بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنشرلي هم نشديم كه يكي ازمون بپرسه: انه! تكرار غريبانه روزهايت چگونه گذشت؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا یکبار هم که شده بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت تنها بالشی هست که وقتی سر به آن می گذارم کابوس نمی بینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوب من از میانِ همه ی مردهای دنیا ... فقط کافیست پای تو در میان باشد! نمیدانی برای تو... زن بودن و عاشق بودن چه دنیایی دارد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توضیح نمی خواهد.... تمام خواهش من یک جمله کوتاه است: دلی که به تو سپرده ام... به غم مسپار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشتر از قالی کرمان غزلی ساخته ام نخ به نخ زیر قدمهای تو انداخته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شد از شرم ساری میان گریه هایش گفت آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی همه نیستن نه که نیستن هستن ولی مثل تو نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قيد غمم، خاطر آزاد کجايي؟ تنگ است دلم، قوت فرياد کجايي؟ با آنکه ز ما ياد نکردي.. اي آنکه نرفتي دمي از ياد کجايي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وصالم گر نهانيست چون نگاهت روز شد بر سردلم، يا نباشد قايقي دريا و دستان سينه خواهد شد، تا قسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ميگفت: دوستانت را ببين، همه به جايي رسيده اند! نميدانست منتظر نشسته ام تا به تو برسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غریبه دیروزم.اشنای امروز و فراموش شده ی فردا پس در اشنایی امروز مینگرمت تا در فراموشی فردا یادم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغريبي آه كشيدم هيچ كس يادم نكرد، درقفس افتادم صياد آزادم نكرد، من نخواهم ازقفس صياد آزادم كند، دوست دارم درغريبي دوستي يادم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟ تا تو در آغـوش من گل نکنی‌ این بهار ، بهار نمی‌‌شود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم بهاران مال تو / شاخه های یاس خندان مال تو آن خداوندی که دنیا آفرید / تا ابد همراه و پشتیبان تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر آنان که لایق سلامند / یک رنگ و یکدل و یک مرامند هم گلند هم گنجینه هم دوست / هرچه از وی تعریف کنی نیکوست . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنشرلي هم نشديم كه يكي ازمون بپرسه: انه! تكرار غريبانه روزهايت چگونه گذشت؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا یکبار هم که شده بازیش را به ما می باخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایت تنها بالشی هست که وقتی سر به آن می گذارم کابوس نمی بینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوب من از میانِ همه ی مردهای دنیا ... فقط کافیست پای تو در میان باشد! نمیدانی برای تو... زن بودن و عاشق بودن چه دنیایی دارد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توضیح نمی خواهد.... تمام خواهش من یک جمله کوتاه است: دلی که به تو سپرده ام... به غم مسپار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشتر از قالی کرمان غزلی ساخته ام نخ به نخ زیر قدمهای تو انداخته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به چشمش اشک شد از شرم ساری میان گریه هایش گفت آری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی همه نیستن نه که نیستن هستن ولی مثل تو نیستن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قيد غمم، خاطر آزاد کجايي؟ تنگ است دلم، قوت فرياد کجايي؟ با آنکه ز ما ياد نکردي.. اي آنکه نرفتي دمي از ياد کجايي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وصالم گر نهانيست چون نگاهت روز شد بر سردلم، يا نباشد قايقي دريا و دستان سينه خواهد شد، تا قسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ميگفت: دوستانت را ببين، همه به جايي رسيده اند! نميدانست منتظر نشسته ام تا به تو برسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غریبه دیروزم.اشنای امروز و فراموش شده ی فردا پس در اشنایی امروز مینگرمت تا در فراموشی فردا یادم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درغريبي آه كشيدم هيچ كس يادم نكرد، درقفس افتادم صياد آزادم نكرد، من نخواهم ازقفس صياد آزادم كند، دوست دارم درغريبي دوستي يادم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟ تا تو در آغـوش من گل نکنی‌ این بهار ، بهار نمی‌‌شود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم بهاران مال تو / شاخه های یاس خندان مال تو آن خداوندی که دنیا آفرید / تا ابد همراه و پشتیبان تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر آنان که لایق سلامند / یک رنگ و یکدل و یک مرامند هم گلند هم گنجینه هم دوست / هرچه از وی تعریف کنی نیکوست . .