بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصــــله تان را با آدم هـــا رعــــايت كنــــيد آدم ها يكــــهو مي زنن روي ترمــــز و اون وقت شمــــا مقصـــــري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي بي تابيم...!!! تاب ميخورم...!!! تا بيايي...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چشماتو تصور مي كنم خيلي اروم ميشم، اما وقتي مي بينم ماله من نيستن چشمام پر اشك مي شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراب اون چشاتم، عاشق اون صداتم، بادبون کشتیاتم، دیونه ی نگاتم، روانیه اداتم، دیگه جی میخوای ، بخوای نخوای فداتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه اتشكده شيشه وسنگ است دلم/نفسي بادل من باش ك تنگ است دلم ... من اسيرخندهاتم نه اسيرگريه هات من همون سنگ صبورم نه رفيق نيمه رات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه که دوستت دارم ناشیانه که دوستت دارم من که لمست نکرده ام ،اما می زنم حدس بعد یک کاما نگاههای تو خاصیت دارد دل برایت اهمیت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها سپرده ام بر جاده شبت بتابند تا راه آرزوهايت بي نور نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد / چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود / از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها كار بي چراي عالم است ، چه ، آفرينش بدان پايان مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديده به جاش اشك خون مي آيد دل خون شده ، از ديده برون مي آيد دل خون شد از اين غصه كه از قصه عشق مي ديد كه آهنگ جنون مي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سينه ام يك دفترتاخورده است واژه هايش خيس وسردومرده است من نميگويم.ولي انصاف نيست .دوريت گويي دلم رابرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان شهر تنهايي زياد بلند نيست،از اين به در اين شهر دلي براي تو تنگ نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسمان دلم هنوز . . . ابر اشتياق تو ميبارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ی دوستت دارم برای عظمت قلب مهربانت چقدر بی رنگ است، وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبیهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام ، کاش پنجره ات باز باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصــــله تان را با آدم هـــا رعــــايت كنــــيد آدم ها يكــــهو مي زنن روي ترمــــز و اون وقت شمــــا مقصـــــري...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي بي تابيم...!!! تاب ميخورم...!!! تا بيايي...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چشماتو تصور مي كنم خيلي اروم ميشم، اما وقتي مي بينم ماله من نيستن چشمام پر اشك مي شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراب اون چشاتم، عاشق اون صداتم، بادبون کشتیاتم، دیونه ی نگاتم، روانیه اداتم، دیگه جی میخوای ، بخوای نخوای فداتم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه اتشكده شيشه وسنگ است دلم/نفسي بادل من باش ك تنگ است دلم ... من اسيرخندهاتم نه اسيرگريه هات من همون سنگ صبورم نه رفيق نيمه رات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه که دوستت دارم ناشیانه که دوستت دارم من که لمست نکرده ام ،اما می زنم حدس بعد یک کاما نگاههای تو خاصیت دارد دل برایت اهمیت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ستاره ها سپرده ام بر جاده شبت بتابند تا راه آرزوهايت بي نور نماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد / چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود / از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها كار بي چراي عالم است ، چه ، آفرينش بدان پايان مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ديده به جاش اشك خون مي آيد دل خون شده ، از ديده برون مي آيد دل خون شد از اين غصه كه از قصه عشق مي ديد كه آهنگ جنون مي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سينه ام يك دفترتاخورده است واژه هايش خيس وسردومرده است من نميگويم.ولي انصاف نيست .دوريت گويي دلم رابرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان شهر تنهايي زياد بلند نيست،از اين به در اين شهر دلي براي تو تنگ نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسمان دلم هنوز . . . ابر اشتياق تو ميبارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ی دوستت دارم برای عظمت قلب مهربانت چقدر بی رنگ است، وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبیهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است و هوا پر شده از دوستت دارم هایی که به بادها سپرده ام ، کاش پنجره ات باز باشد