بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلب تـو زنـدان و مـن زنـدانـی اش / عـشـق تـو حـج اسـت و مـن قـربـانـی اش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ایمان دارم خدا جهان را با عشق آفرید پس با عشق می توان هر نا ممکنی را در این دنیا ممکن کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتمام آدمای روزگار من پناه آورده بودم سمت تو من تورواز دست دادم عشق من جانداره واسه ی من قلب تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده اید که میگویند یک دل نه صد دل عاشق شده است حکایت من است یک دل، نه صد دل دلتنگم برای حال دلم " امن یجیب " بخوانید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون روزیم که دخترم از مهد کودک بیاد-تند تند سلام کنه -بعد بگه فلدا تولد دوشتمه؟؟؟یه ذره مکث کنه>>>>>بعد موهاشو بکشه<<<پاهاشو بکوبه زمین و بگه حالا من چی بپوشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا کن مرا... صدای تو خوب است... صدای تو سبزینه ی آت گیاه عجیبی است که در انتهای صممیت حزن میروید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام ها گاه گاه می باشند اما یاد توست که تا ابد ماندنی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستام، ازتو دورنو چشمام، ازنگاهِ تو  دارم میسوزم ازغمِ دوریه نگاهِ گرمِ تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را مرخص می‌کنم! دیگر به هوا هم نیازی ندارم! تو "خــودت" را مثل هوا.... مثل نور، مثل آسمان پهن کرده‌ای روی تمام لحظه‌هایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توے "زندگــ ــ ــ ــيت"  جــزءِ او טּدستہ از اَفـــ ـــرادے باش کہ :  اگہ يکے از پُشت چشماتو گرفت  فقط يہ نفر تو ذهـــنت بياد ، نہ چند نفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـک نـگـیـن قـلـب مـن بـاش  هـمـدم و هـم راز مـن بـاش تـا ابـد تـا تـــــه دنـیـا تـو فـقـط عـزیــز مـن بـاش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر هایم را میخوانی... میگویی روان پریش شده ام!! پیچیده است... قبول! اما من فقط چشم های تورا مینویسم! تو ساده تر نگاه کن ,چشم آبی, من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔــــﺍﻫﻰ ﺑﻰ ﻫﻴــــــــﭺ ﺑﻬﺎﻧﻪ.. ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ... ﺍﻣــــــــﺍ ... ﮔــــﺍﻫﻰ ﺑﺎ ﻫــــــــﺯﺍﺭ_ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻢ.. ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻰ ﻳﻜﻰ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در خم گیسوی تو عابر می شد با هر نفست بهار ظاهر می شد ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم با دیدن چشمان تو عاشق می شد چشم آبی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من امتحان کرده ام ...! آدم پیــر می شود : وقتی عزیزش را صدا می زند و جوابی نمی شنود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتهــآ.. از شدت دلتنگیــــ ، گریهــ کهــــ هیچ...!!! دلــ♥ــَت می خــوآهــَد ؛ هــآی هــــآی بمیــــری...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلب تـو زنـدان و مـن زنـدانـی اش / عـشـق تـو حـج اسـت و مـن قـربـانـی اش .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ایمان دارم خدا جهان را با عشق آفرید پس با عشق می توان هر نا ممکنی را در این دنیا ممکن کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتمام آدمای روزگار من پناه آورده بودم سمت تو من تورواز دست دادم عشق من جانداره واسه ی من قلب تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده اید که میگویند یک دل نه صد دل عاشق شده است حکایت من است یک دل، نه صد دل دلتنگم برای حال دلم " امن یجیب " بخوانید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون روزیم که دخترم از مهد کودک بیاد-تند تند سلام کنه -بعد بگه فلدا تولد دوشتمه؟؟؟یه ذره مکث کنه>>>>>بعد موهاشو بکشه<<<پاهاشو بکوبه زمین و بگه حالا من چی بپوشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا کن مرا... صدای تو خوب است... صدای تو سبزینه ی آت گیاه عجیبی است که در انتهای صممیت حزن میروید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام ها گاه گاه می باشند اما یاد توست که تا ابد ماندنی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستام، ازتو دورنو چشمام، ازنگاهِ تو  دارم میسوزم ازغمِ دوریه نگاهِ گرمِ تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را مرخص می‌کنم! دیگر به هوا هم نیازی ندارم! تو "خــودت" را مثل هوا.... مثل نور، مثل آسمان پهن کرده‌ای روی تمام لحظه‌هایم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توے "زندگــ ــ ــ ــيت"  جــزءِ او טּدستہ از اَفـــ ـــرادے باش کہ :  اگہ يکے از پُشت چشماتو گرفت  فقط يہ نفر تو ذهـــنت بياد ، نہ چند نفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـک نـگـیـن قـلـب مـن بـاش  هـمـدم و هـم راز مـن بـاش تـا ابـد تـا تـــــه دنـیـا تـو فـقـط عـزیــز مـن بـاش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر هایم را میخوانی... میگویی روان پریش شده ام!! پیچیده است... قبول! اما من فقط چشم های تورا مینویسم! تو ساده تر نگاه کن ,چشم آبی, من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔــــﺍﻫﻰ ﺑﻰ ﻫﻴــــــــﭺ ﺑﻬﺎﻧﻪ.. ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ... ﺍﻣــــــــﺍ ... ﮔــــﺍﻫﻰ ﺑﺎ ﻫــــــــﺯﺍﺭ_ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻢ.. ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻰ ﻳﻜﻰ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب در خم گیسوی تو عابر می شد با هر نفست بهار ظاهر می شد ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم با دیدن چشمان تو عاشق می شد چشم آبی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من امتحان کرده ام ...! آدم پیــر می شود : وقتی عزیزش را صدا می زند و جوابی نمی شنود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتهــآ.. از شدت دلتنگیــــ ، گریهــ کهــــ هیچ...!!! دلــ♥ــَت می خــوآهــَد ؛ هــآی هــــآی بمیــــری...!