بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوسم داري بلند فرياد بزن. حتي اگه نشنوم باورت ميكنم عشقم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن، از تمام آسمـــان يک بــــاران را ميخواهم ... و از تمــــام زميــــن، يک خيابان را ... و از تمــــام تـــــو، يک دست که قفــــل شده در دست مـــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل گفت كه عشق چيست؟ عشق فرمود كه اين ديوانگي ست! به اميد نگاهش زنده ماني ولي با فكر دوريش جان ببازي...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آن هنگام که کیمیاگر کیمیا میکرد به مس عشق می ورزید طلای ناب بدست میي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیاط میگفت: عشق مثه یک کش میمونه که توسط دو نفر نگه داشته شده موقعی که از یک طرف رها میشه طرف مقابل آسیب میبینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته‌ام کن گاهی‌ حتی نبودنت هم غنیمت می‌‌شود همیشه گفته ام دلتنگی‌ مي ارزد ... به دلگیری غروب‌های جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنينم،به ياد داشته باش،كه انسانها دركنارهم عاشقن،ودورازهم عاشقتر، هرجاكه باشم،هرجاكه باشى، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنگاهت چيزيست،كه نميدانم چيست؟ مثل آرامش بعدازيك غم، مثل پيداشدن يك لبخند، مثل بوى نم بعدازباران، درنگاهت چيزيست،كه نميدانم چيست؟ من به آن محتاجم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن خرابتم ولی من اوراقتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن آنهايی که بودنشان را ميخواهيم زمين را زيباترميکند"هميشه باش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترينم؛ آرزويم اين است: آرزويت ساكن كوچه ي بن بست نباشد هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ ميگويى دوستم دارى تاخوشحال شوم، من احمق ميشوم تادلگيرنشوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غريبه بودى... آشناشدى... عادت شدى... عشق شدى... هستى شدى... روزگارشدى... خسته شدى... بى وفاشدى... دورشدى... بيگانه شدى... امافراموش نشدى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران براي كسي تكراري نميشودهروقت بيايددوست داشتني است وتوهمان باراني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میتوان برای یک عزیز چند سطر سکوت به یادگار گذاشت تا او در خلوت خود هر آن طور که خواست آن را معنا کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سحر آفتاب من بودی / همه شب ها شهاب من بودی / ور شکستم بدون چشمانت / تو تمام حساب من بودی .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوسم داري بلند فرياد بزن. حتي اگه نشنوم باورت ميكنم عشقم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن، از تمام آسمـــان يک بــــاران را ميخواهم ... و از تمــــام زميــــن، يک خيابان را ... و از تمــــام تـــــو، يک دست که قفــــل شده در دست مـــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل گفت كه عشق چيست؟ عشق فرمود كه اين ديوانگي ست! به اميد نگاهش زنده ماني ولي با فكر دوريش جان ببازي...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آن هنگام که کیمیاگر کیمیا میکرد به مس عشق می ورزید طلای ناب بدست میي آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیاط میگفت: عشق مثه یک کش میمونه که توسط دو نفر نگه داشته شده موقعی که از یک طرف رها میشه طرف مقابل آسیب میبینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته‌ام کن گاهی‌ حتی نبودنت هم غنیمت می‌‌شود همیشه گفته ام دلتنگی‌ مي ارزد ... به دلگیری غروب‌های جمعه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنينم،به ياد داشته باش،كه انسانها دركنارهم عاشقن،ودورازهم عاشقتر، هرجاكه باشم،هرجاكه باشى، دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنگاهت چيزيست،كه نميدانم چيست؟ مثل آرامش بعدازيك غم، مثل پيداشدن يك لبخند، مثل بوى نم بعدازباران، درنگاهت چيزيست،كه نميدانم چيست؟ من به آن محتاجم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن خرابتم ولی من اوراقتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودن آنهايی که بودنشان را ميخواهيم زمين را زيباترميکند"هميشه باش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترينم؛ آرزويم اين است: آرزويت ساكن كوچه ي بن بست نباشد هرگز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دروغ ميگويى دوستم دارى تاخوشحال شوم، من احمق ميشوم تادلگيرنشوى.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غريبه بودى... آشناشدى... عادت شدى... عشق شدى... هستى شدى... روزگارشدى... خسته شدى... بى وفاشدى... دورشدى... بيگانه شدى... امافراموش نشدى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران براي كسي تكراري نميشودهروقت بيايددوست داشتني است وتوهمان باراني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میتوان برای یک عزیز چند سطر سکوت به یادگار گذاشت تا او در خلوت خود هر آن طور که خواست آن را معنا کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سحر آفتاب من بودی / همه شب ها شهاب من بودی / ور شکستم بدون چشمانت / تو تمام حساب من بودی .