بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي من تمام نميشود همين که فکر کنم من و تو دو نفريم دلتنگتر ميشوم براي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عطري که تو هديه داده اي به دنيا ثابت خواهم کرد که نه جدايي در راه است و نه قلب هايمان سرد خواهد شد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدانی تمام وجودم هستی این شعر را برای تو نوشتم تا بخوانی و بدانی همه ی زندگی ام هستی نه قافیه دارد ، نه ردیف ، نه آهنگ دارد نه طنین اینها همه حرف دلم بود ، همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل او که در کنار ساحل دریا نشسته به امواج دریا دل بسته من هم نشسته ام در کنار ساحل قلب تو و دل بستم به تو دل بستم به امواج خروشان عشق تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی در خیال عشق تو بودم ، تا تو را به دست نیاوردم بی خیال نشدم با همان خیال خوش ، عاشقت شدم ، با همان خیال ، همان آرزوی محال ، در دریای بی کران عشقت غرق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامترسکوت کن صدای بی تفاوتیت آزارم میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي بغض من تقديم غرورت باد. غروري كه لذت دريا را به چشمانت حرام كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ات را با هر که می پرورانی خوش به حالش،مرا همین بس که دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي مي آيد و گاهي نمي آيد، دوستي من شبيه هواست، گاهي وقتا ساكت ولي هميشه در اطراف توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل مینوشتند ، صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه / چنان مهرت به جانم کرده ریشه / که در شش گوشه ی قلبم نوشته / عزیزم ، دوستت دارم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريا مفهوم بزرگيه اما نه به وسعت نگاه تو خدايا چشمان دريايي كسي كه اين پيام رو ميخونه هيچوقت باروني نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دونفرلب پرتگاهی باشن کدومشون رانجات میدی اونی که دوستش داری یا اونی که دوست داره؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين است سرنوشتم، اين سخن را من امروز نه گفتم، نه نوشتم،‎.حقيقت نه به رنگ است، نه به بو، نه به هاي است و نه هو، نه به جام است و سبو، به تو سر بسته در پرده بگويم تو خود، نقطه عشقي، تو خود باغ بهشتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرميکنى آيا ميشوى فراموشم؟ حرف هاى زيبايت مانده است درگوشم اين سکوت معنايش،معنى رضايت نيست حرف هابه لب دارم گرچه سرد وخاموشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم اين روزها اين شايعه را باور كرده اي كه من بي تو ميميرم!!! عادت ما آدمهاست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگي من تمام نميشود همين که فکر کنم من و تو دو نفريم دلتنگتر ميشوم براي تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عطري که تو هديه داده اي به دنيا ثابت خواهم کرد که نه جدايي در راه است و نه قلب هايمان سرد خواهد شد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدانی تمام وجودم هستی این شعر را برای تو نوشتم تا بخوانی و بدانی همه ی زندگی ام هستی نه قافیه دارد ، نه ردیف ، نه آهنگ دارد نه طنین اینها همه حرف دلم بود ، همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل او که در کنار ساحل دریا نشسته به امواج دریا دل بسته من هم نشسته ام در کنار ساحل قلب تو و دل بستم به تو دل بستم به امواج خروشان عشق تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی در خیال عشق تو بودم ، تا تو را به دست نیاوردم بی خیال نشدم با همان خیال خوش ، عاشقت شدم ، با همان خیال ، همان آرزوی محال ، در دریای بی کران عشقت غرق شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامترسکوت کن صدای بی تفاوتیت آزارم میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ي بغض من تقديم غرورت باد. غروري كه لذت دريا را به چشمانت حرام كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه ات را با هر که می پرورانی خوش به حالش،مرا همین بس که دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي من شبيه باران نيست كه گاهي مي آيد و گاهي نمي آيد، دوستي من شبيه هواست، گاهي وقتا ساكت ولي هميشه در اطراف توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت را با خط بریل مینوشتند ، صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه / چنان مهرت به جانم کرده ریشه / که در شش گوشه ی قلبم نوشته / عزیزم ، دوستت دارم همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دريا مفهوم بزرگيه اما نه به وسعت نگاه تو خدايا چشمان دريايي كسي كه اين پيام رو ميخونه هيچوقت باروني نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دونفرلب پرتگاهی باشن کدومشون رانجات میدی اونی که دوستش داری یا اونی که دوست داره؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين است سرنوشتم، اين سخن را من امروز نه گفتم، نه نوشتم،‎.حقيقت نه به رنگ است، نه به بو، نه به هاي است و نه هو، نه به جام است و سبو، به تو سر بسته در پرده بگويم تو خود، نقطه عشقي، تو خود باغ بهشتي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرميکنى آيا ميشوى فراموشم؟ حرف هاى زيبايت مانده است درگوشم اين سکوت معنايش،معنى رضايت نيست حرف هابه لب دارم گرچه سرد وخاموشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم اين روزها اين شايعه را باور كرده اي كه من بي تو ميميرم!!! عادت ما آدمهاست...