بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی دو چیز را دوست دارم یکی گل ویکی تو گل را برای تو وتو را برای همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست غم دل با که توان گفت که دلداری نیست رو مداوای خود کن ای دل از جای دگر کندر این شهر طبیب دل بیماری نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی هر وقت یادش میفتی بی اختیار با یک لبخند خودتو تابلو کنی ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاتر از عشق عادت است،هیچگاه کسی را که به تو عادت کرده است رها مکن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟ تا تو در آغـوش من گل نکنی‌ این بهار ، بهار نمی‌‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نالم ازجدايی اى نازنين كجايى؟ سوزم زدرد هجرت اى بهترين كجايى؟ در باغ آرزوها ديگر گلی نمانده درحسرت گل هستم اى بهترين كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمايه ام دوسكه محبت است، يكي مال تو...و ديگري صدقه به نيت شادي تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين گلها را براي زيبايي زندگيت و كوتاهي عمرشان را براي غمهايت آرزو مندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين كه ياد ما هستي دمت گرم همين كه مرهم دردي دمت گرم در اين دنيا كه مردم بي وفايند همين كه باوفا هستي دمت گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتا دوست دارم كنارم باشي محكم بغلم كني. بزاري آروم اشك بريزم راحت بشم بعد آروم تو گوشم بگي ديوونه من كه باهاتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها ميكربي است كه از راه چشم سرايت ميكند و درماني ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدم: محبت را كيست لايق؟ پاسخ آمد: او كه يادت ميكند در هر دقايق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام بگم دوستت دارم نه به 21 زبانه دنيا بلكه به زبان قلبم تالاپ تولوپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي زنده موندن ونفس كشيدن نيست زندگي قانون باورهاست پس باوركن بيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگویم دوستت ندارم،به چشم هایم نگاه نکن.!!! من هیچ وقت دروغگوی خوبی نبوده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکاني برايت قشنگ تر از قلبم ندارم تنگيش را به اطف خودت ببخش....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی دو چیز را دوست دارم یکی گل ویکی تو گل را برای تو وتو را برای همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست غم دل با که توان گفت که دلداری نیست رو مداوای خود کن ای دل از جای دگر کندر این شهر طبیب دل بیماری نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی هر وقت یادش میفتی بی اختیار با یک لبخند خودتو تابلو کنی ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاتر از عشق عادت است،هیچگاه کسی را که به تو عادت کرده است رها مکن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟ تا تو در آغـوش من گل نکنی‌ این بهار ، بهار نمی‌‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نالم ازجدايی اى نازنين كجايى؟ سوزم زدرد هجرت اى بهترين كجايى؟ در باغ آرزوها ديگر گلی نمانده درحسرت گل هستم اى بهترين كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمايه ام دوسكه محبت است، يكي مال تو...و ديگري صدقه به نيت شادي تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين گلها را براي زيبايي زندگيت و كوتاهي عمرشان را براي غمهايت آرزو مندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين كه ياد ما هستي دمت گرم همين كه مرهم دردي دمت گرم در اين دنيا كه مردم بي وفايند همين كه باوفا هستي دمت گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتا دوست دارم كنارم باشي محكم بغلم كني. بزاري آروم اشك بريزم راحت بشم بعد آروم تو گوشم بگي ديوونه من كه باهاتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها ميكربي است كه از راه چشم سرايت ميكند و درماني ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدم: محبت را كيست لايق؟ پاسخ آمد: او كه يادت ميكند در هر دقايق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام بگم دوستت دارم نه به 21 زبانه دنيا بلكه به زبان قلبم تالاپ تولوپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي زنده موندن ونفس كشيدن نيست زندگي قانون باورهاست پس باوركن بيادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگویم دوستت ندارم،به چشم هایم نگاه نکن.!!! من هیچ وقت دروغگوی خوبی نبوده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مکاني برايت قشنگ تر از قلبم ندارم تنگيش را به اطف خودت ببخش....