بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم ، آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ، برایت بــه زمیـــن بکوبــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانى كه چرازميوه هاسيب نكوست؟ نيمى رخ عاشق است ونيمى رخ دوست، اين زردى وسرخى كه دراوميبينى، زردى رخ عاشق است وسرخى رخ دوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سووال : اگه کسی رو که دوستش داری از خاک باشه و تو سفالگر باهاش چی میسازی.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم غم تو دارم،چیزی نگفت و بگذشت.... حافظ خوشا به حالت... یارم گذشت و یارت ..... گفتا : غمت سرآید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار عاشقت شدم اما صدبار باورت کردم ؛ صدبار خواستم فراموشت کنم اما یکبار هم نتونستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عشقم را به بازی بگیر و نه بازیت راعاشقانه جلوه بده من زاده احساسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن. “هرگز فراموش نشدن” چه حـــــالـــــــی دارد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بارتوبگوکه دوستت دارم.....نترس.......من اسمان راگرفته ام که به زمین نیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب براي به دست آوردن نيلوفرسالهاميخوابه تاآرامش نيلوفربه هم نخوره پس اگه كسي رودوست داري براي داشتنش سالها صبركن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مي آيندتابروند، اماتونمى آيى... تامبادابمانى...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان میشوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی روز گار اینه که خیلی چیزها رومیشه خواست ولی نمیشه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سکوت دادگاه سرنوشت عشق بر ما حکم سنگینى نوشت گفته شد دلداده ها از هم جدا واى بر این حکم و این قانون زشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل زندگي انسان نفس است/ آن يك نفس هم فداي يك همنفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی رفت و تنهات گذاشت اما هنوز بیادت بود بدون ازت طلبی داره که بیادته...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دل اگر کم است بگو سر بیاورم / یا امر کن که یک دل دیگر بیاورم / خیلی خلاصه عرض کنم دوست دارمت / دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم ، آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام ، برایت بــه زمیـــن بکوبــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانى كه چرازميوه هاسيب نكوست؟ نيمى رخ عاشق است ونيمى رخ دوست، اين زردى وسرخى كه دراوميبينى، زردى رخ عاشق است وسرخى رخ دوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سووال : اگه کسی رو که دوستش داری از خاک باشه و تو سفالگر باهاش چی میسازی.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم غم تو دارم،چیزی نگفت و بگذشت.... حافظ خوشا به حالت... یارم گذشت و یارت ..... گفتا : غمت سرآید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار عاشقت شدم اما صدبار باورت کردم ؛ صدبار خواستم فراموشت کنم اما یکبار هم نتونستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه عشقم را به بازی بگیر و نه بازیت راعاشقانه جلوه بده من زاده احساسم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن. “هرگز فراموش نشدن” چه حـــــالـــــــی دارد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بارتوبگوکه دوستت دارم.....نترس.......من اسمان راگرفته ام که به زمین نیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداب براي به دست آوردن نيلوفرسالهاميخوابه تاآرامش نيلوفربه هم نخوره پس اگه كسي رودوست داري براي داشتنش سالها صبركن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مي آيندتابروند، اماتونمى آيى... تامبادابمانى...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان میشوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی روز گار اینه که خیلی چیزها رومیشه خواست ولی نمیشه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سکوت دادگاه سرنوشت عشق بر ما حکم سنگینى نوشت گفته شد دلداده ها از هم جدا واى بر این حکم و این قانون زشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل زندگي انسان نفس است/ آن يك نفس هم فداي يك همنفس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی رفت و تنهات گذاشت اما هنوز بیادت بود بدون ازت طلبی داره که بیادته...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دل اگر کم است بگو سر بیاورم / یا امر کن که یک دل دیگر بیاورم / خیلی خلاصه عرض کنم دوست دارمت / دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم...