بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزن باران كه امشب مست مستم حكايت نامه عشقم رو بستم بزن سازى بر آن چشمان مستم بزن من تا قيامت با تو هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنار سيب و رازقى نشسته عطر عاشقى من از تبار خستگى بى خبر از دلبستگى: عــــــــــــاشــــــــــقم كنار هر ستاره اى نشسته ابر پاره اى من از تبار سادگى بى خبر از دلدادگى: عــــــــــــاشـــــــــــقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير زمانيست سپرده شدم به آغوش باد و باران شايد قطره شدم چكيدم از آسمان دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم راکه مرورمیکنم تمام ان ازان توست فقط نقطه ای ازان خودم....روی ان نقطه هم میخ میکوبم وعکس تورامی اویزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی گفتند دل از عشق برگیر، که نیرنگ است و افسون است و جادوست ولی ما دل به او بستیم و دیدیم، که او زهر است اما نوشداروست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دوتا دل داشتم كه يكيشو فداي تو ميكردم(مثل همين دلم) اون يكيشم در حسرت تو مي مرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم / من و تو نکن ، که من کسی به جز تو نیستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشیتو چی کار کردی زنگ که میزنم میگه: مشترک موردنظر خوشگله بوسیدنش مشکله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میدونه دوستش داری یکی نمیدونه... بیچاره اونی که فک میکنه دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و بهانه از تو ، ناز و نوازش از من ، قهر و گلایه از تو ، آشتی و سازش از من ، یه قلب ساده از تو ، عشق و علاقه از من ، فقط ، فقط تو گل باش ، ریشه و ساقه از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد"ولی باران نمیداند که من دریایی از دردم"به ظاهر گرچه می خندم "ولی اندر سکوتم تلخ می گریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر باریدی باران .... دیر....!!!! من مدتهاست در حجم نبودن کسی خشکیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در آن هیچ بادی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را پرسیدند گفتم رو به راهم!!!نمدانند رو به راهی هستم که تو رفته ای.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ٣ چيز تكيه نكن:غرور،دروغ و عشق.آدم با غرور ميبازه و با عشق ميميره....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری پایان دوستی نیست بلکه لطیف ترین غم دنیاست پس به فکرتم از راه دور

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزن باران كه امشب مست مستم حكايت نامه عشقم رو بستم بزن سازى بر آن چشمان مستم بزن من تا قيامت با تو هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كنار سيب و رازقى نشسته عطر عاشقى من از تبار خستگى بى خبر از دلبستگى: عــــــــــــاشــــــــــقم كنار هر ستاره اى نشسته ابر پاره اى من از تبار سادگى بى خبر از دلدادگى: عــــــــــــاشـــــــــــقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير زمانيست سپرده شدم به آغوش باد و باران شايد قطره شدم چكيدم از آسمان دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم راکه مرورمیکنم تمام ان ازان توست فقط نقطه ای ازان خودم....روی ان نقطه هم میخ میکوبم وعکس تورامی اویزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی گفتند دل از عشق برگیر، که نیرنگ است و افسون است و جادوست ولی ما دل به او بستیم و دیدیم، که او زهر است اما نوشداروست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دوتا دل داشتم كه يكيشو فداي تو ميكردم(مثل همين دلم) اون يكيشم در حسرت تو مي مرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم / من و تو نکن ، که من کسی به جز تو نیستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشیتو چی کار کردی زنگ که میزنم میگه: مشترک موردنظر خوشگله بوسیدنش مشکله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میدونه دوستش داری یکی نمیدونه... بیچاره اونی که فک میکنه دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و بهانه از تو ، ناز و نوازش از من ، قهر و گلایه از تو ، آشتی و سازش از من ، یه قلب ساده از تو ، عشق و علاقه از من ، فقط ، فقط تو گل باش ، ریشه و ساقه از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد"ولی باران نمیداند که من دریایی از دردم"به ظاهر گرچه می خندم "ولی اندر سکوتم تلخ می گریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر باریدی باران .... دیر....!!!! من مدتهاست در حجم نبودن کسی خشکیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در آن هیچ بادی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را پرسیدند گفتم رو به راهم!!!نمدانند رو به راهی هستم که تو رفته ای.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ٣ چيز تكيه نكن:غرور،دروغ و عشق.آدم با غرور ميبازه و با عشق ميميره....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوری پایان دوستی نیست بلکه لطیف ترین غم دنیاست پس به فکرتم از راه دور