بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو‎پان قصه ما دروغگو نبود‎,او تنها بود و از فرط تنهايي فرياد "گرگ‎ آمد" ‎ سر مي داد,افسوس كسي تنهايي اش را درك نكرد و همه در پي گرگ بودند.در اين ميان فقط گرگ فهميد كه چو‎پان تنهاست‎ ‎!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟ یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب ! بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به يادت هستم چه به هنگام دعا چه به هنگام نشستن به لب پنجره خاطره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي با مشت هايش قلبم را ميشكست همه ي فكرم اين بود : مبادا تكه هاي شكسته قلبم دستان نازنینش را ببُرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا باخیالت تنها نگذار... اصلا" به تو نرفته است، مهربان نیست، آزارم میدهد، دلم خودت را میخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای دیدنت چه شاعرانه لک زده / بلور قلب کوچکم ز دوریت ترک زده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم به یاد داشته باش که انسانها در کنار هم عاشقن و دور از هم عاشقتر، هر جا که باشم، هر جا که باشی دوستت دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار شعرهايم برود به جهنم! وقتي هيچكدامشان تو را به من برنميگرداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از یاد عاشقانه او / گرفته باز دل کوچکم بهانه او نسیم رهگذر این بار هم نیاورده / به دست قاصدکی نامه یا نشانه او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرنفس میکشم تاتمام شودهمه نفس هایی که هی سراغ تورامی گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انگشانم كه مينگرم به يادت ميافتم چون عزيزانم انگشت شمارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ساده است، باورکردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق نبود؛ به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟ کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟ و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ آری... بی گمان، پیش از اینها مرده بودیم ... اگر عشق نبود؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو... ماه را دوست دارى... من ماه هاست كه ، تو را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دربهترین زوایای قلبم خواهی ماند، آنجا که فقط جاودانه ها میمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابرم مشت ميكني... ميپرسي: گل يا پوچ؟ در دلم ميگويم: فقط دستانت....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو‎پان قصه ما دروغگو نبود‎,او تنها بود و از فرط تنهايي فرياد "گرگ‎ آمد" ‎ سر مي داد,افسوس كسي تنهايي اش را درك نكرد و همه در پي گرگ بودند.در اين ميان فقط گرگ فهميد كه چو‎پان تنهاست‎ ‎!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟ یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب ! بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به يادت هستم چه به هنگام دعا چه به هنگام نشستن به لب پنجره خاطره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي با مشت هايش قلبم را ميشكست همه ي فكرم اين بود : مبادا تكه هاي شكسته قلبم دستان نازنینش را ببُرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا باخیالت تنها نگذار... اصلا" به تو نرفته است، مهربان نیست، آزارم میدهد، دلم خودت را میخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای دیدنت چه شاعرانه لک زده / بلور قلب کوچکم ز دوریت ترک زده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنینم به یاد داشته باش که انسانها در کنار هم عاشقن و دور از هم عاشقتر، هر جا که باشم، هر جا که باشی دوستت دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار شعرهايم برود به جهنم! وقتي هيچكدامشان تو را به من برنميگرداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از یاد عاشقانه او / گرفته باز دل کوچکم بهانه او نسیم رهگذر این بار هم نیاورده / به دست قاصدکی نامه یا نشانه او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرنفس میکشم تاتمام شودهمه نفس هایی که هی سراغ تورامی گیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انگشانم كه مينگرم به يادت ميافتم چون عزيزانم انگشت شمارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ساده است، باورکردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق نبود؛ به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟ کدام لحظه ی نایاب را اندیشه میکردیم؟ و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ آری... بی گمان، پیش از اینها مرده بودیم ... اگر عشق نبود؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو... ماه را دوست دارى... من ماه هاست كه ، تو را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دربهترین زوایای قلبم خواهی ماند، آنجا که فقط جاودانه ها میمانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابرم مشت ميكني... ميپرسي: گل يا پوچ؟ در دلم ميگويم: فقط دستانت....