بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه نمی میرد تاگل به بغل دارد.این سینه نمی میرد تا عشق تورادارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غم كسي اسيرم كه ز من خبر ندارد عجب از محبت من كه در او اثر ندارد غلط است هر كه گويد دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ابد ياد عزيزان زدل و جان نرود/جان اگر رفت ولي خاطر خوبان نرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو برگ يك گلابي @ با يك مداد آبي @ هزار دفعه نوشتم @ دوست دارم حسابي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه 1 گوشه ي چشمت غم عالم ببرد حيف باشد كه تو باشي و مرا غم ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه پروانه روي لبات نشست فراريش نده چون من ادرس لطيفترين غنچه دنيا را بهش دادم و گفتم از طرف من بوسش كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانم كه راه خانه هايمان از شمال آسمان، تا جنوب زمين ادامه دارد، اما وقتى من تو را دوست دارم، ديگر چه فرقى ميكند، تواهل حوالى آسمان باشى، يا حدود روياهاى من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به ذهنت نه! به دلت بسپار... من از گم شدن در جاهاى شلوغ ميترسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظه لحظه آشنایی آنچه میان دوستان خواهد ماند سرمستی ایام دلدادگیست، خاطرت در خاطرم ماندنیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن پای کسی که دوستش داری قشنگ ترین اسارت است. پس همیشه اسیرت می مانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نخل شدم، قرار شد خم نشوم * 
جز با تو و خنده هات همدم نشوم * 

يك سيب دگر بچين و حوايي كن * 

نامردم اگر دوباره آدم نشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروسك جنگل سبز، عزيزك بارون و باد، اين دل ديوونه من، خاطرتو خيلي مي خواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربون اجازه هست بشم فدات؟ اجازه هست تو شعر من اثر بذاره خنده هات؟ شب كه مياد يواش يواش، با چشمك ستاره هاش، اجازه هست از آسمون ستاره كش برم برات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرخوشبختي یک شکوفه بهاریست من باغی پر از شکوفه برايت آرزو ميكنم، اگر اميد یک قطره است من دريا برايت آرزو ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم به یاد داشته باش که انسانها در کنار هم عاشقن و دور از هم عاشقتر، هر جا که باشم، هر جا که باشی دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوزم، شادى رابه غم، زيادى رابه كم، درخت را به ريشه، گاهى را به هميشه، ستاره را به آسمان، زمين را به كهكشان، كهنه را به نو، و خودم را به تو.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه نمی میرد تاگل به بغل دارد.این سینه نمی میرد تا عشق تورادارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غم كسي اسيرم كه ز من خبر ندارد عجب از محبت من كه در او اثر ندارد غلط است هر كه گويد دل به دل راه دارد دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ابد ياد عزيزان زدل و جان نرود/جان اگر رفت ولي خاطر خوبان نرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو برگ يك گلابي @ با يك مداد آبي @ هزار دفعه نوشتم @ دوست دارم حسابي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه 1 گوشه ي چشمت غم عالم ببرد حيف باشد كه تو باشي و مرا غم ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه پروانه روي لبات نشست فراريش نده چون من ادرس لطيفترين غنچه دنيا را بهش دادم و گفتم از طرف من بوسش كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانم كه راه خانه هايمان از شمال آسمان، تا جنوب زمين ادامه دارد، اما وقتى من تو را دوست دارم، ديگر چه فرقى ميكند، تواهل حوالى آسمان باشى، يا حدود روياهاى من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به ذهنت نه! به دلت بسپار... من از گم شدن در جاهاى شلوغ ميترسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظه لحظه آشنایی آنچه میان دوستان خواهد ماند سرمستی ایام دلدادگیست، خاطرت در خاطرم ماندنیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن پای کسی که دوستش داری قشنگ ترین اسارت است. پس همیشه اسیرت می مانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نخل شدم، قرار شد خم نشوم * 
جز با تو و خنده هات همدم نشوم * 

يك سيب دگر بچين و حوايي كن * 

نامردم اگر دوباره آدم نشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عروسك جنگل سبز، عزيزك بارون و باد، اين دل ديوونه من، خاطرتو خيلي مي خواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربون اجازه هست بشم فدات؟ اجازه هست تو شعر من اثر بذاره خنده هات؟ شب كه مياد يواش يواش، با چشمك ستاره هاش، اجازه هست از آسمون ستاره كش برم برات.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرخوشبختي یک شکوفه بهاریست من باغی پر از شکوفه برايت آرزو ميكنم، اگر اميد یک قطره است من دريا برايت آرزو ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم به یاد داشته باش که انسانها در کنار هم عاشقن و دور از هم عاشقتر، هر جا که باشم، هر جا که باشی دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوزم، شادى رابه غم، زيادى رابه كم، درخت را به ريشه، گاهى را به هميشه، ستاره را به آسمان، زمين را به كهكشان، كهنه را به نو، و خودم را به تو.