بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لهجه‌ات نه شمالی‌ست نه جنوبی اما حرف که می‌زنی باد از شمال می‌وزد و پرندگان از جنوب باز می‌گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دنیا پر از عاشق نباشه .... تو این دنیا دل صادق نباشه ..... همون بهتر که این دنیا نباشه .... زمین و آسمون یکجا فنا شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسمو بده من که برات غریبه ام /// من که یه عمره درگیر این احساس ورپریده ام ///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد هنگام غروب آسمان را ميبوسد، الان من ميخواهم غروب كنم، آسمانم كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار بود به كسي كه تو راه عشق ميسوزه و ميسازه هم اسكار بدن،بدون هيچ شكي الان خونه ما پر از اسكار بود! دلتنگ خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده كه برايت نفس،نفس بزنم، نفس به جزتونخواهم براى كس بزنم،مرااسيرخودت كرده اي دعايى كن،كه آخرين نفسم رادراين قفس بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم عاشقت شدم،بهم خنديد و گفت بيخود كردي،قرارمون اين نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از بس به آدمایی که میخوان جای تو رو توی قلبم بگیرن گفتم : ببخشید اینجا جای دوستمه ، الان برمیگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب مرا نمی برد تو را می آورد بی آنکه باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرتاب سنگ به درياست/ دل كندن مثل پيدا كردن همون سنگ از درياست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم عشقت را بادریای محبت دیگران عوض نمیکنم حتی اگر از دیدگانم دور باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی قشنگه بخاطر تو،تنهایی قشنگه به انتظار تو،عشق قشنگه با وجودتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم بزرگترین آرزومون داشتن کوچکترین چیز بود. بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن بزرگترین چیزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردن دوستان بزرگ، بي احترامي به قانون خاطره هاست. ارادت مارا هرروز در سررسيدتان، تيك بزنيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که ازدوری توتموم میشه تحملم / دادمیزنم توی دلم خیلی دوستت دارم گلم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لهجه‌ات نه شمالی‌ست نه جنوبی اما حرف که می‌زنی باد از شمال می‌وزد و پرندگان از جنوب باز می‌گردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دنیا پر از عاشق نباشه .... تو این دنیا دل صادق نباشه ..... همون بهتر که این دنیا نباشه .... زمین و آسمون یکجا فنا شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسمو بده من که برات غریبه ام /// من که یه عمره درگیر این احساس ورپریده ام ///

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشيد هنگام غروب آسمان را ميبوسد، الان من ميخواهم غروب كنم، آسمانم كجايى؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه قرار بود به كسي كه تو راه عشق ميسوزه و ميسازه هم اسكار بدن،بدون هيچ شكي الان خونه ما پر از اسكار بود! دلتنگ خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس بده كه برايت نفس،نفس بزنم، نفس به جزتونخواهم براى كس بزنم،مرااسيرخودت كرده اي دعايى كن،كه آخرين نفسم رادراين قفس بزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم عاشقت شدم،بهم خنديد و گفت بيخود كردي،قرارمون اين نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم از بس به آدمایی که میخوان جای تو رو توی قلبم بگیرن گفتم : ببخشید اینجا جای دوستمه ، الان برمیگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب مرا نمی برد تو را می آورد بی آنکه باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرتاب سنگ به درياست/ دل كندن مثل پيدا كردن همون سنگ از درياست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نم نم عشقت را بادریای محبت دیگران عوض نمیکنم حتی اگر از دیدگانم دور باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی قشنگه بخاطر تو،تنهایی قشنگه به انتظار تو،عشق قشنگه با وجودتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم بزرگترین آرزومون داشتن کوچکترین چیز بود. بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن بزرگترین چیزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش كردن دوستان بزرگ، بي احترامي به قانون خاطره هاست. ارادت مارا هرروز در سررسيدتان، تيك بزنيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که ازدوری توتموم میشه تحملم / دادمیزنم توی دلم خیلی دوستت دارم گلم