بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یک غریبه آشنا دل و جونم و ربود اینجوری نگاه نکن گل یاس مهربون اون غریبه خودتی همیشه با من بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادن اجبار کوه بود ، رفتن سرنوشت آب ، افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی ، پس بی هیچ پاداشی حراج محبت می کنیم که همه ی ما خاطره ایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار دنیا خالیست ، مگر چند نفر هستی ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب کم توقع شده ام ! آرزویم کوچک است و کم حرف ، هیچ نمیخواهم جز ‏”‏تـو‏”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همیشه نافرجام است برای درخت ها ! به آسمان هم که برسند به همدیگر نمی رسند ؛ تبر ها مگر کاری کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم ، نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه ؛ نمک را بگذار برای من که می خواهم این زخم همیشه تازه بماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواستم اسمتو رو سينه ام خالكوبي كنم اما ترسيدم صداي قلبم اذيتت كنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای قلب نیست... صدای پای توست که شب ها در سینه ام میدوی... کافیست کمی خسته شوی.. کافیست بایستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا ابد لیلی آن جنونی که مرا به آن کشاندی خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بدونی نمیشه اما نتونی ترکش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی آن نخستین حرفها.عشق یعنی درمیان برفها.عشق یعنی یادآن روز نخست.عشق یعنی هرچه درآن یادتوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزتر از جانم ، آسمان باش تا عمری برای دیدنت سر به هوا باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت با هم بودنمان تنهاست ، من دل نشستن ندارم ، تو دلیل نشستن باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همچون نقاشيست با اين تفاوت که نقاشي را مي توان پاک کرد اما عشق را هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان (تو ) چيزي نمي خواهم .....
به جز ..... 
گاهي .... 
نگاهي...... 
اشتباهي......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودت آن روز ، روزه بودم حسرت داشتن تو رو خوردم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یک غریبه آشنا دل و جونم و ربود اینجوری نگاه نکن گل یاس مهربون اون غریبه خودتی همیشه با من بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادن اجبار کوه بود ، رفتن سرنوشت آب ، افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی ، پس بی هیچ پاداشی حراج محبت می کنیم که همه ی ما خاطره ایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار دنیا خالیست ، مگر چند نفر هستی ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب کم توقع شده ام ! آرزویم کوچک است و کم حرف ، هیچ نمیخواهم جز ‏”‏تـو‏”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همیشه نافرجام است برای درخت ها ! به آسمان هم که برسند به همدیگر نمی رسند ؛ تبر ها مگر کاری کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم ، نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه ؛ نمک را بگذار برای من که می خواهم این زخم همیشه تازه بماند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواستم اسمتو رو سينه ام خالكوبي كنم اما ترسيدم صداي قلبم اذيتت كنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای قلب نیست... صدای پای توست که شب ها در سینه ام میدوی... کافیست کمی خسته شوی.. کافیست بایستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا ابد لیلی آن جنونی که مرا به آن کشاندی خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بدونی نمیشه اما نتونی ترکش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی آن نخستین حرفها.عشق یعنی درمیان برفها.عشق یعنی یادآن روز نخست.عشق یعنی هرچه درآن یادتوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزتر از جانم ، آسمان باش تا عمری برای دیدنت سر به هوا باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت با هم بودنمان تنهاست ، من دل نشستن ندارم ، تو دلیل نشستن باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همچون نقاشيست با اين تفاوت که نقاشي را مي توان پاک کرد اما عشق را هرگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان (تو ) چيزي نمي خواهم .....
به جز ..... 
گاهي .... 
نگاهي...... 
اشتباهي......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهش گردن خودت آن روز ، روزه بودم حسرت داشتن تو رو خوردم!