بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقديم به كسي كه هيچ وقت نفهميد بودنم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلی هستیم که از پشت ِ قابهای ِ شیشه ای مانیتور یکـدیگـر را در آغوش کشیدیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال و روز خوشی ندارم ، جان خودت بی خیال که دیگر حوصله بهانه هایت را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش ! تقصیر از خودت بود ! دسته کلید علاقه که گم شد ، باید عوض میکردی قفل تمام آرزوها را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پیشانی من به لبهای تو رسید … نه لیاقت تو به احساس من … چیزی به هم بدهکار نیستیم ؛ هر دو کم آوردیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سپاس من ؛ از کسی است که به من نیاز ﻧﺪﺍﺷﺖ ؛ ﺍﻣﺎ .. ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻧﮑﺮﺩ .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنــــی اونی که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کنی ، هربار میـــــــگه این دفعه آخـــــریه که می بخشــــــمت و با اخـــــم میاد توی بغــــــلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنـــیا ؛ بی محلی کردن به کسیه که با تمـــام وجـود دوسش داری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام اميدآسيابان به وزش باده تاآسيابش ازكارنيفته،قلبم آسياب،خودم آسيابان ونفسهايت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شدي پنجره شوق چرابسته شدي؟ شايد از همنفسي بادل ماخسته شدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خوش آن لحظه ي ديدار كه ما يار شديم، به صفاي دل هم سخت گرفتار شديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدندكدام راه نزديكتراست؟گفتم به كجا؟گفت:خلوتگه دوست.گفتم كه مگرفاصله اي مي بيني بين دل وآنكس كه دلم منزل اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها تلخ شده ام, تلخ تر از سم مار! به ياد روزهاي خوبم مدارا كن و به رويم نيار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوداي عشقت در سر مي پروارم،بااينكه زخم ها را در دل مي سوزانم،ولي ميداني هنوز دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درقيد غمم،خاطرآزاد، كجايى؟تنك است دلم،قوت فرياد كجايى؟باآنكه زمانيست زماياد نكردى! اى آنكه نرفتى دمى ازياد كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم! نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقديم به كسي كه هيچ وقت نفهميد بودنم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلی هستیم که از پشت ِ قابهای ِ شیشه ای مانیتور یکـدیگـر را در آغوش کشیدیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال و روز خوشی ندارم ، جان خودت بی خیال که دیگر حوصله بهانه هایت را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیر نباش ! تقصیر از خودت بود ! دسته کلید علاقه که گم شد ، باید عوض میکردی قفل تمام آرزوها را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پیشانی من به لبهای تو رسید … نه لیاقت تو به احساس من … چیزی به هم بدهکار نیستیم ؛ هر دو کم آوردیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سپاس من ؛ از کسی است که به من نیاز ﻧﺪﺍﺷﺖ ؛ ﺍﻣﺎ .. ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻧﮑﺮﺩ .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنــــی اونی که اگه صــــــد دفعه هم ناراحتــــش کنی ، هربار میـــــــگه این دفعه آخـــــریه که می بخشــــــمت و با اخـــــم میاد توی بغــــــلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنـــیا ؛ بی محلی کردن به کسیه که با تمـــام وجـود دوسش داری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام اميدآسيابان به وزش باده تاآسيابش ازكارنيفته،قلبم آسياب،خودم آسيابان ونفسهايت باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شدي پنجره شوق چرابسته شدي؟ شايد از همنفسي بادل ماخسته شدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خوش آن لحظه ي ديدار كه ما يار شديم، به صفاي دل هم سخت گرفتار شديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدندكدام راه نزديكتراست؟گفتم به كجا؟گفت:خلوتگه دوست.گفتم كه مگرفاصله اي مي بيني بين دل وآنكس كه دلم منزل اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها تلخ شده ام, تلخ تر از سم مار! به ياد روزهاي خوبم مدارا كن و به رويم نيار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوداي عشقت در سر مي پروارم،بااينكه زخم ها را در دل مي سوزانم،ولي ميداني هنوز دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درقيد غمم،خاطرآزاد، كجايى؟تنك است دلم،قوت فرياد كجايى؟باآنكه زمانيست زماياد نكردى! اى آنكه نرفتى دمى ازياد كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم! نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی