بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏــــــﺰﻝ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫــــﻮﺍیی ﻣﯿﮑﻨﻢ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدوﻧﻪ اس … ﻣﺜﻞ ﻧـــﺎﻣـــﺮدی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــہ بـودטּَ ـت مـے نــآزمـ ، مـثـل بہــآر ڪـہ بــہ #اُردیبہـشت َ ـش ../ ! /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی که ببینی چکونه با دیوار .... به مهربانیه یک دوست.... از تو میگویم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به توسوگند به رازگل سرخ وبه پروانه که درعشق فنامیگردد زندگی زیبانیست آنچه زیباست تویی توکه آغازمنولحظه ی پایان منی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوشت میتواند قشنگ ترین سرخط خبرها باشد...وقتی تومیتوانی قشنگ ترین تیتر زندگی من باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو... مرد نبوده ای تا بدانی سرت بر روی بازوانم... امنیت تو نیست... آرامش من است...... روز مرد بر همه مرد صفت ها مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي تو بهترين لحظات زندگيت دلت ميخواد يه نفر كنارت باشه كه اون بهترين رو باهاش تقسيم كني بدون اون يه نفر عشقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مریضم... چشمهایم درد میکند.... تب دارم... اینهمه صغرا و کبری چیدن نمیخواهد، تو نیستی دارم میمیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین من..  در این شهر غریبم.. مردم این دیار گند زده اند به حرمت تیشه ام و دل بسته اند به فرهنگ دلدادگی تو به دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند که او عاشق گیسوی کمند است..موهای من از عصر همان روز بلند است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تنها حرف تکراریه، که برام تکراری نمیشه. ولی کاش همیشه تکرار بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز دلتنگی چیزی شنیده ای ..؟؟؟ مثل این است که دستت را با کاغذ بریده باشی .. زخمی نمیزند خونی نمیریزد ولــــــــی میسوزاند … عجـــــــــیب میسوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. دســـــــــــــــت هايت را ڪہ گم کردم بہ ديـــــوارها آگـــــــــــهي زدم : از يــــــــــابنده تــــــــــقاضا مےکــنم بميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هنوز وارد زندگی ام نشده بود عاشقانه های همه رامیخواندم وبه سادگیشان میخندیدم حال نشسته ام و با اشک برایش وبیادش عاشقانه مینویسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن خوب است... قهقهه عالیست... گریستن آدم را آرام می کند... امــا... لعنــت بـــر بـُــغـــض...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏــــــﺰﻝ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫــــﻮﺍیی ﻣﯿﮑﻨﻢ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدوﻧﻪ اس … ﻣﺜﻞ ﻧـــﺎﻣـــﺮدی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــہ بـودטּَ ـت مـے نــآزمـ ، مـثـل بہــآر ڪـہ بــہ #اُردیبہـشت َ ـش ../ ! /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی که ببینی چکونه با دیوار .... به مهربانیه یک دوست.... از تو میگویم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به توسوگند به رازگل سرخ وبه پروانه که درعشق فنامیگردد زندگی زیبانیست آنچه زیباست تویی توکه آغازمنولحظه ی پایان منی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوشت میتواند قشنگ ترین سرخط خبرها باشد...وقتی تومیتوانی قشنگ ترین تیتر زندگی من باشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو... مرد نبوده ای تا بدانی سرت بر روی بازوانم... امنیت تو نیست... آرامش من است...... روز مرد بر همه مرد صفت ها مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي تو بهترين لحظات زندگيت دلت ميخواد يه نفر كنارت باشه كه اون بهترين رو باهاش تقسيم كني بدون اون يه نفر عشقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مریضم... چشمهایم درد میکند.... تب دارم... اینهمه صغرا و کبری چیدن نمیخواهد، تو نیستی دارم میمیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین من..  در این شهر غریبم.. مردم این دیار گند زده اند به حرمت تیشه ام و دل بسته اند به فرهنگ دلدادگی تو به دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند که او عاشق گیسوی کمند است..موهای من از عصر همان روز بلند است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تنها حرف تکراریه، که برام تکراری نمیشه. ولی کاش همیشه تکرار بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز دلتنگی چیزی شنیده ای ..؟؟؟ مثل این است که دستت را با کاغذ بریده باشی .. زخمی نمیزند خونی نمیریزد ولــــــــی میسوزاند … عجـــــــــیب میسوزاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. دســـــــــــــــت هايت را ڪہ گم کردم بہ ديـــــوارها آگـــــــــــهي زدم : از يــــــــــابنده تــــــــــقاضا مےکــنم بميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هنوز وارد زندگی ام نشده بود عاشقانه های همه رامیخواندم وبه سادگیشان میخندیدم حال نشسته ام و با اشک برایش وبیادش عاشقانه مینویسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن خوب است... قهقهه عالیست... گریستن آدم را آرام می کند... امــا... لعنــت بـــر بـُــغـــض...