بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس كه توراخداي خودپندارد،كفرش به كنار،عجب خدايي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست فردا چي ميشه،امروز دوستت دارم،مهم نيست فردا كجايي،هرجا كه باشي دوستت دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كمال عجز گفتم كه به لب رسيد جانم / به غرور و ناز گفتي كه مگر هنوز هستي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر خوبي كه تو رو وصفه به ماه ميكنم ،وقتي دلم تنگ ميشه ماهو نگاه ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازپنجره روزگاربه درخت عمركه مينگرم خوشتراز يادعزيزان ثمرىنيست مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم را دوست دارم زیرا در آن هزاران فریاد نهفته است و تو اى مهربان! فریادم را از سکوتم و از چشمان خسته ام بخوان و مرا یارى کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند فكركني دردل من يادتو نيست گوش كن "نبض دلم زمزمه اش با تو يكيست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسپنددودميكنم براى عشقمان هرشب،ميان رازونيازهاى شبانه، نكندجادوگرزشت بیتفاوتى، چشممان بزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده كه ميكنى... غزل ميشوند... سى دو شعرسپيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدفم بود که هرگز نشوم عاشق کس / چون که رخسار تو دیدم ، هدفم سخت شکست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسي كه دوسش داري ساده دست نكش. چون بعد رفتنش اينقدر قلب و ذهنت پر خاطرات ميشه كه نميتوني قلب و ذهنتو به ديگري بدي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارم به يك لاپيرهن خوابيده زيرنسترن*ترسم كه بوي نسترن مست است وهوشيارش كند*اي آفتاب آهسته نه پادرحريم يارمن*ترسم صداي پاي توخواب است وبيدارش كند*فريدون مشيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه با دیدن من غم تو دلت جون میگیره میمیرم كه تا ابد قلب تو آروم بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنسيمي شانه هايت رانوازش كرد،بدان ان هواي دل من است كه بيادت مي وزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكه بعضي وقتها نمي شنوي دوست دارم بخاطر سايلنت دلمه نه اينكه معرفتم كمه!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس كه توراخداي خودپندارد،كفرش به كنار،عجب خدايي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست فردا چي ميشه،امروز دوستت دارم،مهم نيست فردا كجايي،هرجا كه باشي دوستت دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كمال عجز گفتم كه به لب رسيد جانم / به غرور و ناز گفتي كه مگر هنوز هستي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر خوبي كه تو رو وصفه به ماه ميكنم ،وقتي دلم تنگ ميشه ماهو نگاه ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازپنجره روزگاربه درخت عمركه مينگرم خوشتراز يادعزيزان ثمرىنيست مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم را دوست دارم زیرا در آن هزاران فریاد نهفته است و تو اى مهربان! فریادم را از سکوتم و از چشمان خسته ام بخوان و مرا یارى کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند فكركني دردل من يادتو نيست گوش كن "نبض دلم زمزمه اش با تو يكيست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسپنددودميكنم براى عشقمان هرشب،ميان رازونيازهاى شبانه، نكندجادوگرزشت بیتفاوتى، چشممان بزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده كه ميكنى... غزل ميشوند... سى دو شعرسپيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هدفم بود که هرگز نشوم عاشق کس / چون که رخسار تو دیدم ، هدفم سخت شکست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كسي كه دوسش داري ساده دست نكش. چون بعد رفتنش اينقدر قلب و ذهنت پر خاطرات ميشه كه نميتوني قلب و ذهنتو به ديگري بدي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارم به يك لاپيرهن خوابيده زيرنسترن*ترسم كه بوي نسترن مست است وهوشيارش كند*اي آفتاب آهسته نه پادرحريم يارمن*ترسم صداي پاي توخواب است وبيدارش كند*فريدون مشيري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه با دیدن من غم تو دلت جون میگیره میمیرم كه تا ابد قلب تو آروم بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنسيمي شانه هايت رانوازش كرد،بدان ان هواي دل من است كه بيادت مي وزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكه بعضي وقتها نمي شنوي دوست دارم بخاطر سايلنت دلمه نه اينكه معرفتم كمه!!!