بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها زمانی زیباتر میشود که برای یاد کردن ، هیچ دلیلی ، جز دلتنگی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همان كهنه شرابيست كه چه بيشتر بماند مستي اش بيشتر ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را / حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدا خالق انسان به نام انسان خالق غم ها به نام غم ها به وجود آورنده ی اشک ها به نام اشک ها تسکین دهنده ی قلب ها به نام قلب ها ایجادگر عشق و به نام عشق زیباترین خطای انسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامت را بر دستانم می نویسم تا در وقت دعا، همیشه اولین آرزویم سعادت تو باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توي دماغ مني. . . بيجنبه جنبه داشته باش ميخواستم بگم تو نفس مني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درفراغ دوری ات آهنگ قلبم در غم است،بی صدا میخندم اما روزگارم درهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بند دلت میاویز رخت خاطره ام را ، گردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که به من می رسد ، بوی قفس می دهد ! جز تو که پر می دهی تا بپرانی مرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است. معذرت خواهی یعنی : اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنـــدگـی به هـیـچــکـس خـیانـت نـکــــردم, جــز خـــــ ـ ـودم. وفـای به تو خـیـانـت یه خــودم بــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـواشـکی دوسـتـم داشـتـه باش، آدمایِ دنـیای مــ ـن، چشـمِ دیــدنِ.....عشـ ـق رو نــ ــدارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم چندین سال است روزه ی عشق گرفته است ! اذان افطارش را تو بگو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي به آسمان نگاه کن ، شايد کبوتري خسته به آشيانه ي دلت محتاج باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست این نگاه را برایت آرزو میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصرار من برای ماندن از بی کسی نیست تنها برای بودن با تو پا فشاری میکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها زمانی زیباتر میشود که برای یاد کردن ، هیچ دلیلی ، جز دلتنگی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست همان كهنه شرابيست كه چه بيشتر بماند مستي اش بيشتر ميشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را / حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خدا خالق انسان به نام انسان خالق غم ها به نام غم ها به وجود آورنده ی اشک ها به نام اشک ها تسکین دهنده ی قلب ها به نام قلب ها ایجادگر عشق و به نام عشق زیباترین خطای انسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامت را بر دستانم می نویسم تا در وقت دعا، همیشه اولین آرزویم سعادت تو باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توي دماغ مني. . . بيجنبه جنبه داشته باش ميخواستم بگم تو نفس مني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درفراغ دوری ات آهنگ قلبم در غم است،بی صدا میخندم اما روزگارم درهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بند دلت میاویز رخت خاطره ام را ، گردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که به من می رسد ، بوی قفس می دهد ! جز تو که پر می دهی تا بپرانی مرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه است. معذرت خواهی یعنی : اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنـــدگـی به هـیـچــکـس خـیانـت نـکــــردم, جــز خـــــ ـ ـودم. وفـای به تو خـیـانـت یه خــودم بــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـواشـکی دوسـتـم داشـتـه باش، آدمایِ دنـیای مــ ـن، چشـمِ دیــدنِ.....عشـ ـق رو نــ ــدارند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم چندین سال است روزه ی عشق گرفته است ! اذان افطارش را تو بگو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي به آسمان نگاه کن ، شايد کبوتري خسته به آشيانه ي دلت محتاج باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست این نگاه را برایت آرزو میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصرار من برای ماندن از بی کسی نیست تنها برای بودن با تو پا فشاری میکنم