاه میکنن پـسر:حـسودی نـکن عـزیــزم دخـتر:چــرا؟ پـسر: چـون تـو چـیزی داری کـه اونـا نـدارن! دخـتر: چـــی؟ پـسر: قـــلبم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر عشٖق تو در روح وتنم ریشه زده  تار مویی ز ســرت ڪم بشود ، میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بار سنگینی است کسی به دوش میگیرد که به اندازه طول یک عمر (وفادار) باشد