بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا براى من گنجشك زياد است ولى، به درختان خيابان تو عادت دارم، عادتم داده خيال تو كه يادم باشد، ياد من هم نكنى باز به يادت باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ی دستانت که بر کمرم میزنی ، زیباترین اسارت زندگی من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا همیشه می توانم تو را از میان تمام مردم دنیا تشخیص دهم ! به شرط آنکه چشمانت را نبندی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى پريدن لازم نيست پرنده باشم، همين كه بخندى بال درمياورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتمام دنيا، يك صبح سرد، يك چاى داغ، ويك صبح بخيرتو، برايم كافى است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقى داره، شهرما خانه ى ما باشد يا نباشد وقتی تو نه در شهر ما هستی نه در خانه ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو شكوفه ميكنم تو فصلي از نياز و غم ... كنار رد پاي تو ويرونيمو حس ميكنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز را ميتوان حاشا كرد، جزعطر آنكه دوستش دارى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ى دستانت كه بركمرم ميزنى، زيباترين اسارت زندگى من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق توتعطیلی نداره؟به فکرخودت نیستی فکری به حال خستگی مابکن.ماهرروز تادیروقت خرابتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده های زندگی را خدا هموار می کند کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره 1- تو ۲- من ۳- قلبامون….و بعد ابدیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نباید ناز کشید؛ انتظار کشید؛ آه کشید؛ درد کشید؛ فریاد کشید … تنها باید دست کشید و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه وفا گاه ز ما یاد توان کرد / گاهی به نگاهی دل ما شاد توان کرد صید دل ما لایق تیر تو اگر نیست / از بهر خدا آخرش آزاد توان کرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش گرفتن ای غم و افروختم بس است یک دم رها نمی‌کنی ام سوختم بس است سنگین شدم ز درد و چو سنگی به در خویش خون را چو لعل در جگر اندوختم بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نشان ابدیت است:تمامی مرزهای زمان رادر می نوردد.سراسر یادمان یک آغاز را پاک.تمامی ترس یک پایان را محومی سازد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا براى من گنجشك زياد است ولى، به درختان خيابان تو عادت دارم، عادتم داده خيال تو كه يادم باشد، ياد من هم نكنى باز به يادت باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ی دستانت که بر کمرم میزنی ، زیباترین اسارت زندگی من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا همیشه می توانم تو را از میان تمام مردم دنیا تشخیص دهم ! به شرط آنکه چشمانت را نبندی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى پريدن لازم نيست پرنده باشم، همين كه بخندى بال درمياورم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتمام دنيا، يك صبح سرد، يك چاى داغ، ويك صبح بخيرتو، برايم كافى است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقى داره، شهرما خانه ى ما باشد يا نباشد وقتی تو نه در شهر ما هستی نه در خانه ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو شكوفه ميكنم تو فصلي از نياز و غم ... كنار رد پاي تو ويرونيمو حس ميكنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز را ميتوان حاشا كرد، جزعطر آنكه دوستش دارى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ى دستانت كه بركمرم ميزنى، زيباترين اسارت زندگى من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق توتعطیلی نداره؟به فکرخودت نیستی فکری به حال خستگی مابکن.ماهرروز تادیروقت خرابتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده های زندگی را خدا هموار می کند کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره 1- تو ۲- من ۳- قلبامون….و بعد ابدیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نباید ناز کشید؛ انتظار کشید؛ آه کشید؛ درد کشید؛ فریاد کشید … تنها باید دست کشید و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از راه وفا گاه ز ما یاد توان کرد / گاهی به نگاهی دل ما شاد توان کرد صید دل ما لایق تیر تو اگر نیست / از بهر خدا آخرش آزاد توان کرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش گرفتن ای غم و افروختم بس است یک دم رها نمی‌کنی ام سوختم بس است سنگین شدم ز درد و چو سنگی به در خویش خون را چو لعل در جگر اندوختم بس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نشان ابدیت است:تمامی مرزهای زمان رادر می نوردد.سراسر یادمان یک آغاز را پاک.تمامی ترس یک پایان را محومی سازد.