بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل گفت كه دشوار تر از مردن چيست؟ عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايم‎ در‎ رديف‎ كساني‎ هستي‎ كه‎ به‎ قول‎ نيما؛ "يادت‎ روشنم‎ ميدارد‎"‎


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان شبيه آن ميشود كه به آن مينگرد يقين دارم تمام عمر به ماه نگريسته اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند جنگ است شروع آن آسانه خاتمه دادن ب آن مشكله فراموش كردنش غيرممكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه چشمات تر شد، اگه دلت تنگ شد، اگه ديگه نبود كسي، اميدوهم نفسي، بدون كه هست اينجا كسي، كه تو واسش همه كسي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی تمام حواسش رو جمع می کنه تا ببینه تو چه دوست داری تا درست همون رو ازت بگیره. کاش نفهمه چه قدر دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودم ، تو و یک عالمه حرف و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد! کاش بودی و می فهمیدی وقت دلتنگی ، یک آه چقدر وزن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتنت از من دلیل می خواهند ، نازنین … ! چشمانت را قرض می دهی !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابرای خاطر برفی که آب می‌شود، برای خاطر نخستین گل تو را که بوی بهار میدهی تو را برای آرامشی که به من میدهی تو را به خاطر آن قلب مهربانت تو را برای خاطر دوست داشتن ❤دوست می‌دارم❤...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزم خوش است چراکه برای تومی خوانم.شبم خوش است چراکه برای من می خوانی.روزگارم خوش نیست چراکه باهم نمی خوانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغ از من نمیگیری چی شد افتادم از چشمت؟منم فانوس لبخندت,غرورت,گریه ات,خشمت اسیرم،خسته ام ،سیرم مرا دریاب میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی که دوستش داری فیلم نبین ! آهنگ گوش نده ! به پیاده روی نرو ! خاطره نساز !!! وقت نبودنش می فهمی که چی میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی که جهانم بی تو "الف" ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم فقط یک بار سرت را روی سینه ام بگزاری تا طپش نا منظم قلبم را حس کنی . ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است. .میدانم روزی او را خواهم دید کسی که من همیشه دلم برایش تنگ می‌شودتا ببینمش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل گفت كه دشوار تر از مردن چيست؟ عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايم‎ در‎ رديف‎ كساني‎ هستي‎ كه‎ به‎ قول‎ نيما؛ "يادت‎ روشنم‎ ميدارد‎"‎


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان شبيه آن ميشود كه به آن مينگرد يقين دارم تمام عمر به ماه نگريسته اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند جنگ است شروع آن آسانه خاتمه دادن ب آن مشكله فراموش كردنش غيرممكنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه چشمات تر شد، اگه دلت تنگ شد، اگه ديگه نبود كسي، اميدوهم نفسي، بدون كه هست اينجا كسي، كه تو واسش همه كسي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی تمام حواسش رو جمع می کنه تا ببینه تو چه دوست داری تا درست همون رو ازت بگیره. کاش نفهمه چه قدر دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودم ، تو و یک عالمه حرف و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد! کاش بودی و می فهمیدی وقت دلتنگی ، یک آه چقدر وزن دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی : ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتنت از من دلیل می خواهند ، نازنین … ! چشمانت را قرض می دهی !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابرای خاطر برفی که آب می‌شود، برای خاطر نخستین گل تو را که بوی بهار میدهی تو را برای آرامشی که به من میدهی تو را به خاطر آن قلب مهربانت تو را برای خاطر دوست داشتن ❤دوست می‌دارم❤...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزم خوش است چراکه برای تومی خوانم.شبم خوش است چراکه برای من می خوانی.روزگارم خوش نیست چراکه باهم نمی خوانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغ از من نمیگیری چی شد افتادم از چشمت؟منم فانوس لبخندت,غرورت,گریه ات,خشمت اسیرم،خسته ام ،سیرم مرا دریاب میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی که دوستش داری فیلم نبین ! آهنگ گوش نده ! به پیاده روی نرو ! خاطره نساز !!! وقت نبودنش می فهمی که چی میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی که جهانم بی تو "الف" ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم فقط یک بار سرت را روی سینه ام بگزاری تا طپش نا منظم قلبم را حس کنی . ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است. .میدانم روزی او را خواهم دید کسی که من همیشه دلم برایش تنگ می‌شودتا ببینمش