بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال با تو بودن را با هرکه گفتم جوابم کرد...بگذار هرکس هرچه میخواهد بگوید.. من هنوز به معجزه ایمان دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می گفتی چیست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست.... «فریدون مشیری»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که بجای دل بستن یخ بسته ام.آهای!!!روی احساسم پا نگذارید .لیز میخورید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سجده گاه عشقت سر مينهم به خاكت اى پادشاه قلبم قربان قلب پاكت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مـــــــرا مى فهمى من تـــــــو را ميخواهم و همين ســــــاده ترين قصه يك زمان است تو مــــــرا ميخوانى من تو را نــــــاب ترين شعر زمان ميدانم و تــــــو هم ميدانى تا ابـــــــد در دل من ميمانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و جز روي خوشت درنظرم نيست در گيتي افلاك به جز تو قمرم نيست با عشق توشب را به سحرگاه رسانم بي لذت ديدار تو شب را سحرم نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهمه دست كشيدم كه تو باشي همه ام. با تو بودن زهمه دست كشيدن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيـــــــــــــزم فراق يعنی:"دوری" دوری يعنی: " دلتنگــــــــــی" دلتنگی يعنی: "تـــــــو" تويعنی: همه ی "دنيـــــــــــــای" من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم فداي عزيزي كه دنيايي ازدلتنگي را به اميد يك لحظه ديدنش بجان ميخرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتي اگر ديدن تو برام بشه خيلي محال، مهم اينه دوستت دارم فاصله هارو بي خيال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ! مرا چه به فلسفه ؟؟؟ من هنوز در منطق چشمانت مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم” را برای هر دویمان فرستادی هم من ، هم او خیانت میکردی یا عدالت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر می ترسم از بهانه هایی که نزدیکم می کنند به اسم عشــــــــــــــــــق ! در فصاحت نگاه های گنگی که عشق را آلوده کرده اند.. هرزگی ات را به دوش عشق نگذار ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پاخوردم زهرکس که گفت یارمنه.چون که دیدم روزوشب درپی آزار منه.هرکه دستی از محبت حلقه کرد برگردنم.دیدم این دست محبت حلقه دارمنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم،حافظ را نیز دوست دارم.....اما خدا حافظی را آنهم از تو هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدني نيستند آنان كه باخط مهر برقلبمان حك شدند حتي اگر دورند .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیال با تو بودن را با هرکه گفتم جوابم کرد...بگذار هرکس هرچه میخواهد بگوید.. من هنوز به معجزه ایمان دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می گفتی چیست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست.... «فریدون مشیری»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که بجای دل بستن یخ بسته ام.آهای!!!روی احساسم پا نگذارید .لیز میخورید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سجده گاه عشقت سر مينهم به خاكت اى پادشاه قلبم قربان قلب پاكت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مـــــــرا مى فهمى من تـــــــو را ميخواهم و همين ســــــاده ترين قصه يك زمان است تو مــــــرا ميخوانى من تو را نــــــاب ترين شعر زمان ميدانم و تــــــو هم ميدانى تا ابـــــــد در دل من ميمانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و جز روي خوشت درنظرم نيست در گيتي افلاك به جز تو قمرم نيست با عشق توشب را به سحرگاه رسانم بي لذت ديدار تو شب را سحرم نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهمه دست كشيدم كه تو باشي همه ام. با تو بودن زهمه دست كشيدن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيـــــــــــــزم فراق يعنی:"دوری" دوری يعنی: " دلتنگــــــــــی" دلتنگی يعنی: "تـــــــو" تويعنی: همه ی "دنيـــــــــــــای" من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم فداي عزيزي كه دنيايي ازدلتنگي را به اميد يك لحظه ديدنش بجان ميخرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتي اگر ديدن تو برام بشه خيلي محال، مهم اينه دوستت دارم فاصله هارو بي خيال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ! مرا چه به فلسفه ؟؟؟ من هنوز در منطق چشمانت مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم” را برای هر دویمان فرستادی هم من ، هم او خیانت میکردی یا عدالت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر می ترسم از بهانه هایی که نزدیکم می کنند به اسم عشــــــــــــــــــق ! در فصاحت نگاه های گنگی که عشق را آلوده کرده اند.. هرزگی ات را به دوش عشق نگذار ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت پاخوردم زهرکس که گفت یارمنه.چون که دیدم روزوشب درپی آزار منه.هرکه دستی از محبت حلقه کرد برگردنم.دیدم این دست محبت حلقه دارمنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم،حافظ را نیز دوست دارم.....اما خدا حافظی را آنهم از تو هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدني نيستند آنان كه باخط مهر برقلبمان حك شدند حتي اگر دورند .